NF Veilederkurs førstehjelp for friluftsliv

Kurs

Fra dato
26. november kl. 09:00
Til dato
27. november kl. 17:00
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom, Fjellsportinteresserte
Turtyper
Kurs, Instruktørkurs, Instruktørutdanning, Metodekurs
Arrangør
DNT Oslo og Omegn
Turområde
Oslomarka (se kart)

Har du erfaring med og interesse for førstehjelp, friluftsliv og undervisning, og samtidig et ønske om å lære opp andre i førstehjelp? Har du i tillegg bakgrunn som helsefagarbeider eller annen relevant utdannelseserfaring? Da bør du søke om plass til dette kurset.

Kurset er forbeholdt deltakere med godkjent pregodkjenning fra NF, tilsendt motivasjonsbrev til DNT, gjennomført metodekurs og assistentpraksis.

Kursbeskrivelse

Norsk Fjellsportforums utdanningsstige innen førstehjelp for friluftsliv er for de som ønsker å utdanne seg til førstehjelpsinstruktør. Førstehjelpsinstruktør 1 er en sertifisert instruktør med fagkompetanse innen veiledning og førstehjelp for friluftsliv. Utdanningen består av tre moduler, metodekurs, assistentpraksis og veilederkurs

Veilederkurset (instruktørkurs del 2) er siste del av utdannelsen for å bli NF-godkjent førstehjelpsinstruktør, i henhold til NFs nasjonal standard. Kurset sertifiserer deg til førstehjelpsinstruktør nivå 1 og kan således virke som instruktør på NF dagskurs og grunnkurs førstehjelp for friluftsliv.

Formål

Målet med veilederkurs for friluftsliv er å heve deltakerens kompetanse innen friluftslivsdidaktikk. Kurset søker å bevisstgjøre og forberede deltakerne på rollen som førstehjelpsinstruktør og ansvaret som følger med. Kurset tematiserer friluftslivsdidaktikk og undervisning av førstehjelp for friluftsliv. Veilederkurset skal også være en praktisk eksamen, hvor deltakerne skal vise at de har den nødvendige kompetansen innen undervisning av førstehjelp for friluftsliv

Du finner mer informasjon under punkt 3.4.3 om kursinnhold i Nasjonal Standard kursbeskrivelse og temalister for veilederkurs.

Forkunnskaper/opptakskrav

  • Gjennomført metodekurs førstehjelp.
  • Gjennomført assistentpraksis etter kravene i kapittel 2.8.3 hos NF-godkjent arrangør.
  • Ha fulgt opp anbefalinger fra metodekurs og assistentpraksis og dokumentert dette.
  • Kandidatene må̊ beherske læringsmålene fra metodekurs før de søker opptak på veilederkurs. Veilederkurset må̊ gjennomføres senest tre år etter gjennomført metodekurs.

Kursgjennomføring

Kurset vil bli gjennomført som to dagsarrangementer uten overnatting på egnet kurssted i Oslo-området.

Dag 1 av kurset består av undervisning i friluftslivsdidaktikk og planlegging av NF dagskurs førstehjelp for friluftsliv. Dag 2 av kurset består av gjennomføring NF dagskurs førstehjelp for friluftsliv, der instruktørkandidatene i samarbeid planlegger, gjennomfører og evaluerer undervisningen. I tillegg gjennomføres sluttevaluering av hver enkelt instruktørkandidat.

Søknadsprosess

Dette kurset har løpende oppmelding til kurs ved godkjente søknader og ledig plass. DNT Oslo ønsker å prioritere søkere som har ønske og motivasjon for å bidra frivillig som førstehjelpinstruktør etter endt utdannelse. Les mer om dette under "Annen informasjon". Du kan også søke etter søknadsfristen og får da plass om du er kvalifisert og det fremdeles er ledige plasser. Send ønske om plass til kurs, med vedlagte dokumenter som bekrefter gjennomført metodekurs og assistentpraksis til DNT Oslo og Omegn, avdeling Frivillighet og Organisasjon, frivillig.oslo@dnt.no

Annen informasjon

Vi i DNT Oslo håper å fylle hele dette kurset med motiverte, engasjerte og dyktige personer som har lyst til å være med å bidra til å utdanne DNT Oslo sine mange frivillige i førstehjelp. DNT tilbyr å dekke hele utdannelsen for deg som ønsker å bidra som frivillig instruktør etter endt utdannelse. Vi vil prioritere disse søkerne, og vil også legge til rette for videre utdanningsløp med assistentpraksis på grunnkurs og veilederkurs i løpet av høsten 2022. 

Totalt må man være bevisst på og villig til å holde av totalt 6 fulle kursdager a'8 timer i løpet av høsten til metodekurs, assistentpraksis på grunnkurs og veilederkurs. 

Mer informasjon om metodekurset finner du her.

Dette kurset koster i utgangspunktet 3500 kr. Dette er prisen for deltakere som ikke har tilknytning til DNT fra tidligere, som kan ha egne firmaer/enkeltmannsforetak og/eller har motivasjon for å bruke utdannelsen for å skaffe seg selv lønnet arbeid. Prisen for kurset vil da bli fakturert ved påmelding til kurset.

Deltakerbrev med konkret informasjon om tidspunkt og sted for oppmøte i Oslo-området vil bli sendt ut til påmeldte deltakere fra kursleder cirka 2 uker før kursstart.

Deltakerne må selv ordne med transport til kurssted og egen mat til kursets gjennomføring.

Maks antall deltakere: 12 (pluss to instruktører)

Vilkår for deltakelse

Når du melder deg på dette kurset bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i Vilkår for deltakelse.

 

Velkommen som søker på instruktørkurs!

NF Veilederkurs førstehjelp for friluftsliv

Har du erfaring med og interesse for førstehjelp, friluftsliv og undervisning, og samtidig et ønske om å lære opp andre i førstehjelp? Har du i tillegg bakgrunn som helsefagarbeider eller annen ...

Kontaktinformasjon: