Gjennom Femundsmarka fra Røros Across Femundsmarka from Røros

Fellestur

Fra dato
18. februar kl. 08:34
Til dato
24. februar kl. 19:35
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Skitur, Fjelltur, Hyttetur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Svukuriset
Turområde
Femundsmarka (se kart)
Turkode
11176
Dette arrangementet er over!

Skituren gjennom Femundsmarka tar oss gjennom vill furuskog og mykt terreng og er egnet for de som ikke liker altfor utfordrende og kupert terreng. Turen starter i Røros, hvor det blir historisk vandring i Bergstaden og besøk i kirken. Siste overnatting blir på Svukuriset, en DNT hytte med lun atmosfære og som er kjent for sin gode mat. Mellom krokete furukjemper og bortgjemte sjøer lokker opplevelsene i et av de største sammenhengende, urørte villmarksområdene i Sør-Skandinavia.
Store deler av Femundmarka er uten vintermerking, så her får du muligheten til å bli bedre med kart og kompass. 

PROGRAM

Dag 1: Ankomst Røros
Oppmøte på Oslo S ved nedgangen til plattformen 20 minutter før avreise. Plattformen vil bli opplyst på tavlen i avgangshallen. Avreise med Lillehammertoget kl 08.34 (Oslo Lufthavn Gardermoen kl 08.59) til Hamar, ankomst 09.52. Videre med tog fra Hamar kl 10.11 til Røros, ankomst kl 13.37. Innlosjering på Vertshuset Røros, historisk vandring i Bergstaden med besøk i Røros kirke. Middag og sosialt samvær på Vertshuset Røros. Vi benytter kvelden til felles samling med presentasjon, informasjon om turen, gjennomgang av utstyr og etappene.

Dag 2 Røros - Marenvollen (selvbetjent), ca 16 km/5-6 t.
Fra Røros går vi over de gamle slagghaugene og inn i marka. Videre over Skåkåsfjellet til Marenvollen (795 moh). Det er kun deler av ruta som er merket.

Dag 3: Marenvollen - Langen Gjestegård , ca 22 km/8-9 t
Over Gjetbergsmyrene, mellom Hestfjellet (917 moh) og Gjetberget (935 moh) via Fjølburøsten til Langen Gjestegård (685 moh).

Dag 4: Langen - Røvollen  (selvbetjent), ca 16 km/6-7 t.
Ned til innsjøen Femund, over vannet og opp til Røvollen (715 moh).

Dag 5: Røvollen - Svukuriset, ca 15 km/5-6 t.
Over Røvoltjønnan (775 moh) og Falkfangarhøgda (968 moh) og ned til Svukuriset (830 moh).

Dag 6: Opphold Svukuriset
Skitur til blant annet Store Svuku (1415 moh) hvis vær og føre tillater det. Flott utsikt!

Dag 7: Svukuriset - Elgå, hjemreise, ca 8 km/2-3 t.
På ski fra Svukuriset, gjennom nydelig furuskog til Elgå.
Ekstrabuss fra Elgå kl 14.00 til Trysil, ankomst ca k 16.00
Avreise med Trysilekspressen kl 16.15 til Oslo Bussterminal, ankomst kl 19.35 (Oslo Lufthavn Gardermoen kl 18.55).

Med forbehold om endring i programmet!

Generell informasjon:
 

Pris:
DNT-medlemmer: Kr 7.447,- fra Røros/til Trysil
DNT-medlemmer: Kr 8.784,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg: kr 700,-. Klikk her for å bli medlem av DNT.
Turpakken inkluderer: overnatting, turleder, sightseeing i Røros og alle måltider (frokost, niste/termos og vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program. 

Gradering av turen: lengde rød/terreng blå
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Turkart Femunden Nord og Røros Feragen, begge i målestokk 1: 50 000  Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Pakkeliste vinter:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter .
Alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
På denne turen anbefaler vi at du har med skifeller.

Viktig informasjon om fellesturer vinter:
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur vinter".


Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

   

A ski tour in soft terrain through friendly wilderness. The tour will take us from Røros to Svukuriset, the delightful staffed DNT lodge known for its good atmosphere. We will join a guided historic tour and stay in the authentic hotel Vertshuset Røros. Femundsmarka is one of the largest untouched wilderness areas in southern Scandinavia. Large part of Femundsmarka will not be marked during the wintertime, so you might learn more about the use of map and compass.

Tour program:

Day 1: Arrival Røros
Meeting point at Oslo Central Station, in the main hall by the platform entrance, 20 minutes before departure. Have a look at the monitors in the main hall to find out which platform it is. Departure with train to Lillehammer at 08:34 to Hamar, arrival  09:52 (Oslo Airport Gardermoen 08:59). Train from Hamar at 10:11 to Røros, arr. 13:37. Guided tour in Røros and visit the church. Dinner and overnight stay in the historical Vertshuset Røros. We use the evening to introducing each other, information about the skitour and the equipments.

Day 2: Røros - Marenvollen, (selv-service cabin) aprox. 16 km/5-6 hours.
Across Skåkåsfjellet (900 m.a.s.l.) to Marenvollen (self-service cabin 795 m.a.s.l.)

Day 3: Marenvollen - Langen Gjestegård, aprox.20 km/7-8 hours.
We pass the mountain farm Fjølburøsten and continue to Langen Gjestegård lodge (685 m.a.s.l.).

Day 4: Langen Gjestegård - Røvollen (self-service cabin), aprox 16 km/6-7 hours
Across lake Femunden (662 m.a.s.l.) an up to Røvollen (715 m.a.s.l).

Day 5: Røvollen - Svukuriset, aprox. 15 km/5-6 hours.
Across Røvoltjønnan (775 m.a.s.l.) and Falkfangerhøgda (968 m.a.s.l.) to Svukuriset (830 h.a.s.l)

Day 6: Stay at Svukuriset
Day tour from Svukuriset. If the weather and ski conditions allows it, our skitour can take us to Store Svuku (1415 h.a.s.l) with a fantastic views.

Day 7 Svukuriset - Elgå, return to Oslo, approx. 8 km/2-3 hours.
Skitours down to Elgå, through beautiful pine forests.
Extra bus from Elgå 14:00 to Trysil, arrival approx. k 16:00.
Departure by Trysilekspressen at 16:15 to Oslo Bus Terminal, arrival at 19:35 (Oslo Airport at 18:55).

Please note that the program is subject to alteration.

Generel information:

Prices:
DNT members: NOK 7.447,- from Røros/to Trysil
DNT member: NOK 8.784,- from/to Oslo
Addition for non-members: NOK 700,- Click here to become a DNT member
The tour package includes: accommodation, winter tour leader, guided sightseeing in Røros and all meals (breakfast, packed lunch / filling of thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day: dinner only, and last day: only breakfast + packed lunch/filling of thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Tour grading: length red/terrain blue
Winter mountains are beautiful but unstable. Even the simplest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing team spirit and good stories. In the mountains one goes outside groomed slopes. Pack your bag right, not too heavy and smart.

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need for cups, washtup,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Map and route descriptions
The maps Turkart Femunden Nord 1:50 000 and Røros Feragen 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring
Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. 
All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel.
We recoommend that you bring ski skins for this tour.

Important information about our guided winter tours
Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours.

Terms and conditions for tour participation
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

 

 

 

Gjennom Femundsmarka fra Røros

Skituren gjennom Femundsmarka tar oss gjennom vill furuskog og mykt terreng og er egnet for de som ikke liker altfor utfordrende og kupert terreng. Turen starter i Røros, hvor det ...

Kontaktinformasjon: