Skitur i Breheimen Crossing Breheimen

Fellestur

Fra dato
28. mars kl. 09:34
Til dato
2. april
Vanskelighetsgrad
Ekstra krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Skitur, Smørstabbrean, Nørdstedalseter, Breheimen, Sotasæter, Leirvassbu, Sognefjellshytta, Topptur, Fjellskitur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Nørdstedalseter , Sota Sæter
Turområde
Breheimen med Jostedalsbreen (se kart)
Turkode
11565

Breheimen byr på mangfoldighet, spennende terreng, høye topper og lave daler. Bli med oss når vi starter sør fra Leirvassbu og krysser Breheimen til Sota Sæter i nord. Lange etapper og krevende terreng vil du garantert få på denne turen!

Dag 1: Ankomst Leirvassbu, ca. 6km, ca. 2t 
Oppmøte på Oslo S ved nedgangen til plattformen 20 minutter før avreise. Plattformen vil bli opplyst på tavlen i avgangshallen. Avreise med toget kl 08.02 til Otta, ankomst 11.29. Ekstrabuss fra Otta kl 11.30 til Vegaskjelet i Leirdalen, skitur inn til Leirvassbu. Husk matpakke til denne dagen. Etterhvert blir det middag og sosialt samvær.

Dag 2: Leirvassbu - Sognefjellshytta, ca. 25km, ca. 8-9t
Vi følger kvisting inn Gravdalen, før det bærer nord, mot Smørstabbreen. Bratt opp Sandelvbrean. Vi fortsetter over breen til Leirbrean, og etterhvert ned til Krossbu. Vi ankommer Sognefjellshytta(1410moh). 

Dag 3: Sognefjellshytta - Nørdstedalseter, ca. 22km, ca. 8t
Ferden går nordover mot Storevatnet og Liabrevatnet i kupert terreng. Høyeste punkt på turen er (1609 moh). Ned Vetledalen i krevende terreng før vi ankommer Nørdstedalseter(937moh).

Dag 4: Opphold Nørdstedalseter
Vi velger tur ut ifra vær og form. Kanskje en tur inn til Medalsbu?

Dag 5: Nørdstedalseter - Sota Sæter, ca. 22km, ca. 8t
Kvistingen tar oss inn i Nørdstedalen, forbi Fivlemyrane. Opp Krossbakkane til Fortundalsbreen, med Tverrådalskyrkja som ruver vest for kvistingen. Ned Steindalen, og vi kan skue ned til  Sota Sæter(745moh). 

Dag 6: Hjemreise Oslo
Etter frokost tar vi ekstrabuss til Otta, ankomst Otta ca kl. 11.15. Tog fra Otta kl. 11.29, ankomst Oslo S kl. 15.03.  

Med forbehold om endring i programmet!

Generell informasjon:
 

Pris:

DNT-medlemmer Kr 7 842,- fra/til Otta
DNT-medlemmer Kr 9 158,- fra/til Oslo S
Ikke-medlemstillegg kr. 700,-. Klikk her for å bli medlem av DNT
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Spesielt for denne turen:
Husk å ta med mat og drikke til første turdag/reisen til fjells.
Denne turen er også presentert i vårt engelske program. 

Gradering av turen: lengde rød/svart, terreng rød/svart
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap

Kart og ruteinformasjon: 
Turkart Breheimen og Jotunheimen Vest 1: 50 000.  Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Pakkeliste vinter: 
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter .
Alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer. Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Viktig informasjon om fellesturer vinter: 
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur vinter".

Vilkår for deltakelse på fellesturer: 
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Breheimen can be described as diverse, exciting terrain, with high mountians and deep valleys. We start from Leirvassbu in the south, crossing the mountain area Breheimen, ending up in the north, Sota Sæter. Long legs and demanding terrain is guaranteed on this tour!

Day 1: Arrival Leirvassbu, aprox. 6km, aprox. 2h
Meeting point in Oslo Central Station, in the main hall by the platform exit, 20 minutes before departure. Have a look at the monitors to find out which platform it is. Departure by train at 08:02 Otta, arrival 11:29. Extrabus from Otta to Vegaskjelet. We ski up to Leirvassbu. Remember lunchpacket for this day. 

Day 2: Leirvassbu - Sognefjellshytta, aprox. 25km, aprox 8-9h
We follow the waymarked route to Gravdalen, before we turn north, towards the glacier Smørstabbreen. Steep up Sandelvbrean. We continue over the glacier to the Leirbrean, and down towards Korssbu and Sognefjellshytta(1410m.a.s.l.).

Day 3: Sognefjellshytta -Nørdstedalseter, aprox 22km, aprox 8h
We continue towards the lakes Storevatne and Liabrevatnet in hilly terrain. Highest point on this leg is 1609 m.a.s.l. Down Vetledalen in demanding terrain before we arrive Nørdstedalseter(937m.a.s.l.).

Day 4: Stay Nørdstedalseter
We choose todays tour based on the weather and our shape. Maybe we ski in to Medalsbu?

Day 5: Nørdstedalseter - Sota Sæter, aprox. 22km, aprox. 8h
The waymarked route takes is in to Nørdstedalen, passing the lake Fivlemyrane. Up Korssbakkane to the glacier Fortundalsebreen, the mountain Tverrådalskyrkja in our west side. Down Steindalen to Sota Sæter(745m.a.s.l.)

Day 6: Departure Oslo
After breakfast, the extrabus takes us to Otta, arrival at 11.15. Train from Otta to Oslo Central Station, arrival at 15.03. 

Please note that the program is subject to alteration.

Prices: 

NOK 7 842,- from Otta/to Otta
NOK 9 158,- from/to Oslo
Addition for non-members: NOK 700,- Click here to become a DNT member
The tour package includes: accommodation, winter tour leader and all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast + packed lunch / filling of Thermos.

NB: Bring a lunchpacket the first day!

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Tour grading: length red/black, terrain red/black
Winter mountains are beautiful but unstable. Even the simplest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing team spirit and good stories. In the mountains one goes outside groomed slopes. Pack your bag right, not too heavy and smart.

Map and route descriptions
The maps Breheimen and Jostunheimen Vest 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring
Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. 
All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel.Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Important information about our guided winter tours
Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours.

Terms and conditions for tour participation
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Skitur i Breheimen

Breheimen byr på mangfoldighet, spennende terreng, høye topper og lave daler. Bli med oss når vi starter sør fra Leirvassbu og krysser Breheimen til Sota Sæter i nord. Lange etapper ...

Kontaktinformasjon: