Klassikeren Hardangervidda øst Hardangervidda east classic

Fellestur

Fra dato
10. mars kl. 08:25
Til dato
17. mars kl. 19:30
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Skitur, Fjelltur, Hyttetur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Krækkja
Turområde
Hardangervidda (se kart)
Turkode
11551
Dette arrangementet er over!

Flott skitur gjennom den østlige delen av Hardangervidda med ansiktet vendt mot solen. Her får du virkelig følelsen av å være på en høyfjellsvidde. Her er ingen bratte bakker som skal klyves eller nifse utforkjøringer. Dette er turen for deg som ønsker å gli over hvite vidder og gladelig kan unnvære de høyeste topper. Turen kan likevel bli utfordrende hvis det skulle bli uvær og utfordrende skiføre.

Program:

Dag 1: Ankomst Krækkja, ca 4,5 km/1-2 t.
Oppmøte på Oslo S ved nedgangen til plattformen 20 minutter før avreise. Plattformen vil bli opplyst på tavlen i avgangshallen. Avreise med Bergenstoget kl. 08.25 til Geilo (1000 moh), ankomst kl. 11.53. Ekstrabuss kl 12.00 fra Geilo stasjon til Fagerheim Fjellstue. På ski over vannet Storekrækkja til DNT hytta Krækkja (1161 moh). Middag og sosialt samvær.
Vi benytter kvelden til felles samling med presentasjon, informasjon om turen, gjennomgang av utstyr og etappene.

Dag 2: Krækkja - Tuva Turisthytte, ca 19 km/6-7 t
På østsida av Svonuten (1233 moh) over til Ørteren, over riksvei 7 ved Lægreidstølen. Videre på vestsiden av Monsbunuten (1324 moh) i et nokså flatt terreng ned til Tuva Turisthytte (1185 moh).

Dag 3: Tuva Turisthytte -  Rauhelleren , ca 25 km/ 8 t
Sydover fra Tuva, over flatt myrterreng og ned til Heinseter (1095 moh). Videre over Geitsjøhovda til Rauhelleren (1221 moh).

Dag 4: Opphold Rauhelleren
Dagstur fra Rauhelleren eller hviledag.

Dag 5: Rauhelleren - Lågaros (selvbetjent), ca 17 km/ ca 6-7 t.
Sør-vestover over Langesjøen, og deretter i småkupert terreng øst for Store Skrekken og Vesle Skrekken (1375 moh) og vest for Skjerhølnuten  (1374 moh) over Butjønn (1216 moh) og opp til den selvbetjente DNT- hytta Lågaros (1288 moh).

Dag 6. Lågaros - Mårbu, ca 24 km/8 t.

Skiløypa går stort sett parallelt med sommerruta; sør for Viuvasshovdun (1423 moh) og på nordsiden av Viuvatnet. Deretter frem til østenden av Hettevatnet og videre til løypekryss hvor det tar av skiløype til Rauhelleren. Langs iskanten frem til Mårbu Turisthytte (1130 moh).

Dag 7: Mårbu - Kalhovd Turisthytte, ca 18 km/6 t.
Over Mårvatn til Oppnesberget, deretter opp mot Mårsbrotet (1340 moh), som passeres på østsiden. Langs Flottetjønn og ned til Kalhovd (1100 moh).

Dag 8: Kalhovd - Steinsbøle - hjemreise, ca 18 km/5 timer.
Vi går østover til Bjønnsbu og videre ned mot Øvsetgjuvet. Gjennom dette og ned i Breisetdalen og ut til Steinsbøle.
Avreise med ekstrabuss fra Steinsbøle kl 14.00 til Mæl rasteplass, ankomst ca kl 14.45. Rjukanekspressen fra Mæl kl 16.02 til Notodden, bussbytte (Timeekspressen) kl 17.20 fra Notodden til Oslo Bussterminal, ankomst kl 19.30

Med forbehold om endring i programmet!


Generell informasjon:

Priser:
DNT-medlemmer: Kr 8.159,- fra Geilo stasjon/til Mæl rasteplass.
DNT-medlemmer: Kr 9.370,- fra/til Oslo.
Ikke-medlemstillegg kr. 700,- Klikk her for å bli medlem av DNT.
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag. (Tuva - 2 retters) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos .

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Spesielt for denne turen:
Husk å ta med nok mat og drikke til første dag.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program

Gradering av turen: lengde rød/terreng blå
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Skarverennet 1:50 000, Rauhelleren 1:50 000, Hardangervidda Øst (eller sør-øst)  1:60 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken

Pakkeliste vinter:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter .
Alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer. Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Viktig informasjon om fellesturer vinter:
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur vinter" .

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge" .

 

The tour starts northeast of the mountain plateau. This part of Hardangervidda is open and plain with soft hills. On the last part of the route, the terrain changes to a more hilly landscape. For those who prefer shorter distances between the cabins, this tour is a good choice.

Tour program

Day 1: Arrival Krækkja, approx. 4,5 km/1-2 hours.
Meeting point at Oslo Central Station, in the main hall by the platform entrance, 20 minutes before departure. Have a look at the monitors in the main hall to find out which platform it is. Departure with train to Bergen at 08.25 to Geilo (1000 m.a.s.l), arrival  11.53. Extrabus from Geilo at 12.00 to Fagerheim, arrival aprox. 12.40. On skis from Fagerheim to Krækkja (1161 m.a.s.l). After dinner we use the evening to introducing each other, information about the skitour and the equipments.

Day 2: Krækkja - Tuva, approx. 19 km/6-7 hours
On the east side of
Svonuten (1233 m.a.s.), crossing the south part part of the lake Ørteren to Lægreidstølen. Further on the west side of Monsbunuten (1324 m.a.s.) and down to Tuva Turisthytte (1185 m.a.s.).

Day 3: Tuva Turisthytte -  Rauhelleren , approx.25 km/8 hours
South from Tuva, crossing a flat moor landscape down to til Heinseter (1095 m.a.s.). We continue over Geitsjøhovda til Rauhelleren (1221 m.a.s.l).

Day 4: Stay at Rauhelleren
Day trip from Rauhelleren or a resting day.

Dag 5: Rauhelleren - Lågaros (self service hut), approx. 17 km/ 6-7 hours
We take the path south west over the lake "Langesjøen", into more hilly terrain east of Store Skrekken and Vesle Skrekken (1375 m.a.s.l.) and west of Skjerhølnuten  (1374 m.a.s.l.) over "Butjønn" (1216 m.a.s.l) and up to the self-service DNT hut, Lågaros (1229 m.a.s.l.).

Dag 6. Lågaros - Mårbu, approx 24 km/8 hours
To the east, north of Tanetjønnan, cross Viuvasshovdun (1423 m.a.s.l.) and down to Viuvatnet and further on into more hilly terrrain, north of the height 1367 (m.a.sl.) and 1403 (m.a.s.l.) and down to Hetteåe. Further on the north side of Havfosstjønne, across Kosdalsåen and along the north side of Mår and on to Mårbu Turisthytte (1130 moh.)

Day 7: Mårbu - Kalhovd Turisthytte, approx. 18 km/6 hours
We cross lake Mårvatnet, to Oppnesberget, continue uphills and pass the east side of Mårsbrotet (1340 m.a.s.l.). Along lake Flottetjønn and down to Kalhovd Turisthytte (1100 m.a.s.l).

Day 8: Kalhovd - Steinsbøle - Return to Oslo, approx. 18 km/5 hours
East to Bjønnsbu og down towards and through Øvsetgjuvet. Further down to Breisetdalen and on to Steinsbøle.
Extrabus from Steinsbøle 14:00 to Mæl, arr. aprox.14:45. Rjukanekspressen from Mæl 16:02 to Notodden, change of bus (Timeekspressen) 17:20 from Notodden to Oslo Bus Terminal, arr. 19:30.

Please note that the program is subject to alteration.

General Information:

Prices:
DNT members: NOK 8.159,- from Geilo station/to Mæl
DNT members: NOK 9.370,- from/to Oslo.
Addition for non-members: NOK 700,- Click here to become a DNT member
The tour package includes: accommodation, winter tour leader, all meals (breakfast, packed lunch / filling of thermos and normally three-courses dinner (some times two-courses), with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast and packed lunch/filling of thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Special for this tour:
Remember to take with you beverage and packet lunch for this first day.

Tour grading: length red/terrain blue
Winter mountains are beautiful but unstable. Even the simplest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing team spirit and good stories. In the mountains one goes outside groomed slopes. Pack your bag right, not too heavy and smart.

Map and route descriptions:
The maps Skarverennet 1:50 000, Rauhelleren 1:50 000 and Hardangervidda øst (or sør-øst) 1:60 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring
Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. 
All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel.

Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Important information about our guided winter tours:
Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours.

Terms and conditions for tour participation:
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

 

 

 

 

 

 

 

Klassikeren Hardangervidda øst

Flott skitur gjennom den østlige delen av Hardangervidda med ansiktet vendt mot solen. Her får du virkelig følelsen av å være på en høyfjellsvidde. Her er ingen bratte bakker som skal ...

Kontaktinformasjon: