Jotunheimen Sør Jotunheimen South

Fellestur

Fra dato
10. juli kl. 10:25
Til dato
15. juli kl. 21:58
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Hyttetilhytte, Jotunheimen, Fjelltur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Fondsbu , Gjendebu
Turområde
Jotunheimen (se kart)
Turkode
11238
Dette arrangementet er over!

Fra den grønne Herredalen stiger det bratt opp til hytta Tomashelleren, hvorfra du kan nyte vid utsikt til Jotunheimens mange topper. Turen går videre i lett høyfjellsterreng ned til Yksendalsbu. Store muligheter for å se reinsdyr underveis disse dagene. Bratt opp fra Yksendalsbu, men for en utsikt! Klarvær denne dagen vil gi en uforglemmelig tur til Fondsbu. Bukkelægret, med Gjende dypt der nede, står for tur siste dagen.

PROGRAM

Dag 1: Ankomst Hemsingbrue - Tomashelleren (selvbetjente hytte) , ca. 11 km, ca 3-4t
Oppmøte ved plattformen på Oslo Bussteminal 20 minutter før avreise. Se på monitor for plattform. Avreise med Valdresekspressen kl. 10.25 til Hemsingbrue, ankomst kl. 14.32. Ekstrabuss til innerst i Herredalen, ankomst ca kl. 15.15. Videre til fots på sti som starter bratt opp Herredalen på vestsida av bekken til Rysntjernet. Videre i variert terreng, opp på en fjellrygg, og deretter ned til Tomashelleren  (1485 m). 

Dag 2: Tomashelleren - Yksendalsbu (selvbetjente hytte)  , ca. 11-15 km, ca 5t
Vi går nordover i lett terreng og ender opp ned i den grønne Yksendalen hvor vi overnatter på Yksendalsbu (1050 m).

Dag 3: Yksendalsbu - Fondsbu, ca. 19 km, ca 7t
Bratt opp fra Yksendalsbu, i variert og ulent terreng med vidt utstyn mot Hurrungane, Jotunheimen og de nære toppene ved Bygdin før vi går ned til Eidsbugarden og Fondsbu(1065 m). 

Dag 4: Fondsbu
Opphold på Fondsbu. Mange fine muligheter for dagsturer ut fra hytta, eller kansje du ønsker en deilig avslappende hviledag i fine omgivelser.  

Dag 5: Fondsbu - Gjendebu, ca. 16 km, 5-6t
Turen starter på sti langs Bygdin, opp på vestsiden av Høystakka og videre øst for Tungepiggan og ned Veslådalen ned til Gjendebu (900 m).

Dag 6: Gjendebu - Memurubu via Bukkelægeret, ca. 10 km, 5t,båt til Gjendesheim - hjemreise
Vi går den klassiske turen over Bukkelægret til Memurubu.
Fra Memurubu tar vi en av Gjendebåtene til Gjendesheim. Avreise med Valdresekspressen fra Gjendesheim kl. 17.230 til Oslo Bussterminal, ankomst kl. 22.10.  

Med forbehold om endring i programmet!

Generell informasjon

Ledige plasser

Pris:
Kr. 4 751,- fra Hemsingbrue/til Gjendesheim
Kr. 5 524,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 700,-. Bli medlem i DNT.
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.
Selvbetjeningshytte = Hytta er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap.

Gradering av turen: rød
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Jotunheimen Aust og Vang i Valdres 1:50.000.
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer
Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer
NB! Vi gjør oppmerksom på at denne turen også er presentert i det engelske programmet.

 Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

From the green Herredalen, to the steep mountains up to the cabin Thomashelleren, where you can enjoy the view of Jotunheimens many peaks. The trail follows in easy mountain terrain, down to Yksendalsbu.We might even get to see some reindeers along the way! Steep up from Yksendalsbu, but what a view! From easy terrain to steep ridges, this hike has it all.  The last day we continue over Bukkelægret deep down to Gjende, where the ferry will take us to Gjendesheim.  

PROGRAM

Day 1: Arrival Hemsingbrue - Tomashelleren (self-service cabin), aprox. 11 km, 3-4h
Meeting point by the platform at the Oslo Bus Terminal 20 minutes before departure. Look for the platform on the monitor. Departure by bus, 10:25, Valdresekspressen to Hemsingbrue, arrival 14:32. Extra bus to Herredalen, arrival aprox. 15:15. Then we follow a hilly trail to Thomashelleren (1485 m.a.s.l.).  

Day 2: Tomashelleren - Yksendalsbu (self-service cabin), aprox. 11-15 km, approx 5h
We travel north  in easy terrain towards Yksendalen. Accommodation at Yksendalsbu (1050 m.a.s.l.). 

Day 3: Yksendalsbu - Fondsbu, aprox. 19 km, approx 7h
Steep up from Yksendalsbu, in varied terrain with beautiful view towards Hurrungane and Jotunheimen before arriving Eidsbugarden and Fondsbu (1065 m.a.s.l.). 

Day 4:  Fondsbu
Possible resting day, or a hike in the surrounding area. 

Day 5: Fondsbu - Gjendebu, aprox. 16 km, approx 5-6h
We follow a trail besides the lake Bygdin, and then up towards the east side of Tungepiggan and down through Veslådalen to Gjendebu (900 m.a.s.l.). 

Day 6: Gjendebu - Memurubu - Bukkelægeret, 10 km, approx 5h, boat to Gjendesheim - return to Oslo
The classic trip over Bukkelægret to Memurubu. From Memurubu we take the ferry to Gjendesheim. Departure by bus, 17:30, Valdresekspressen, arrival Oslo Bus Terminal, 22:10. 

Prices:
DNT members: NOK 4 751.- from Hemsingbrue/to Gjendesheim
DNT members: NOK 5 524.- from/to Oslo.
Addition for non-members: NOK 700,- Click here to become a DNT member
The tour package includes: accommodation, winter tour leader, hot tub and all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast + packed lunch / filling of Thermos.

Tour grading(red)
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Miscellaneous:
(selfservice) = self-service cabin

Map and route descriptions:
The map Jotunheimen Aust 1:50 000 and Vang i Valdres 1:50 000.
Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and royute descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

Generel information:
Please read this information before booking: "Important information for summer tours".
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Jotunheimen Sør

Fra den grønne Herredalen stiger det bratt opp til hytta Tomashelleren, hvorfra du kan nyte vid utsikt til Jotunheimens mange topper. Turen går videre i lett høyfjellsterreng ned til Yksendalsbu. ...

Kontaktinformasjon: