Introtur i vinterfjellet nivå 1- Jotunheimen Introductory Ski Tour Level 1 - Jotunheimen

Fellestur

Fra dato
19. februar kl. 09:30
Til dato
23. februar
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Skitur, Hyttetur, Fjelltur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Gjendesheim
Turområde
Jotunheimen (se kart)
Turkode
11130
Dette arrangementet er over!

Er du helt nybegynner i fjellet? Vi bor fast på Gjendesheim hvor vi får innføring i fjellskiløping med praktisk trening i området. Vi skal også lage bål og grave snøhule. Det bli litt  gjennomgang av skredlære, kart, kompass og veivalg. Kort og godt en innføring i hvordan man ferdes i vinterfjellet. Her er ingen forkunnskaper nødvendig, men du må ha klær og ustyr til gode dagsturer hver dag og være i god fysisk form. Tips! Det er mulig å leie fjellski.

Program
Dag 1: Ankomst Gjendesheim

Oppmøte på Oslo Bussterminal, ved plattformen, 20 minutter før avreise. Se på monitoren ved inngangspartiet for hvilken plattform. Avreise med Nordfjordekspressen kl 09.30 (rute NX146) til Kvam, ankomst kl. 13.45 (fra Oslo Lufthavn gardemoen kl. 10.20). Ekstrabuss videre til Gjendesheim (994 m) kl. 13.45, ankomst klokken 15.45. Vi vil bo her i fire netter.

Dag 2-4: Opphold Gjendesheim
Dagene vil hovedsaklig inneholde skiteknikk for fjellskiturer, telemarksvinger, preparering av ski, gode råd om valg av utstyr, litt om kart og kompass, og graving av snøhule. Dagene vil bli brukt ute. Etter disse dagene vil du være bedre rustet til å gå skiturer fra hytte til hytte i de norske fjell. Gjendesheim vil forberede en god lunsj som vi kan lage på bål en av dagene, og kanskje får vi tid til litt isfiske.


Dag 5: Hjemreise, Gjendesheim - Oslo
Ektsrabuss fra Gjendesheim kl. 10:30 til Vinstra, videre med tog til Oslo Sentralstasjon, ankomst kl. 15:03. (ankomst Oslo Lufthavn Gardermoen 14:32).  

Med forbehold om endring i programmet!    

 

Generell informasjon

Pris:
Kr. 4 729,- fra /til Gjendesheim
Kr. 6 504,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg: NOK 700,-. Bli medlem i DNT
Turpakken inkluderer: overnatting, turledere (instruktører) og alle måltider (frokost, niste/termos pg vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program. 

Gradering av turen: lengde blå/terreng blå
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Jotunheimen Øst i målestokk 1: 50 000  Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Pakkeliste vinter:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter .
Alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
På denne turen anbefaler vi at du har med skifeller. Det er mulig å leie fjellski på Gjendesheim. Kontakt hytta direkte for reservasjon. Dette er ikke inkludert i turprisen.

Viktig informasjon om fellesturer vinter:
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur vinter".

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Is mountaineering new to you? We will teach you. We live permanently on Gjendesheim, where you will be introduced to mountain skiing with practical training. You may also make a fire, dig a snow cave and try your luck with ice fishing. There will be an introduction to how to travel in the winter mountains. No previous knowledge is required, but you must have clothing and equipment suited for day trips and be in good physical shape. Ski rental is possible! 

Tour program

Day 1: Arrival Gjendesheim
Meeting point at Oslo Bus Terminal, in the main hall by the platform entrance, 20 minutes before departure. Have a look at the monitors in the main hall to find out which platform it is. Departure with bus from Oslo at 09:30, arrival Kvam at 13:45. Extra bus from Kvam to Gjendesheim, arrival approx. 15:45. We will stay here for four nights. 

Day 2-4: Gjendesheim
You will learn skitechniques, telemark turns, ski preparations, advice about equipment, map and compass training and to dig a snowcave. We will spend the days outside in the mountains. After this tour you will be suited to join skitours from cabin-to-cabin in the norwegian mountains. 

Day 5: Return to Oslo
Extra bus from Gjendesheim at 10:30 to Vinstra, and then train to Oslo Central Station, arrival at 15:03 (arrival Oslo Airport at 14:32). 

Med forbehold om endring i programmet!    

Generel information:

Prices:
DNT members: NOK 4 729,- from Gjendesheim/to Gjendesheim
DNT member: NOK 7 073,- from/to Oslo
Addition for non-members: NOK 700,- Click here to become a DNT member
The tour package includes: accommodation, winter tour leader, and all meals (breakfast, packed lunch / filling of thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day: dinner only, and last day: only breakfast + packed lunch/filling of thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Tour grading: length blue/terrain blue
Winter mountains are beautiful but unstable. Even the simplest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing team spirit and good stories. In the mountains one goes outside groomed slopes. Pack your bag right, not too heavy and smart.

Map and route descriptions
The map Turkart Jotunheimen East 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring
Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. 
All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel.
We recoommend that you bring ski skins for this tour. It is possible to rent skis at Gjendesheim, contact Gjendesheim directly. this is not included in the price. 

Important information about our guided winter tours
Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours.

Terms and conditions for tour participation
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Introtur i vinterfjellet nivå 1- Jotunheimen

Er du helt nybegynner i fjellet? Vi bor fast på Gjendesheim hvor vi får innføring i fjellskiløping med praktisk trening i området. Vi skal også lage bål og grave snøhule. Det bli ...

Kontaktinformasjon: