Høydepunkter i Skarvheimen Highlights of Skarvheimen

Fellestur

Fra dato
11. mars kl. 08:25
Til dato
17. mars kl. 22:35
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Skitur, Fjelltur, Hyttetur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Finsehytta , Geiterygghytta , Iungsdalshytta
Turområde
Hardangervidda, Skarvheimen (se kart)
Turkode
11576
Dette arrangementet er over!

Skituren byr på en kombinasjon av kupert terreng og flere større fjellplatåer. Ruten er til tider litt krevende, men belønningen er stor. Turen starter på Finse, med utsikt mot Hardangerjøkulen, Norges sjette største isbre. Skituren fortsetter nordover, gjennom det fantastiske fjellområdet Skarvheimen. Vi tilbringer en natt på den koselige selvbetjente hytta Kongshelleren, hvor vi tilbereder maten sammen.

PROGRAM

Dag 1: Ankomst Finsehytta, ca 300 m/5 min.
Oppmøte på Oslo S, ved nedgangen til plattformen, 20 minutter før avreise. Plattformen vil bli opplyst på tavlen avgangshallen. Avreise med Bergenstoget kl 08.25 til Finse, ankomst kl 12.32. På ski over Finsevatnet til Finsehytta (1223 moh). Innlosjering og skitur før middag. Vi benytter kvelden til felles samling med presentasjon, informasjon om turen, gjennomgang av utstyr og etappene.

Dag 2: Finsehytta - Geiterygghytta, ca 17 km/5-6 t.
Over Finsevatnet, krysser jernbanen og opp nordover (stigning opp til ca 1500 moh) til kvistedelet til Klemsbu ved høyde 1366.  Herfra videre nordover opp Finsedalen like øst for restene av Omnsbreen og over vannskillet i 1530 m høyde og ned i Såtedalen Videre ned på Omnsvatnet, på vestsida av elva nedover til Bakkahellertjørnane, ned på Geiteryggvatnet og bort til
Geitrygghytta (1229moh).

Dag 3: Geiteryghytta
Dagstur i området.

Dag 4: Geiterygghytta - Kongshelleren (selvbetjent), ca 12 km/4-5 t.
I kupert terreng fra vestryggen av Sundhellerskarvet ned i Rossdalen og opp mot Bolhovd og forbi denne på østsida. Videre nordøstover til vann 1458 og gjennom skardet til Langavatnet til Kongshelleren (1450 moh). Denne selvbetjente hytta ligger fint plassert mellom Langavatnet og Kongshellervatnet. Hytta er liten og koselig, her tilbereder vi måltidene sammen

Dag 5: Kongshelleren - Iungsdalshytta, ca 14 km/5 t.
Fra Kongshelleren går løypa rett østover og over isen på Vestre og Austre Volavatnet. Etter litt utforkjøring, hvor man eventuelt kan prøve seg på litt telemarkssvinger, ankommer man Iungdalshytta (1111 moh). Iungdalshytta ligger i hjertet av Skarvheimen med en spektakulær utsikt.

Dag 6: Iungsdalshytta
Dagstur i området.

Dag 7:  Iungsdalshytta - Storestølen - retur Oslo, ca 16 km/5-6 t.
Etter en lang og rolig frokost pakker vi sekkene våre og setter kursen mot sivilisasjonen.
Over Iungsdalsvatnet/Djupsvatnet, på sørsiden av Stolsnuten til kvistedelet til Myrland. Videre i sørvestlig retning opp over Flyane og over Flishovd (1390 moh). Bratt ned til Storestølen (1010 moh).
Avreise med ekstrabuss fra Storestølen Fjellstugu kl 17.00 til Ål stasjon, ankomst ca kl 18.00.
Tog fra Ål stasjon kl. 19.18 til Oslo S, ankomst kl. 22.35.

Med forbehold om endring i programmet!

Generell informasjon:
 

Pris:
DNT-medlemmer Kr 7.505,- fra Finsehytta/til Ål stasjon
DNT-medlemmer Kr 8.824,- fra/til Oslo. Klikk her for å bli medlem av DNT.
Ikke-medlemstillegg kr. 700,-. Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Spesielt for denne turen:
Husk å ta med nok mat og drikke til første dag.

Annet: Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

Gradering av turen: lengde blå/rød, terreng rød
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Skarvheimen Aurlandsdalen 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken .

Pakkeliste vinter:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter .
Alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer. Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Viktig informasjon om fellesturer vinter:
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur vinter" .

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge" .

 

 

 

 

This ski tour starts at Finse, a small mountain village and the highest situated train station in Norway. The terrain of Skarvheimen offers a great combination of rolling hills and high mountain plateaus. At times the route is quite demanding, but with great rewards in spectacular view points. One night we stay at the cosy self service cabin Kongshelleren, where we cook and prepare our own meals.

TOUR PROGRAM:

Day 1: Arrival Finsehytta, approx. 300 metres/5 minutes.
Meeting point at Oslo Central Railway Station, in the main hall by the entrance to the platform, 20 minutes before departure. Have a look at the information board to find out which platform it is. Departure with the Bergen train at 08:25 from Oslo S to Finse, arrival 12:33. Crossing lake Finsevatnet (on skis), to Finsehytta  (1223 m.a.s.l.), 300 metres. Finsehytta is beautifully situated with view of the Hardangerjøkulen glacier, the sixth largest glacier in Norway. Finse is a small mountain village with the highest situated train station in Norway.
After arrival Finsehytta we take a short skitour in the surrounding area.
We use the evening to introducing each other, information about the skitour and the equipments.

Day 2: Finsehytta - Geiterygghytta, approx. 17 km/5-6 hours
The route to Geiteryggen takes us north and starts with a climb up to around 1550 m.a.s.l. across Omnsbreen and steep down to Omsvatnet.Then in gentle terrain, crossing several small lakes before we arrive Geiterygghytta (1229 m.a.s.l.).

Day 3: Stay at Geiterygghytta
Possible for a resting day or a ski tour in the surrounding area.

Day 4: Geiterygghytta - Kongshelleren (self-service cabin), approx.12 km/4-5 hours
In gentle terrain with small ups and downs to Kongshelleren (1450 m.a.s.l.). The self-service cabin is nicely situated by the lake, Langavatnet. It is a small, charming, cabin in the middle of the mountains. Here we prepare the meals together. 

Day 5: Kongshelleren - Iungsdalshytta, approx. 14 km/5 hours
The route starts by crossing the lake, Volavatnet. After some downhill skiing to Iungsdalshytta (1111 m.a.s.l.) is situated in the heart of Skarvheimen with a spectacular view.

Day 6: Stay at Iungsdalshytta
Possible for a resting day or a ski tour in the surrounding area.

Day 7: Iungsdalshytta - Storestølen - return Oslo, approx. 16 km/5-6 hours
After a long and good breakfast we start our final day on this skitour. Across the lake Iungsdalsvatnet/Djup and up to Flyane og Flishovd (1390 m.a.s.l.) and then steep down to Storestølen (1010 m.a.s.l.). Extrabus at 17:00 to Ål Station, arr. 18:00. Train from Ål at 19:18 to Oslo Central Station, arr. 22:35.

Please note that the program is subject to alteration.
 

Generel information:

Prices:
DNT members: NOK 7.505,- from Finsehytta/to Ål Station
DNT members: NOK 8.824,- from/to Oslo.
Addition for non-members: NOK 700,- Click here to become a DNT member
The tour package includes: accommodation, winter tour leader, all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast and packed lunch/filling of Thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Special for this tour:
Remember to take with you beverage and packet lunch for this first day.

Tour grading: length blue/red, terrain red
Winter mountains are beautiful but unstable. Even the simplest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing team spirit and good stories. In the mountains one goes outside groomed slopes. Pack your bag right, not too heavy and smart.

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need for cups, washtup,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Map and route descriptions
The map Turkart Skarvheimen Aurlandsdalen 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring
Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. 
All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel.

Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Important information about our guided winter tours:
Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours.

Terms and conditions for tour participation:
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information

 

 

 

 

Høydepunkter i Skarvheimen

Skituren byr på en kombinasjon av kupert terreng og flere større fjellplatåer. Ruten er til tider litt krevende, men belønningen er stor. Turen starter på Finse, med utsikt mot Hardangerjøkulen, Norges ...

Kontaktinformasjon: