Aktiv i 100 - Steinsskogen

Dette arrangementet er over! Men fortvil ikke, arrangementet har alternative datoer som du kan delta på.

Bli med på en hyggelig tur på stier og turveier i Bærumsmarka.

Turene går hver fredag klokken 11.00, med langtur siste fredag i måneden som kalles "Månedens tur". Vi går på stier og skogsveier i området og turene varer 2 - 3 timer.

Vi raster som regel ute, men ved veldig dårlig vær har vi mulighet til å gå inn steder. Ha gjerne alltid med litt mynter i sekken.  

Ta også gjerne med deg en venn. Det er plass til alle på tur. Men husk at dette er turer for normalt spreke. Terrenget rundt Steinsskogen er bratt mange steder. Vi går som regel på sti og ofte i ulendt terreng. Sko og klær etter vær og ha alltid med en liten sekk.

Er du usikker på om du er sprek nok? En liten regel er at dersom du kan gå 3 km på 60 minutter med lett dagstursekk, så kan du være med oss på tur. På Aktiv i 100 har vi som regel 3 turledere. Dermed vil aldri noen bli gått fra eller gå alene.

Siste fredag i måneden arrangerer vi Månedens tur. Disse turene har samme oppmøtested, men vi går lenger. De ordinære turene planlegger vi fra gang til gang, avhengig av vær og føre.

Oppmøte: På øvre parkeringsplass på Steinsskogen Gravlund.

Turene er i regi av prosjektet "Aktiv i 100", som har til hensikt å få med flere folk ut på tur. Turene er enkle, gratis og går på stier og turveier i nærheten av der folk bor. Det er flere nærturgrupper i regi av DNT Oslo og Omegn. Her finner du oversikt over alle gruppene.

Smitteverntiltak på turer og aktiviteter i Bærum Turlag

På våre turer og aktiviteter kan du være trygg på at vi tar smittevern på alvor. DNT har utarbeidet en egen veileder for aktiviteter, som bygger på myndighetens råd om smittevern. Vi tar hensyn hygiene og til størrelse på grupper, i henhold til gjeldende anbefalinger.
Deltakelse på våre turer forutsetter at du som deltaker er frisk, ikke har symptomer på luftveisinfeksjon og ikke er i karantene. Vi har fokus på god håndhygiene og at alle deltakere må holde minst en meter avstand til hverandre.

Ta kontakt med turleder Marit Torblå Karlsen på marit.torblaa.karlsen@gmail.com eller mobil: 958 61 451

Se forøvrig våre smitteverntiltak

Turlederene er:
Marit Karlsen - telefon: 958 61 451
Ragne Elisabeth Hansen - 907 53 248
Kari Fonnes - 993 24 885
Astri Rogstad -482 69 495
Halvor Bache-Wiig - 992 77 236
Bent Enoksen 91392772
Reserve turledere:
Sidsel Graff-Iversen - 416 62 683
Sissel Myhra - 908 32 992

På sikt ønsker vi å starte flere tilsvarende grupper andre steder i Bærum. Ta kontakt hvis du ønsker å være turleder så starter vi opp grupper straks det er nok turleder på plass.

Velkommen på hyggelige nærturer i Bærum for de som er hjemme på dagtid på fredager.

Aktiv i 100 - Steinsskogen

Bli med på en hyggelig tur på stier og turveier i Bærumsmarka. Turene går hver fredag klokken 11.00, med langtur siste fredag i måneden som kalles "Månedens tur". Vi går ...