MASSIV IV - Hardangervidda (vinter) MASSIV IV - Hardangervidda

Fellestur

Fra dato
17. mars kl. 15:43
Til dato
25. mars
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Skitur, Fjelltur, Massiv
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Finsehytta , Haukeliseter fjellstue , Krækkja , Litlos , Sandhaug
Turområde
Hardangervidda (se kart)
Turkode
11597
Dette arrangementet er over!

Denne MASSIV-etappen er ruta alle ønsker å gå! Hardangervidda er perfekt for deg som ønsker mange dager på skitur og som liker å gå med sola på nesa hele veien.  Koselige hytter og nydelig skiterreng vil gjøre dette til en opplevelse du sent vil glemme. Våre turledere er godt forberedt!

Program:

Dag 1: Ankomst Finsehytta (1.223 moh)

Oppmøte på Oslo S ved nedgangen til plattformen 20 minutter før avreise. Plattformen vil bli opplyst på tavla i avgangshallen. Avreise med Bergenstoget kl. 15.43 til Finse, ankomst kl 19.58.  Ca 400 på ski til Finsehytta. Middag ved ankomst Finse. Etter middag samles vi i en av stuene for presentasjon og informasjon om turen.

Dag 2: Finse - Krækkja (1.161 moh), ca 24 km/7-8 timer
Første dag ski og sekk er alltid spennende. Terrenget denne dagen er variert og fint. Høyeste punkt på ruta er på ca 1.400 moh og de fleste stigningene kommer på første del av dagen. Først opp mot Finsefetene, deretter ned til Midtnutevatnet (1.323 moh) og Finnsbergvatnet (1.190 moh). Rett før nedkjøringen til Krækkja (DNT-hytte) har vi også passert Drageidfjorden. En flott nypåbygd hytte med nye innetoaletter venter oss. Det samme gjør middagen og en samlingstund i stua.

Dag 3: Krækkja - Stigstuv (1.238 moh), ca 23 km/7 timer
På ski sørover, over riksvei 7 ved Halne og videre i småkupert terreng sørover til Stigstuv (1245 moh).  Høyeste pkt på dagens etappe er 1.380 moh. Stigstuv er privat betjent hytte og har alltid vært trivelig å komme til. MIddag og varme i stua venter dere ikveld også.

Dag 4: Stigstuv - Sandhaug (1.250 moh),  ca 19 km/6 timer
Herlige vidder og et fantastisk rundskue på vei mot Sandhaug. Dagens høyeste pkt er 1.300 moh. Sandhaug er DNTs nydelige hytte midt på vidda. Her blir man tatt godt vare på.

Dag 5: Sandhaug - Litlos (1.180 moh), ca 27 km/8-9 timer

Dagens etappe er lang, men vakker. Vi beveger oss nå etterhvert lengre vestover og vil oppleve at det blir mer formasjoner i terrenget. Litlos ligger langt unna allfarvei og man føler Hardangervidda-atmosfæren sige langt inn. Dagens høyeste punkt er på ca 1.400  moh. Bestyrer på Litlos (DNT-hytte) ser fram til å ha besøk av gruppen. Nyt kvelden og gled dere til en "fridag" på denne nydelige plassen.

Dag 6: Opphold Litlos
Det blir selvsagt mulighet for tur i området, men været, deltakernes ønsker, turleder og bestyrers råd er avgjørende for hvor ferden går. Kanskje det heller frister å sitte ved hytteveggen eller i peisstua med en god bok.... Valget er ditt!

Dag 7: Litlos - Hellevassbu (1.167 moh) selvbetjeningshytte, ca 20 km/6 timer

Turen går de første kilometrene i flatt lende og over Kvennsjøen (1.167 moh). Deretter stigning og etterhvert opp til høyeste punkt på dagens etappe er på ca 1.340 moh. Småkupert før skituren drar seg mellom Buanuten (1.467 moh) og Sandvikenuten (1.390 moh) og ned til Hellevassbu. Her kan vi finne fram den maten vi selv ønsker fra proviantlageret og lager middagen sammen.

Dag 8: Hellevassbu - Haukeliseter (1.000 moh) , ca 23 km/7 timer

Turens siste skiturdag starter med de fleste høydemetrene i løpet av de første 5 km, og går deretter  i nydelig landskap. Vi ender opp på Haukeliseter som ligger ved bilvei E134.  Dagsturens høyeste punkt er på 1.358 moh. Vi avslutter kvelden med middag og hyggelig avslutningskveld.

Dag 9: Hjemreise
Etter en god lang frokost tar vi Haukeliekspressen tilbake til Oslo. Avreise kl 12.35, ankomst Oslo bussterminal  kl. 18.20.

Med forbehold om endring i programmet!

OM MASSIV

MASSIV - hele ruta fra Sota Sæter i Breheimen til Haukeliseter på Hardangervidda - er omkring 350 km lang. DNT Oslo og Omegn arrangerer MASSIV fordelt på 3 fellesturer vinter; MASSIV I + II Breheimen/Jotunheimen, MASSIV III Skarvheimen og MASSIV IV Hardangervidda.

Les mer om MASSIV.

Generell informasjon

Pris:
Kr.8.971,- fra Finse/til Haukeliseter.
Kr. 10.362,- fra/til Oslo.
Ikke-medlemstillegg: Kr. 700.-. Bli medlem i DNT
Turpakken inkluderer: Overnatting, turledere, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag, ) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program. 

Overnatting skjer i hovedsak i 4-6-sengsrom eller større rom. I uka før påske og påskeuken er det mye folk i fjellet og man må være forberedt på at sovesal kan bli en mulig overnattingsplass. Vi opplever at gjestene blir positivt overrasket over de fine sovesalene på hyttene. På Haukeliseter blir det sovesal.

Gradering av turen: lengde svart/terreng blå
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Turkart Finse, Eidfjord, Haukelifjell og Hardangervidda Vest - alle fire i målestokk 1: 50 000  Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Pakkeliste vinter:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter .
Alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer. Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Viktig informasjon om fellesturer vinter:
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur vinter".

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Everybody wants to ski this MASSIV-route! Hardangervidda is perfect for those who want many daysskiing and who likes to go skiing with the sun on their nose all the way. Cozy cabins and beautiful skiing terrain will make this an experience you will not forget. Our tour guides is well prepared!


Program:

Day 1: Arrival
Finsehytta (1223 m)
We meet at Oslo Centralstation at the entrance to the platform in the departure hall 20 minutes before departure. The platform will be announced on the blackboard in the departure hall. Departure with the Bergen train at 15.43.  About 400 ski to Finsehytta. After dinner we will do presentation and information about the trip.

Day 2: Finse -
Krækkja (1.161 m), about 24 km/7-8 hours
First days skiing with a backpack is always exciting. The terrain this day is varied and fine. The highest point on the route is approximately 1,400 meters above sea level and most elevations comes the first part of the day. First we cross Finsefetene, then downhill to Midtnutevatnet (1323 m) and Finnsberg Lake (1.190 m). Just before the descent to Krækkja (DNT cabin) we have also passed Drageidfjord. A great cabin with new inside toilets awaits us. We eat dinner and have a nice evening in the living room.

Day 3: Krækkja - Stigstuv (1238 m), about 23 km / 7 hours
Skiing south, across Highway 7 at Halne and further in easy terrain south to Stigstuv (1245 m). Highest point of today's trip is 1.380 m.

Day 4: Stigstuv - Sandhaug (1.250 m), about 19 km / 6 hours
Lovely spaces and a fantastic round sight heading toward Sandhaug. Today's highest point is 1,300 meters above sea level.

Day 5: Sandhaug -
Litlos
(1.180 m), about 27 km / 8-9 hours
Today's trip is long but beautiful. We are now gradually extended westward and will find that it becomes more formations in the terrain. The DNT-cabin, Litlos, is in the most beutiful part of Hardangervidda west. Today's highest point is at about 1.400 meters above sealevel.


Day 6: Stay at Litlos

There is obviously the possibility of touring the area, but the weather, the participants wishes and guide and manager advice is crucial to where you roam. Maybe it rather tempting to sit at the cabin wall or fireplace parlor with a good book .... The choice is yours!

Day 7: Litlos - Hellevassbu (1.167 m) selfservice cabin, about 20 km / 6 hours
The tour goes the first kilometers in easy terrain over Kvennsjøen (1.167 m). Then rise and eventually up to the highest point of today's stage is approximately 1.340 m. Hilly before your ski trip go between Buanuten (1.467 m) and Sandvik Without (1390 m) and down to Hellevassbu. Here we find the food we want from provisions warehouse and inventory dinner together.

Day 8: Hellevassbu -
Haukeliseter (1,000 m), about 23 km / 7 hours
The trips last skitour. We end up on Haukeliseter located by road E134. Day trip's highest point is at 1,358 meters above sea level. Haukeliseter is a nice place to end our skitour.

Day 9: Departure
After breakfast we travel by bus, Haukeliekspressen,  back to Oslo. Arrival Oslo about 18.20.


Please note that the program is subject to alteration.


About MASSIV

MASSIV - the whole route from Sota Seter in Breheimen to Haukeliseter Hardangervidda - is about 350 km long. The Norwegian Trekking Association arranges MASSIV on 3 joint tours in the winter; MASSIV I + II Breheimen / Jotunheimen, MASSIV III Skarvheimen and MASSIV IV Hardangervidda.


General information

Price:
Kr. 8.971,- from Finse/to Haukeliseter.
Kr. 10.362,- from/to Oslo.


Addition for non-members: NOK 700,- Click here to become a DNT member
The tour package includes: accommodation, winter tour leaders,  all meals (breakfast, packed lunch / filling of thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day: dinner only, and last day: only breakfast + packed lunch / filling of thermos.

At Haukeliseter the group will sleep in one big sleepingroom.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Tour grading: length black/terrain blue
Winter mountains are beautiful but unstable. Even the simplest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing team spirit and good stories. In the mountains one goes outside groomed slopes. Pack your bag right, not too heavy and smart.

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need for cups, washtup,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Map and route descriptions
Maps: Finse, Eidfjord, Haukelifjell and Hardangervidda Vest - all i scale 1:50 000  Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring
Please see our recommended winter tour equipment listto ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. 
All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel.

Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Important information about our guided winter tours
Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours.

Terms and conditions for tour participation
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information

 

MASSIV IV - Hardangervidda (vinter)

Denne MASSIV-etappen er ruta alle ønsker å gå! Hardangervidda er perfekt for deg som ønsker mange dager på skitur og som liker å gå med sola på nesa hele veien.  Koselige ...

Kontaktinformasjon: