Jotunheimen - Beitostølen Jotunheimen - Beitostølen

Fellestur

Fra dato
17. mars kl. 08:45
Til dato
22. mars
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Skitur, Hyttetur, Fjelltur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Fondsbu
Turområde
Jotunheimen (se kart)
Turkode
11554
Dette arrangementet er over!

En spektakulær tur i vilt og vakkert terreng. Med start på Fondsbu går ruten først østover til to sjarmerende selvbetjeningshytter, langt borte fra sivilisasjonen. Landskapet på turen har store variasjoner og middels kupert terreng. Utsikten på etappene er alt fra vill og rå natur til roligere landskap. 

Program:

Dag 1: Ankomst Fondsbu
Oppmøte på Oslo Bussterminal, ved plattformen, 20 minutter før avgang. Informasjon om hvilken plattform ser du på monitorene ved hovedinngangen. Avgang med Valdresekspressen kl. 10.25 til Tyinkrysset og videre til Tyin, ankomst ca kl 15.10. Beltebil kl 15.20 inn til Fondsbu (1065 moh) ankomst ca kl 16.15.

Dag 2: Dagstur fra Fondsbu
Turleder velger i samarbeid med bestyrer på hytta og gruppa hvilken dagstur vi velger.

Dag 3: Fondsbu - Yksendalsbu, (selvbetjent) 22 km, ca 7-8t. 
Turen begynner østover med en stigning opp til ca. 1400m. Fantasktisk utsikt til noen av Jotunheimens mest kjente topper. Videre fortsetter vi i terreng med store variasjoner og ned dalen Yksendalen til Yksendalsbu(1050 moh).

Dag 4: Yksendalsbu - Tomashelleren, (selvbetjent) 11 km, ca 3-4t.
Østover i dalen.  Ruten dreier mot syd i jevn stigning opp til Tomashelleren (1485 moh).

Dag 5: Tomashelleren - Bygdin Fjellhotell, 25 km, ca 8-9t. 
Vi går nordover i lett terreng mot Olefjorden, utforkjøring mot Olefjorden. Stikkinga vender øst og vi går over Olefjorden, Seksin og Raudfjorden til Bygdin Fjellhotell (1065 moh). 

Dag 6: Bygdin Fjellhotell - Beitostølen - Hjemreise
Vi følger merket skiløype til Garli, her kommer vi inn på preppet løype som tar oss ned til sentrum av Beitostølen (900 moh.). Avreise med Valdresekspressen fra Beitostølen kl 14.45 til Oslo, ankomst Oslo Bussterminal kl 18.55.

Med forbehold om endring i programmet!


Pris:

Kr 5 567,- fra Tyin/Beitostølen
Kr 6 368,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg: NOK 700,-. Klikk her for å bli medlem av DNT.
Turpakken inkluderer: overnatting, turleder og alle måltider (frokost, niste/termos pg vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

Denne turen er fin å kombinere med tur 11553, 12/3

Gradering av turen: lengde rød/terreng rød
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap


Kart og ruteinformasjon:
Turkart Jotunheimen Vang i Valdres, Jotunheimen Vest 1:50 000 og Beitostølen 1:50 000
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.
Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Pakkeliste vinter: 
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter .
Alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer. Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Viktig informasjon om fellesturer vinter: 
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur vinter".

Vilkår for deltakelse på fellesturer: 
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

A spectacular tour in untouched and greatly varied landscape. The staffed lodge, Fondsbu, is the starting point for this tour in Jotunheimen. After 2 nights, we will move on to staying in charming self-service cabins, far away from civilization. The terrain is medium hilly and the landscape is rich in variation, from wild nature to a milder scenery. On the last day we cross Valdresflye on our way to Beitostølen. Tips: This tour can be combined with Tour 11553, departing 12/7

Day 1: Arrival Fondsbu

Meeting point at Oslo Bus Terminal, in the main hall by the platform exit, 20 minutes before departure. Have a look at the monitors in the main entrance to find out which platform it is. Departure by bus (Valdresekspressen) at 10.25 to Tyinkrysset and on to Tyin, arrival 15.10. Weasel from Tyin to Fondsbu (1065 m.a.s.l.), arrival approximately 16.15.

Day 2: Stay at Fondsbu

Day tour from Fondsbu. Depending on weather and snow conditions your tour leader will make a proposal of a suitable ski tour this day.

Day 3: Fondsbu - Yksendalsbu (self-service cabin Approx. 22 km, approx 7-8 hours. 

We ski eastwards and uphill to approximately 1400 m.a.s.l. Here we will be rewarded by amazing views towards some of the most famous mountains in Jotunheimen. The tour continues in greatly varied terrain, down into the valley Yksendalen to the self-service cabin Yksendalsbu (1050 m.a.s.l.).

Day 4: Yksendalsbu - Tomashelleren (self-service cabin) Approx. 11 km, 3-4 hours. 

We follow the valley eastwards, before the route takes us in a southern direction and steady uphills to Tomashelleren (self-service cabin 1485 m.a.s.l.)

Day 5: Tomashelleren - Bygdin Fjellhotell. Approx. 25 km, approx. 8-9 hours. 
Ski tour in northern direction towards Olefjorden, easy terrain before down hill skiing. We follow the way-marked route eastwards, and cross Olefjoren, Seksin and Raudfjorden to the lodge Bygdin Fjellhotell (1065 m.a.s.l.).

Day 6: Bygdin Fjellhotell - Beitostølen - return to Oslo
The route takes us across Valdresflya to Gardli. Here we will follow a prepared trail to Beitostølen (900 m.a.s.l.). Departure from Beitostølen by bus (Valdresekspressen) at 14.45 to Oslo and Oslo Bus Terminal, arrival at. 18.55.

Please note that the program is subject to alteration.

 


Prices

DNT members: NOK 5 567,- from Tyin/to Beitostølen
DNT members: NOK  6 368,- from/to Oslo.
Addition for non-members: NOK 700,- Click here to become a DNT member
The tour package includes: accommodation, winter tour leader and all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast + packed lunch / filling of Thermos.

This tour can be combined with tournr: 11553, departing 12/3. 

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Map and route descriptions
The maps Jotunheimen Vest 1:50 000 and Vang i Valdres 1:50 000 and Beitostølen 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Special for this tour
Overnight stay in staffed lodges and self-service cabin. In self-service cabins we prepare the meals together. This tour can be combined with Tour 11553 - Introductory cabin-to-cabin ski tour.

Tour grading: length red/terrain red
Winter mountains are beautiful but unstable. Even the simplest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing team spirit and good stories. In the mountains one goes outside groomed slopes. Pack your bag right, not too heavy and smart.

What to bring
Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel.Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Important information about our guided winter tours
Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours.

Terms and conditions for tour participation
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Jotunheimen - Beitostølen

En spektakulær tur i vilt og vakkert terreng. Med start på Fondsbu går ruten først østover til to sjarmerende selvbetjeningshytter, langt borte fra sivilisasjonen. Landskapet på turen har store variasjoner og middels ...

Kontaktinformasjon: