Hardangervidda vest til øst Hardangervidda from west to east

Anbefalt tur for jubileumsåret 2018 – Se flere

Fellestur

Fra dato
14. mars kl. 09:45
Til dato
21. mars kl. 13:51
Vanskelighetsgrad
Ekstra krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Skitur, Fjelltur, Hyttetur, Jubileum2018
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Litlos , Sandhaug
Turområde
Hardangervidda (se kart)
Turkode
11571
Dette arrangementet er over!

Fantastisk vestlandsnatur i variert, kupert terreng de første dagene. De siste dagsetappene går over i mer høyfjellsvidder og slakere terreng, dette jo lenger øst vi kommer. Vestavinden på Hardangervidda kan by på utfordringer og nettopp derfor er denne skituren lagt fra vest til øst. Kanskje vinden kan hjelpe oss framover! Krevende dagsetapper, men for et flott skiterreng. Her vil det ikke mangle på turopplevelse.

Program:

Dag 1: Ankomst Haukeliseter Fjellstue
Oppmøte på Oslo Bussterminal 20 minutter før avreise. Plattformen vil bli opplyst på tavlen i avgangshallen. Avreise med Haukeliekspressen kl. 09.45 til Haukeliseter (1000 moh), ankomst kl.15.20. En kort skitur før middag og sosialt samvær.
Vi benytter kvelden til felles samling med presentasjon, informasjon om turen, gjennomgang av utstyr og etappene.

Dag 2: Haukeliseter - Valldalen - Middalsbu, (selvbetjent) ca 18 km/6-7 t.
Ekstrabuss fra Haukeliseter kl 09.00 inn Valldalen. På ski bratt opp til Heialeitet og videre over Storevatnet (926 moh) og ned Tjørnastølsskaret til Grytingstøl. Videre langs Valldalsvatnet til Middalsbu (860 moh).

Dag 3: Middalsbu - Litlos, ca 22 km/7- 8 t.
Mot nordvest til Vivassvatnet. Herfra nordover opp gjennom Vivassdalen og over Holmavatnet og ned langs Kvenno og opp vest for Prestkona. Så ned på Litlosvatnet og opp til Litlos (1180 moh).

Dag 4: Litlos - Sandhaug, ca 25 km/8-9 t.
Nordøstover til Holken der det er løypekryss for henholdsvis Hadlaskard og Sandhaug. Etter løypekrysset dreier løypa østover over isen på Ambjørgsvatnet og følger deretter sommertrassen frem til Grotflott. Over Bismarvatnet og videre parallellt med sommerstien mot Bess. Deretter rett østover til Sandhaug (1250 moh).

Dag 5: Sandhaug -  Lågaros (selvbetjent), ca 20 km/7-8 t.
Følge sommerrutetraseen til brua over Bremafoten. Videre først på nordsida av vassdraget og så over Bjornesfjorden og rett østover. Sommertraseen følges i grove trekk opp Elsjådalen og til Lågaros (1288 moh)..

Dag 6. Lågaros - Mårbu, ca 24 km/8 t.
Skitraseen går stort sett parallelt med sommerruta; sør for Viuvasshovdun (1423 moh) og på nordsiden av Viuvatnet. Deretter frem til østenden av Hettevatnet og videre til løypekryss hvor det tar av skiløype til Rauhelleren. Langs iskanten frem til Mårbu Turisthytte (1130 moh).

Dag 7: Mårbu - Imingfjell Turistheim, ca 25 km/8-9 t.
Opp retning Sølstjønne, ut Afdalen og ut Imingdalen til under Johovda. Løypa krysser Sønstevatn over til Imingfjell Turistheim.
(1100 moh).

Dag 8: Hjemreise
Ekstrabuss fra Imingfjell kl 16.00 til Kongsberg, ankomst ca kl 18.00. Tog fra Kongsberg kl 18.34, ankomst Oslo S kl 19.51.

Med forbehold om endring i programmet!


Generell informasjon:

Priser:
DNT-medlemmer: Kr 8.892,- fra Haukeliseter/til Kongsberg.
DNT-medlemmer: Kr 9.684,- fra/til Oslo.
Ikke-medlemstillegg kr. 700,- Klikk her for å bli medlem av DNT.
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag. (Haukeliseter hovedrett m/dessert) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos .

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Spesielt for denne turen:
Husk å ta med nok mat og drikke til første dag.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program

Gradering av turen: lengde sort/terreng rød
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Kart og ruteinformasjon: 
Topo 3000 Haukelifjell 1:50.000. Turkart Hardangervidda Vest, Eidfjord, Rauhelleren og Imingfjell-Uvdal 1:50.000.
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken

Pakkeliste vinter:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter .
Alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer. Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Viktig informasjon om fellesturer vinter:
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur vinter" .

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge" .

 

Fantastic western part og Hardangervidda in varied, very hilly terrain the first few days. The last day's, on the east side of Hardangervidda, it will be more slower terrain. This skitour take us into one of the most amazing part of Hardangervidda. It will be long and demanding days in the mountain this week and you have to be an experienced mountain skier to join this ski trip.

Tour program:

Day 1: Arrival Haukeliseter Fjellstue
Meeting point at Oslo Bus Terminal, in the main hall by the plattform entrance, 20 minutes before departure. Have a look at the monitors to find the platform number. Departure with Haukeliekspressen 09:45 to Haukeliseter, arrival 15:20. A short skitour before dinner.
After dinner we use the evening to introducing each other, information about the skitour and the equipments.

Day 2: Haukeliseter - Valldalen - Middalsbu, (self-service hut) approx. 18 km/6-7 hours.
Extrabus from Haukeliser 09:00 to Valldalen. The skitour start at the end of the road, steep up to Heialeitet, across Storevatnet (926) down Tjørnastølsskaret to Grytingstøl. We continue along Valldalsvatnet and up to Middalsbu (860 m.a.s.l.).

Day 3: Middalsbu - Litlos, approx. 22 km/7- 8 hours.
Northwest to Vivassvatnet (930 m.a.s.l.), continue north up trough Vivassdalen. Across Holmavatnet (1204 m.a.s.l), along Kvenno and steep up west of Prestkona (1364 m.a.s.l.). Down to Litlosvatnet and up to Litlos (1180 m.a.s.l.).

Day 4: Litlos - Sandhaug, approx. 25 km/8-9 hours.
Up northeast of Holken (1420 m.a.s.l), to the crossroad Hadlaskard/Sandhaug, and further east across Ambjørgsvatnet towards Grotflott. Across Bismarkvatnet and further on towards Besso, and turn east to Sandhaug (1250 ma.s.l.).

Day 5: Sandhaug -  Lågaros (self-service hut), approx. 20 km/7-8 hours.
We follow the summerpath to Bremafoten,on the north side of Kagelitjønne, across the south part of Bjornesfjorden (1223 m.a.s.l.) , up Elsjådalen to the crossroad Lågaros/Mogen, then east to Lågaros (1288 m.a.s.l.).

Day 6. Lågaros - Mårbu, approx. 24 km/8 horus.
To the east, north of Tangejønnan (1263 m.a.s.l.), south of, or across Viuvasshovdun (1423 moh) and on the north side of Viuvatnet (1324 m.a.s.l.). Further on into more hilly terrain, north of the height 1367 (m.a.s.l.) and 1403 (m.a.s.l.) and down to Hetteåe. Further on the north side of Havfosstjønne, across Kosdalsåen and along the north side of Mår and on to Mårbu Turisthytte (1130 moh).

Day 7: Mårbu - Imingfjell Turistheim, approx. 25 km/8-9 hours.
Up in the direction to Sølstjønne, out of Afdalen og out Imingdalen. Across Sønstevatn to Imingfjell Turistheim (1100 moh).

Day 8: Return to Oslo
Extrabus from Imingfjell Turistheim 10:00 to Kongsberg, arrival approx.11:30. Train from Kongsberg12:34, arrival Oslo Sentral Station 13:51.

Please note that the program is subject to alteration.

General Information:

Prices:
DNT members: NOK 8.892,- from Haukeliseter/to Kongsberg
DNT members: NOK 9.684,- from/to Oslo.
Addition for non-members: NOK 700,- Click here to become a DNT member
The tour package includes: accommodation, winter tour leader, all meals (breakfast, packed lunch / filling of thermos and normally three-courses dinner (Haukeliseter one course dinner with dessert/coffe), with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast and packed lunch/filling of thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Special for this tour:
Remember to take with you beverage and packet lunch for this first day.

Tour grading: length black/terrain red
Winter mountains are beautiful but unstable. Even the simplest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing team spirit and good stories. In the mountains one goes outside groomed slopes. Pack your bag right, not too heavy and smart.

Map and route descriptions:
The maps Haukelifjell (Topo 3000) 1:50 000, Tourmap Rauhelleren, Eidfjord, Hardangervidda Vest and Imingen-Uvdal 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring
Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. 
All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel.

Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Important information about our guided winter tours:
Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours.

Terms and conditions for tour participation:
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

 

 

 

 

 

 

 

Hardangervidda vest til øst

Fantastisk vestlandsnatur i variert, kupert terreng de første dagene. De siste dagsetappene går over i mer høyfjellsvidder og slakere terreng, dette jo lenger øst vi kommer. Vestavinden på Hardangervidda kan by på utfordringer og ...

Kontaktinformasjon: