MASSIV III - Skarvheimen (vinter) MASSIV III Skarvheimen

Fellestur

Fra dato
10. mars kl. 10:25
Til dato
17. mars
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Skitur, Massiv, Hyttetur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Finsehytta , Fondsbu , Geiterygghytta , Iungsdalshytta
Turområde
Jotunheimen, Skarvheimen (se kart)
Turkode
11596
Dette arrangementet er over!

"MASSIV III  Skarvheimen" følger høyfjellsruta gjennom Skarvheimen fra nord til sør, og starter turen på Tyin, sør i Jotunheimen. Skiterrenget er kupert, og samtidig av de mest flotte fjellområdene en kan gå i. Dette er skituren for den som trives med kombinasjonen selvbetjeningshytter og betjente hytter, og som ønsker en god dagsetappe i følge med turleder til nye turmål hver dag.

Program:

Dag 1: Reisedag - Tyinstølen

Oppmøte på Oslo Bussterminal, ved plattformen, 20 minutter før avreise. Se på monitorer ved hovedinngangen for hvilken plattform det er. Valdresekspressen har avgang kl. 10.25 og frakter oss til Tyinstølen (1.095 moh), ankomst 15.15. Vi setter fra oss bagasjen på hytta og tar en liten skitur, for å bli kjent med utstyr og kjenne på snøen. Vi spiser middag sammen og samler oss for velkomst og informasjon om turen.

Dag 2: Tyinstølen - Slettningsbu 1.315 moh (selvbetjening),  ca 9 km/3 timer.

 Vi får en passe, lang og fin skitur opp til Slettningsbu (1.315 moh). Muligheter for å forlenge turen eller ta en ekstra tur etter ankomst hytta. Vi lager middag sammen.  Dagens høyeste pkt er på ca 1.355 moh.

Dag 3: Slettningsbu- Sulebu 1.330 moh (selvbetjening), ca 20  km/6 timer

En passe lang etappe i dag. Etter noen slake partier bærer det ned til Kyrkjestøylen før vi begynner på oppstigningen mot Sulebu. Etter nesten 400 høydemetere er vi framme på 1320, Sulebu. På Sulebu tilbereder vi igjen mat fra spiskammerset på hytta.

Dag 4: Sulebu -  Bjordalsbu, 1.580 moh (selvbetjening),   ca 33 km/9 timer

Denne etappen er lang og spennende. Etter et kupert og varierende terreng, der høyeste pkt er på ca 1.500 moh,  krysses RV 56 ved Breistølen (1.022 moh). Derfra er det bratt opp Stardøla. Videre  sørover til Bjordalsbu (1580 moh). Dette er siste mulighet til å tilberede eget måltid før de neste hyttene - som er betjente.

Dag 5: Bjordalsbu - Iungsdalshytta 1.111 moh,  ca 18 km/5 timer

Ruta til Iungsdalshytta går sørover, over Øvre Bjordalsvatnet (1571 moh) og østover Gråhyrneran. Nedkjøring i Mjolgerdalen til Djupsvatnet (1091 moh) og videre til Iungsdalshytta (1111 moh). Og her blir vi belønnet med full service; 3-retters middag og ferdigoppvarmet stue. Nyt kvelden og gled dere til neste etappe.

Dag 6: Opphold på Iungsdalshytta

Vi tar en ekstra dag på Iungsdalshytta. Hviledagen kan brukes til hva man ønsker; skitur i området, lese, prate - eller kanskje en kombinasjon.

Dag 7: Iungsdalshytta - Geiterygghytta 1.229 moh, ca 28 km/9 timer

Opp Iungsdøla, over Volavatnet, forbi DNTs selvbetjeningshytte Kongshelleren (1450 moh). Et naturlig lunsjsted. Syd for Kongshellernuten, øst for Bolhovd, ned til Geiterygghytta (1229 moh).

Dag 9: Geiterygghytta - Finse stasjon 1.222 moh, hjemreise.   ca 18 km /6 timer

Ruta via Omsvatnet og Omsbreen er vårt valg denne dagen. En flott etappe der vi på toppen av Omnsbreen (1.537 moh) får (ved normale forhold) en nydelig nedkjøring til Finse stasjon (1222 moh) og utsikt til Hardangerjøkulen. Avreise med tog fra Finse stasjon kl. 18.20. Ankomst Oslo 22.35.

Med forbehold om endring i programmet!
 

OM MASSIV

MASSIV - hele ruta fra Sota Sæter i Breheimen til Haukeliseter på Hardangervidda - er omkring 350 km lang. DNT Oslo og Omegn arrangerer MASSIV fordelt på 3 fellesturer vinter; MASSIV I + II Breheimen/Jotunheimen, MASSIV III Skarvheimen og MASSIV IV Hardangervidda.

Les mer om MASSIV.

"MASSIV III Skarvheimen" går fra hytte til hytte og gruppen forflytter seg til nytt turmål hver dag - kun èn hviledag. Tre av hyttene er selvbetjeningshytter der man bl.a. ordner seg selv med mat. Vinterstid kan føreforhold og vær være vekslende og tildels krevende. Med lange etapper og tildels enkle overnattingssteder er dette en fantastisk fin tur, men også svært krevende. Deltakerne må være vant til å gå på ski i fjellet med sekk på ryggen. For de som ønsker en skikkelig lang tur: Meld deg på "MASSIV IV - Hardangervidda". Den starter samme dag som MASSIV III avslutter.

Generell informasjon:

Pris:
kr.  6.727,-  fra Tyinstølen/til Finse
Kr.  7.950,- fra/til Oslo.

Ikke-medlemstillegg: kr 700,-. Klikk her for å bli medlem av DNT.
Turpakken inkluderer: overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos og vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program. 

Husk matpakke og drikke på reisen til fjells.

Gradering av turen: lengde svart/terreng rød
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Selvbetjeningshytte: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Årdal, Turkart Skarvheimen, Turkart Hemsedal Nord, Jotunheimen Vest (og Maristua til Sulebu) 1: 50 000  Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Pakkeliste vinter:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter .
Alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer. Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Viktig informasjon om fellesturer vinter:
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur vinter".

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

 

 

"MASSIV III Skarvheimen" follows the alpine route through Skarvheimen from north to south, and the tour starts at Tyin, southern Jotunheimen. The ski terrain is hilly, although the most beautiful mountain areas a person can go trek in. This ski-trip combines self-served cabins and staffed lodges, and is suitable for the ones who wants to ski long distances on the mountain, accompanied by a tour guide. 

Program:
 

Day 1: Tyinstølen

Meet at Oslo Bus Terminal, at platform 20 minutes before departure. Look at the monitors at the main entrance of the platform it is. Valdresekspressen departs at 10.25 and transports us to Tyinstølen (1.095 m) arrival 15.15 We put the skis on to test the equipment and the snowconditions. We use the evening to public collection of presentation, information about the trip, inspect equipment and stages.

Day 2: Tyinstølen - Slettningsbu 1.315 m (self-service), about 9 km / 3 hours.

 We get a nice ski trip into Slettningsbu (1.315 m) where we make dinner together. Today's highest point is approximately 1355 m.

Day 3: Slettningsbu-
Sulebu 1.330 m (self), about 20 km / 6 hours

A fit long leg today. After some gentle parties carry it down to Kyrkjestøylen before we start the ascent towards Sulebu. After almost 400 meters altitude, we arrived at 1320, Sulebu. On Sulebu we prepare in food from the pantry at the cottage.

Day 4: Sulebu -
Bjordalsbu, 1.580 m (self), about 33 km / 9 hours

This stage is long and exciting. After a hilly and varied terrain, where the highest point is at 1,500 meters above sea level, crossed RV 56 at Breistølen (1.022 m). From there it is steep up Stardøla. Continue south to Bjordalsbu (1580 m). This is the last opportunity to prepare own meal before the next cabins - which are serviced.

Day 5: Bjordalsbu -
Iungsdalshytta 1.111 m, about 18 km / 5 hours

The route to Iungsdalshytta goes south, the Upper Bjordal lake (1571 m) and eastwards Gråhyrneran. Shutdown in Mjolgerdalen to Djupvatnet (1091 m) and further to Iungsdalshytta (1111 m). And here we are rewarded with full service; 3-course dinner and finished heated living. Enjoy the evening and rejoice to the next leg.

Day 6: Stay at Iungsdalshytta

We take an extra day at Iungsdalshytta. The rest day can be used for what one wants; skiing area, reading, chatting - or maybe a combination.

Day 7: Iungsdalshytta -
Geiterygghytta 1229 m, about 28 km / 9 hours

Up Iungsdøla, over Volavatnet, past DNT self cabin Kongshelleren (1450 m). A natural lunch spot. South of Kongshelleren addition, east of Bolhovd, down to Geiterygghytta (1229 m).

Day 8: Geiterygghytta - Finse station 1222 m, about 18 km / 6 hours

The route by Omsvatnet and Omsbreen is our choice that day. A great stage where we at the top of Omnsbreen (1537 m) get (under normal conditions) a long descent to Finse station (1223 m) and views to Hardangerjøkulen.  Departure Finse Station at 18.20. Arrival Oslo 22.35.

Subject to change in the program!ABOUT MASSIV


MASSIV - the whole route from Sota Seter in Breheimen to Haukeliseter at Hardangervidda - is about 350 km long. The Norwegian Trekking Association arranges MASSIV on three joint tours in this winter; MASSIV I + II Breheimen/Jotunheimen, MASSIV III Skarvheimen and MASSIVE IV Hardangervidda.

Read more about MASSIV.

"MASSIV III Skarvheimen" going from cabin to cabin and the group moves to new hiking destinations every day - just one day of rest. Three of the cottages are self huts where such arranges itself with food. Wintertime can cause conditions and weather be alternating and demanding. With long legs and partly basic accommodations this is a wonderful nice trip, but also very demanding. Participants must be used to go skiing in the mountains with a backpack. For those who want a real long trip: Enroll "MASSIV IV - Hardangervidda". It starts the same day as MASSIV III concludes.

Price:

kr.  6.727,-  fra Tyinstølen/til Finse
Kr.  7.950,- fra/til Oslo.

 

Addition for non-members: NOK 700,- Click here to become a DNT member
The tour package includes: accommodation, winter tour leader,  all meals (breakfast, packed lunch / filling of thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day: dinner only, and last day: only breakfast + packed lunch / filling of thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Tour grading: red/black
Winter mountains are beautiful but unstable. Even the simplest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing team spirit and good stories. In the mountains one goes outside groomed slopes. Pack your bag right, not too heavy and smart.

Self-service cabin: The cabin's facilities are equipped with everything you need for cups, washtup,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Map and route descriptions
Turkart Årdal, Turkart Skarvheimen, Turkart Hemsedal Nord, Jotunheimen Vest (and map Maristua to Sulebu) 1: 50 000  . Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring
Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. 
All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel.
Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Important information about our guided winter tours
Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours.

Terms and conditions for tour participation
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

 
 
 

 

MASSIV III - Skarvheimen (vinter)

"MASSIV III  Skarvheimen" følger høyfjellsruta gjennom Skarvheimen fra nord til sør, og starter turen på Tyin, sør i Jotunheimen. Skiterrenget er kupert, og samtidig av de mest flotte fjellområdene en ...

Kontaktinformasjon: