Introtur i vinterfjellet - Jotunheimen Introductory Cabin-to-Cabin Ski Tour - Jotunheimen

Fellestur

Fra dato
12. mars kl. 09:34
Til dato
17. mars
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Skitur, Hyttetur, Fjelltur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Fondsbu , Gjendebu , Gjendesheim
Turområde
Jotunheimen (se kart)
Turkode
11553
Dette arrangementet er over!

Dette er en introtur nivå 2, dvs. vi inviterer de som er ett skritt videre fra å være helt nybegynnere i vinterfjellet, men likevel er usikre på om de er erfarne nok til å delta på en ordinær fellestur.  Denne turen går fra hytte til hytte, men vi starter med to netter på Gjendesheim for å kartlegge hvilket nivå deltakerne ligger på.  God fysisk form og tidligere erfaring med skiturer er nødvendig. Turen er fin å utvide med tur 11554 - Jotunheimen-Beitostølen, med avreise 17/3.

Underveis på turen får dere innføring i kart, rutevalg, lage bål, grave snøhule og vi bor en natt på selvbetjeningshytte hvor vi fyrer, henter vann, bruker propanovn og andre nødvendige "hytte"gjøremål.  

Program
Dag 1:
Ankomst Gjendesheim
Oppmøte på Oslo Sentralbanestasjon 20 minutter før avreise ved nedgangen til plattformen til toget. Se monitor i avgangshall. Avreise med tog fra Oslo S kl. 09.34, ankomst Vinstra kl. 13.04. Ekstrabuss til Gjendesheim kl. 13.15, ankomst ca kl 14.15.

Dag 2: Opphold Gjendesheim 
Skitur i området, vi tester form og ferdigheter og går igjennom forberedelser til resten av turen både praktisk og teoretisk. Vi går igjennom skiteknikk for fjellski, telemarksvinger, preparering av ski, gode råd om valg av utstyr, litt om kart og kompass, graving av snøhule og skredlære Vi gjør en teoretisk forberedelse om hvordan vi bruker DNTs selvbetjeningshytter mm.

Dag 3 Gjendesheim - Gjendebu, ca 18 km, ca 6 t.
Vi følger kvistingen over vannet Gjende til Gjendebu (990 moh). Forbi Memurubu, til vi ser Gjendetunga ruge over hytta. 

Dag 4: Gjendebu - Olavsbu, 16 km, ca 5-6 t. 
Vi går oppover Veslådalen i slak oppoverbakke. Inn Raudalen og vi ankommer Olavsbu (1440 moh). Vel fremme på Olavsbu får vi praktisk bruk av vedfyring, propanovn, henting av vann og ev. smelting av snø. Hvordan vi bruker av selvbetjeningslageret og lager et godt måltid av det som befinner seg der og koser oss ellers på hytta på kvelden.  

Dag 5: Olavsbu - Fondsbu, ca 18 km, ca 6 t.
Sør-østover gjennom Raudalen og videre i variert terreng opp og rundt Høgbrøthøgde på sør- og østsida. Bratt ned langs bekken sørvest for Mjølkedøla, og ned til Fondsbu (1065 moh). 

Dag 6: Hjemreise Oslo
Avreise med beltevogn kl.09.00 til Tyin, ankomst 09.45. Videre med Valdresekspressen til Oslo kl. 09.52, ankomst kl. 14.55

Med forbehold om endring i programmet!


Generell informasjon:

Pris:

Kr 5 533,- fra Gjendesheim/Fondsbu 
Kr 7 223,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg: NOK 700,-.
Ikke-medlemstillegg: kr 700,-. Klikk her for å bli medlem av DNT.
Turpakken inkluderer: overnatting, turleder og alle måltider (frokost, niste/termos pg vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos. 

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program. 

Gradering av turen: lengde rød/terreng blå
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Jotunheimen Øst og Jotunheimen Vest 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.
Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Pakkeliste vinter: 
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter .
Alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer. Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Viktig informasjon om fellesturer vinter: 
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur vinter".

Vilkår for deltakelse på fellesturer: 
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Do you want to improve your mountain skiing skills, or are you a beginner when it comes to mountain ski tours? This cabin-to-cabin ski tour starts with 2 nights at Gjendesheim, where we will establish the level of skiing skills within the group. Previous experience with mountain skiing and good physical shape is required. During the tour you will get training in using a map, how to decide which route to take, how to make a fire and digging a snow cave. We will stay one night at the self-service cabin Olavsbu, where we will light a fire, collect drinking water and cook on a propane stove.
Tips: Extend your ski tour by combining this tour with Tour 11554 Jotunheimen - Beitostølen, departing 17/3.

Day 1: Arrival Gjendesheim
Meeting point at Oslo Central railway station at the entrance at the platform, 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. Have a look at the monitors in the main entrance to find out which platform it is. Departure at 09:34 by train to Vinstra, arrival 13.04. Extra bus from Vinstra to Gjendesheim for overnight stay 2 nights, arrival 14.15

Day 2: Stay at Gjendesheim
Day tour in the Gjendesheim area. This day we will test our equipment and establish the level of skiing skills within our group.  The focus is to prepare for the rest of the ski tour through theory and practical training both outdoor and indoor. You will learn about Nordic ski technique, telemark downhill skiing, waxing, compass and map orientation, as well as get advice on equipment and get to know to dig a snow cave.

Day 3: Gjendesheim - Gjendebu, approx. 18 km, approx. 6 hours. 
We follow the way-marked route over the lake Gjende to Gjendebu (990 m.as.l.). 

Day 4: Gjendebu - Olavsbu, approx. 16 km, approx. 5-6 hours
We ski uppwards Veslådalen, gentle uphill. Throug Raudalen valley to Olavsbu (1440 moh). In this self-service cabin we will light up the fireplace, cook our meal on a propane stove, collect drinking water and you will be shown how using the provisioned stockroom works, before we get to enjoy our self made dinner and good company.

Day 5: Olavsbu - Fondsbu, approx. 18 km, approx. 6 hours. 
Southeast through Raudalen valley, and continue in varied terrain around Høgbrøthøgde on the southern and eastern sides. Steep downhill alongside a stream southeast of Mjølkedøla, down to Fondsbu (1065 m.a.sl.).

Day 6: Return to Oslo
Departure from Fondsbu with weasel at 09.00 to Tyin, arrival 09.45. By bus (Valdresekspressen) at 09.52 to Oslo Bus Terminal, arrival 14.55.
 

Please note that the program is subject to alteration. 

Price:

DNT members: NOK 5 533,- from/to Fondsbu
DNT members: NOK 7 223,- from/to Oslo.
Addition for non-members: NOK 700,- Click here to become a DNT member
The tour package includes: accommodation, winter tour leader, and all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast + packed lunch / filling of Thermos.


Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Extend your ski tour by combining this tour with Tour 11554 Jotunheimen - Beitostølen, which departs on 17/3

Tour grading: length red/terrain blue
Winter mountains are beautiful but unstable. Even the simplest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing team spirit and good stories. In the mountains one goes outside groomed slopes. Pack your bag right, not too heavy and smart.

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need for cups, washtup,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Map and route descriptions
The map Jotunheimen Aust 1:50 000 and Jotunheimen Vest 1:50 000 . Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring
Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel.Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Important information about our guided winter tours
Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours.

Terms and conditions for tour participation
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Introtur i vinterfjellet - Jotunheimen

Dette er en introtur nivå 2, dvs. vi inviterer de som er ett skritt videre fra å være helt nybegynnere i vinterfjellet, men likevel er usikre på om de er ...

Kontaktinformasjon: