Klassikeren i Rondane Rondane classic

Fellestur

Fra dato
26. juni kl. 12:30
Til dato
1. juli
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, , Turkatalog2022_Hyttetilhytte, Fottur, Fjelltur, Pakketur, Ukestur, English, Hytte-Til-Hytte-Sommer
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Bjørnhollia , Grimsdalshytta , Rondvassbu
Turområde
Rondane (se kart)
Turkode
13376
Dette arrangementet har allerede startet!

På denne hytte-til-hytte-turen går vi Rondane fra nord til sør. Fra et duvende, vidt landskap og frodige seterdaler, beveger vi oss  inn i ville Smiubelgen - 2000-meters-massivet i Rondane nasjonalpark.

Denne klassikeren er uslåelig. Her får vi virkelig følelsen av å oppleve Norge i et nøtteskall. Samtidig er vi høyt til fjells med vid utsikt hele veien. Nasjonalparkene Dovre og Rondane byr på høyfjell, gode stier, vidt utsyn, koselige, betjente hytter og mange flotte planter og dyr.

Turlederne ser fram til å følge dere på "Klassikeren i Rondane".

PROGRAM

Dag 1: Ankomst Hageseter (915 moh), ca 9 km.
Oppmøte  på Hjerkinn kl. 12.30, Vi tar en liten avstikker til Snøhetta Viewpoint, før vi vandrer ned til Hageseter.  Kvelden benytter vi til å bli bedre kjent med hverandre og å informere om turen videre.

Dag 2: Hageseter - Grimsdalshytta (1000 moh), ca 14 km/ 4-5 timer
Vi fortsetter sørover i Dovre Nasjonalpark, vi passerer Gråhøa og Kringlehøa vest for stien til vi etterhvert begynner på vår vei nedover mot Grimsdalen. Grimsdalen er en av Norges vakreste seterdaler, og midt i denne dalen ligger DNT Oslo og Omegns perle av en hytte, Grimsdalshytta. Vel framme er det bare å ta av seg støvlene og nyte utsikten utover dalen fra hyttetunet. Snart blir det servert middag, og vertskapet Sonja og Rune vet hva fjellvandrere ønsker seg.

Dag 3: Grimsdalshytta - Øvre Dørålseter (1050 moh), ca 17 km/6 timer
Fra vakre og frodige Grimsdalen beveger vi oss oppover og under Gravhøtangen og ned i åpen bjørkeskog til Haverdalsåi. Bratt og spennende terreng opp til, og gjenom, Dørålglupen. På andre siden av "glupen" åpner det seg et nytt og vilt landskap. Vi hviler øynene på dette mens vi rusler ned til Øvre Dørålseter. Øvre Dørålseter er privat, og har flott beliggenhet og sin egen sjarm.

Dag 4: Øvre Dørålseter - Bjørnhollia (895 moh) via Langglupdalen, ca 24 km/8 timer
Denne dagen satser vi på godvær og en skikkelig flott tur gjennom Langglupdalen.  Vi får en god og lang etappe i dag ,og det er en av de flotteste turene vi går i Rondane. Med Høgronden på den ene siden og de andre rondene på andre siden, følger vi den ville elvedalen ned mot bjørkebeltet og videre til Bjørnhollia. Bjørnhollia ligger lunt til og har et tun og hygge vi helst ikke vil fortlate. Derfor er det bare å nyte middagen og kvelden fullt ut. 

Dag 5: Bjørnhollia - Rondvassbu (1167 moh), Ca 13 km/4 timer
Gjennom bjørkeskog opp gjennom Illmanndalen til Rondvassbu. En slak og fin etappe oppover. Rondvassbu ligger rett under Rondeslottet og Storronden, og vi vet noen lar seg friste til å bestige Storronden på en godværs-sommerkveld. Siste kveld med dine nye turvenner kommer sigende.

Dag 6: Rondvassbu - Smuksjøseter - Otta, ca 13 km/4-5 timer
Etter en god frokost, går vi den nydelige turen til Smuksjøseter.
Ekstrabuss til Otta stasjon. Ankomst Otta ca 15.30.

Med forbehold om endring i programmet! 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Generell informasjon:

Pris:
Kr. 6.900,-  fra Hjerkinn/til Otta 

Ikke-medlemstillegg kr. 1.500,-. Bli medlem i DNT.

Turpakken inkluderer: Overnatting,  ekstrabuss, turledere og alle måltider (frokost, niste/termos og vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos. 

Maks antall deltakere: 12 (+2 turledere)

Passer turen for meg?

Gradering av turen: rød
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier.  Pakk sekken riktig og smart.

Overnatting:
Deltakerne bor på 4-6-sengsrom i egen lakenpose/sengetøy. 

Les mer om hyttene her: 
Hageseter
Grimsdalshytta
Øvre Dørålseter
Bjørnhollia
Rondvassbu

Matallergi: Gi beskjed ved påmelding!

Hvordan komme til/fra oppmøtested?
Deltakerne må selv sørge for å komme fram til oppmøtested for turen på egenhånd. Hverken turleder, administrasjon eller bestyrere kan - av ulike årsaker - organisere samkjøring med privatbiler. Det er viktig at man sikrer seg en transportløsning før man melder seg på turen. 

Med offentlig transport fra Oslo:
Tog til Hjerkinn stasjon.
Se rutetider på vy.no eller entur.no

DNT Oslo og Omegn er ikke ansvarlig for om det blir endringer/feil på rutetidene.  Deltakerne er selv ansvarlig for å undersøke om rutetidene er riktige før påmelding til turen.

Med egen bil:
Via Gudbrandsdalen til Otta. Parkering på stasjonen. Tog tl Hjerkinn.

Kart og ruteinformasjon 
Turkart Rondane Nord og Rondane Sør 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken 

Utstyr
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer
Du kan benytte lakenpose/sengetøy i sengene på de betjente hyttene. Sovepose kan ikke benyttes.

Smittevernstiltak og hygiene på turer og hytter

Normale regler:
- Hold deg hjemme dersom du føler deg syk.
- Fortsett å vaske hender grundig. Har du ikke tilgang på varmt vann og såpe benytt håndsprit.
- Bruk papirlommetørkle. Har du ikke tilgang på dette er det best å hoste i albuekroken.

DNT forholder seg til FHIs smittevernsregler ved gjennomføring av turer og aktiviteter.

FHIs temaside 

Før påmelding:

Husk å lese  "Viktig informasjon om DNT-tur" før du melder deg på turen.

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Turledere og rutene:
Våre turledere er frivillige. De har gjennomgått turlederkurs og har mye fjellerfaring. Turlederne gjør sine turlederoppdrag med stor glede og deler villig sin friluftserfaring og - glede med deltakerne. Les gjerne mer om våre hvem våre turledere er her.  

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.   

Velkomstbrev sendes deltakerne 1-2 uker før turstart. Der står det bl.a. hvem som er hovedturleder og kontaktinformasjon til denne.

Gradering av turen: lengde rød/terreng rød
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier.  Pakk sekken riktig og smart.

 

 

 

SFoslo2022

English

At this cabin-to-cabin trip, we walk through Rondane from north to south. From a rolling, wide landscape and lush mountain valleys, we move into the wild Smiubelgen - the 2000-meter massif in Rondane National Park.

This classic tour is unbeatable. Here we really get the feeling of experiencing Norway in a nutshell. At the same time we are high in the mountains with a wide view all the way. The national parks Dovre and Rondane offer high mountains, T-marked trails, wide views, cosy, staffed cabins and many beautiful plants and animals.

The tour leaders look forward to following you on "Rondane classic".

PROGRAM

Day 1: Arrival Hageseter (915 m.a.s.l.), approx. 9 km.

Attendance at Hjerkinn at 12.30. We take a small detour to Snøhetta Viewpoint, before we walk down to Hageseter. We use the evening to get to know each other better and to inform about the trip further.

Day 2: Hageseter - Grimsdalshytta (1000 m.a.s.l.), approx 14 km/ 4-5 timer

After breafast we continue south, crossing Dovre National Park. We pass Gråhøa and Kringlehøa west of the path until we start on our way down towards the valley Grimsdalen. Grimsdalen is one of Norway's most beautiful mountain valleys, and in the middle of this valley lies Grimsdalshytta. Enjoy the view over the valley from the cottage yard. Dinner will soon be served.

Day 3: Grimsdalshytta - Øvre Dørålseter (1050 m.a.s.l.), approx 17 km/6 timer

From beautiful and lush Grimsdalen we move up and under Gravhøtangen and down into open birch forest to the river Haverdalsåi. Steep and exciting terrain up to, and through, Dørålglupen, a mountaingorge. On the other side a new and wild landscape opens up. Dørålseter is private, and has a great location and its own charm.

Day 4: Øvre Dørålseter - Bjørnhollia (895 m.a.s.l.) via Langglupdalen, approx 24 km/8 timer

This day we will have a really nice trip through Langglupdalen. With Høgronden on one side and the other 2000-meter-peaks on the other side, we follow the wild river valley down to the birch belt and further to Bjørnhollia. The staffed cabin Bjørnhollia has a yard and cosiness we would rather not leave. Therefore, just enjoy dinner and the evening to the fullest.

Day 5: Bjørnhollia - Rondvassbu (1167 m.a.s.l.), approx 13 km/4 timer

Through birch forest up to, and through Illmanndalen to Rondvassbu. A gentle and nice leg uphill. Rondvassbu is located just below the peaks Rondeslottet and Storronden, and we know some people are tempted to climb Storronden on a nice summer evening. This is the last night with your new hiking friends.

Day 6: Rondvassbu - Smuksjøseter - Otta, approx 13 km/4-5 timer

After a good breakfast, we walk the beautiful trip to Smuksjøseter.

Extra bus to Otta station. Arrival in Otta at about 15.30.

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km/h. Please note that breaks, weather and trail conditions, etc. are not included in estimated hike times.

Price:
NOK 6.900,- from Hjerkinn/to Otta
Non-member surcharge NOK 1,500,-. Sign up for DNT-membership.

The package includes: Accommodation, tour leadership, extra-buss, all meals (breakfast, packed lunch/thermos, normally three-course dinner) except: First day only dinner and last day only breakfast plus packed lunch/thermos.

Food allergy or special dietary needs: Notify when registering!

Maximum participants on this tour: 12 (two tour leaders)

A welcome letter is sent to all participants 1-2 weeks before the start of the tour. Among other things, it names the main tour guide and gives contact information for him/her.

Tour grading: red
Mountains are beautiful in the summer, but even the easiest hike can be challenging with challenging weather - including snow. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and that provide comradeship and good stories. Pack your backpack wisely.

Accommodation:
In staffed cabins the participants sleep in 4-6 bed rooms and must use a sheet sleeping bag.

Please read more about the cabins we will visit:

Hageseter
Grimsdalshytta
Øvre Dørålseter
Bjørnhollia
Rondvassbu

How to get to/from the meeting place?

The participants are themselves responsible for arriving in good time at the meeting place for the trip. Neither the tour guide, nor DNT administration, can - for various reasons - organize carpooling with private cars. It is important that you secure a transport solution before you sign up for the trip.

By public transport from Oslo:

Train from Oslo S to Hjerkinn station.  See timetables on entur.no or vy.no

DNT Oslo og Omegn is not responsible for changes/errors in the timetable. Participants are responsible for checking whether the timetable is correct before registering for the trip.

By car:

To Otta. Parking at the station. Train from Otta to Hjerkinn.

Map and route descriptions:
Turkart Rondane Nord og Rondane Sør 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.  

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommended 
Summer Hiking gear list.  

Infection control measures and hygiene on trips and cabins

Normal rules:
- Stay at home if you feel ill.
- Wash your hands regularly. If you do not have access to hot water and soap, use rubbing alcohol.
- Use a paper handkerchief. If you do not have access to this, it is best to cough in your elbow.

Generel information:
Please read this information before booking:
"Important information for summer tours"

Terms and conditions for tour participation

When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ 

 

 

Klassikeren i Rondane

På denne hytte-til-hytte-turen går vi Rondane fra nord til sør. Fra et duvende, vidt landskap og frodige seterdaler, beveger vi oss  inn i ville Smiubelgen - 2000-meters-massivet i Rondane nasjonalpark. ...

Kontaktinformasjon: