Internasjonal søndagstur - Tur til Mellomkollen i Maridalen

Dette arrangementet er over!

SEE ENGLISH BELOW

Ønsker du å bli med på tur i et åpent og inkluderende turfellesskap? Bli med Internasjonale turer i Oslo på tur, det er gratis å delta og alle er velkomne :) 

Turbeskrivelse
Denne gangen går søndagsturen til Maridalen og Mellomkollen, dette er en av de høyeste åstoppene i Nordmarka på 537 moh. Turen starter på Skar i Maridalen og fortsetter på merket tursti med jevn og ganske bratt stigning til et av de fineste utsiktspunktene i Nordmarka. Turen går på samme merket sti begge veier.  Deler av turstien går i ulendt og uberørt landskapsvernområde som krever godt fottøy. Vi stopper underveis for pause og lunsj. Turen er ca 7,5 km lang og vi regner med å bruke 4,5-5 timer på turen.

Oppmøte
Vi møtes klokken 10:45 på Skar i Maridalen. Turen slutter samme sted som den starter.

Transport
Skal du ta kollektivtransport tar du buss 51 fra Nydalen til Skar bussholdeplass. For å rekke turen må du ta bussen som går fra Nydalen 10:23, og som er fremme 10:44, se www.ruter.no for mer informasjon om din reise. Du trenger billett for sone 1 for denne turen. Det er mulig å kjøre bil og parkere på utfartsparkeringen på Skar. 

Utstyr
Ta med klær etter vær, og husk å ta med mat og godt med drikke. Ta gjerne med varme klær til pausen hvis du tror det bli behov for det, og noe å sitte på. Det er lurt med godt forttøy til denne turen.

Følg oss gjerne på Facebook og sjekk gjerne ut våre nettsider for mer informasjon og program.

Velkommen med på tur!

 

Om internasjonale turer i Oslo
Vi er en gjeng frivillige turledere i DNT Oslo og Omegn som sammen planlegger og gjennomfører ulike turer og aktiviteter i rundt om i Oslo-området. Turene går gjerne på stier og grusveier til ulike steder i skogen eller ved sjøen. Vi arrangerer blant annet søndagsturer en eller flere ganger i måneden, hytteturer og ulike tematurer. Noen ganger går turene innom et serveringssted/kafé der det er mulig å kjøpe noe å spise og drikke, og noen ganger spiser vi medbragt mat og drikke ute, og fyrer kanskje et bål. Søndagsturene varer 3-4 timer og går til fots hele året (ikke ski). Når det er glatt anbefaler vi brodder, piggsko og/eller staver. Alle betaler selv for transport, og det er gratis deltakelse og åpent for alle. Noen av turene passer for familier, mens andre er kun for voksne.

___________________________________________________________________________

ENGLISH VERSION

Do you want to hike in an open and including hiking community? Join International hikes in Oslo for a hike, it's free of charge and everyone's welcome :)

Description
This time the Sunday trip goes to Maridalen and Mellomkollen, this is one of the highest hilltops in Nordmarka at 537 above sea level. The trip starts at Skar in Maridalen and continues on the marked hiking trail with a steady and fairly steep climb to one of the finest viewpoints in Nordmarka. The trip goes on the same marked path both ways. Parts of the hiking trail run in a rugged and untouched landscape conservation area that requires good footwear. We'll stop at some point along the way for a break and lunch. The hike is aproximately 7,5 km and we estimate to spend 4,5-5 hours on the hike. 

Oppmøte
We'll meet at 10:45 AM at Skar in Maridalen. The hike ends at the same place it starts. 

Transportation
If your traveling with public transportation you need to take bus number 51 frim Nydalen to Skar bus station. To make it on time you need to take the bus from Nydalen 10:23 AM, the bus stops at Skar 10:44. Check www.ruter.no for more information. Note that you need a ticket for zone 1 for this trip. It's possible to drive and park your car at the parking lot at Skar. 

Utstyr
Bring clothes according to the weather forecast, and bring lots of food and water to drink. Bring warm clothes for the break if you think it's neccesary, and something to sit on. It's wise to bring good shoes for this hike. 

Follow us on Facebook og check out our web pages for more information and program.

Welcome!

Kontaktinformasjon:

  • Arash Nejad
  • Tlf. 91819973