Avlyst Metodekurs skred nordisk og alpint - Hallingskeid og Kaldavasshytta

Dette arrangementet er over!
Avlyst: Denne aktiviteten er dessverre avlyst.

Velkommen til det første kurset i DNT og Norsk Fjellsportforums (NFs) stige for kvalifisering til Skredinstruktør 1.  

Du må søke om forhåndsgodkjenning hos NF i god tid før du søker om å delta på våre kvalifiserende skredkurs. Alt om søkeprosess og kompetansekrav finner du lenger ned på denne siden.

Kursstigen kan kun ta deg et stykke på vei mot å bli en trygg veileder med god gjennomføringsevne. For å nå dette nivået og kunne fungere som en god kursinstruktør må du ta ansvar for egen læring og være mye på tur hvor du bruker metodesettene i mye forskjellig natur.

Kurset arrangeres på sjarmerende og rimelige DNT-hytter - ikke minst fantastiske Kaldavasshytta i et villt område som gjerne kalles lille Sveits. Vi vil lage all mat, og ordne oss selv både på Hallingskeid/Lokalet og Kaldavasshytta. Hver enkelt må ta med egen mat til Hallingskeid og maten på turen til Kaldavasshytta må den enkelte bære. Begge hyttene har alt annet vi trenger - feks ved/gass/tepper/kos. 

Turen til Kaldavasshytta går i alpint lende og krever selvfølgelig egnede forhold. Dette er et værbitt område, men det å kunne mestre mye vær skaper også mer realistiske forhold. Vi har valgt dette kursområdet fordi vi vil pasere mange heng med bratthet rundt 30 grader og brattere med forskjellige hengretning og høyde. Denne delen av Bergensbanen er et av de få områdene i Norge som har egen skredvarsling. Dette gir også oss spennende utfordringer vurderingsmessig. Ved mye vær har vi mange andre turalternativer. 

Det å bevege kurset mellom overnattingssteder gir en naturlig tur-ramme rundt kurset. Kurset kan bli krevende for den enkelte, så dette passer best for dem som ønsker utfordringer og mye læring i en trygg setting. Du kan jo sjekke kartet selv, men vi planlegger ikke å gå så langt hver dag, men vi vil være mye ute i et litt nøttete terreng. 

Vi har åpnet kurset for deltakere med både nordiske og alpine ski. Dette fordi standarden setter mindre forskjeller i ferdighetskrav til  disse gruppene både praktisk og teoretisk. Men dette vil kreve legge føringer under vurdering og at en og en halv dag legges til praksis i målgruppespesifikt terreng.

 

Program

Fredag 4.februar:  Oppmøte Hallingskeid
Oppmøte på Hallingskeid kl. 17.30. Det serveres betasuppe ved ankomst. Deretter blir det samling med presentasjon av kurset og hverandre. 

Lørdag 5.februar: Metoder og skredredning
Etter en god frokost vil resten av dagen bli tilbrakt utendørs.

Før lunsj: Gjennomgang av metoder vurdering av snødekket etc

Etter lunsj: Skredredning/transport av skadet

Dagen blir lang og middag er beregnet til rundt 18.30

Søndag 6.februar:  Hallingskeid-Kaldavasshytta, ca 15 km avhengig av rute
En god frokost er en forutsetning for å holde koken en hel dag.  På turen over til Kaldavasshytta vil vi få mye metodetrening underveis.

Mandag 7.februar:  Kaldavasshytta - Myrdal stasjon
Siste dagen går vi stedvis relativt bratt ned til Myrdal stasjon. Underveis blir det skredøvelse og vurdering. Vi bruker dagslyset idag også og vil rekke kveldstoget til Oslo og Bergen. Dette vil vi oppdatere deltakerne på etterhvert.

Med forbehold om endring i programmet! Vær og føre avgjør hvor og hvor langt turene går.

Pris

Kr 7.000,- på Hallingskeid/av Myrdal

Tillegg for ikke-medlemmer i DNT: kr 1.500,-  Bli medlem.

Prisen inkluderer instruksjon, overnatting og middag første kveld på Hallingskeid. All mat og drikke forøvrig tas med av hver enkelt. Mer informasjon vil bli sendt alle deltakere. Transport må også bestilles og betales av hver enkelt.

Påmeldingsfrist: 7.januar 2022

Vi ønsker i hovedsak dere som vil holde kurs for DNT/DNT Oslo og Omegn til å delta på metodekurset. Holder du skredkurs for oss innen de neste 2 år, vil du få refundert deler av kursavgiften på dette kurset.

Søknad

Alle som skal delta på metodekurs skred må forhåndskvalifisere seg i NF gjennom websiden brattkompetanse.no. Husk å søke i god før kursstart. Ved påmelding til kurset må du samtidig sende inn godkjenningspapirene fra NF og dokumentasjonen på gjennomførte kurs til e-post: friluftslivfjell.oslo@dnt.no 

Adkomst:

Reisen til Hallingskeid og fra Myrdal skjer med tog - Lokalet (huset vi skal bo i de to første nettende) ligger ved siden av Hallingskeid selvbetjeningshytte nedenfor, og ca 200m, fra stasjonsbygningen på ski vestover.

Tog fra Oslo på fredag 4. februar kl. 8.25 og fra Bergen 14.49. Begge har ankomst ca 17.00.

Hjemreise: Tog fra Myrdal til Oslo mandag 7 februar  kl. 17:42. Tog til Bergen 18:18.

DNT Oslo og Omegn er ikke ansvarlig for om det blir endringer/feil på rutetidene.  Deltakerne er selv ansvarlig for å undersøke om rutetidene er riktige før påmelding til turen. 

Maks antall deltagere på dette kurset: 8


Annet:
Du vil få mer informasjon fra oss etter påmelding 

Kursleder: Anders Bahr - tindevegleder. 

Vurdering:
Deltakerne vil få løpende muntlige tilbakemeldinger underveis i kurset. Sluttvurderingen vil gis i en kort personlig samtale med hver enkelt deltaker. Kandidatene skal vurderes til bestått eller ikke bestått.

Utstyr:
Vi ber deg om å bruke utstyr du kjenner godt fra egne turer av denne typen: 

 • Randonne-ski, telemarkski, fjellski eller splitboard med feller og gjerne skarejern (hvis du har).
 • Skistøvler og gamasjer hvor du kan gå til fots (med og uten ski) i dyp snø
 • Sender/Mottager med ekstra batterier, spade og søkestang
 • 2x 5 meter 5mm tau, strips og tau snøsag (om du har)
 • 30-40L sekk med remmer til å kunne bære ski
 • Grunnleggende førstehjelpsutstyr, liggeunderlag, lett vindsekk (hvis du har), reperasjonsutstyr
 • Termos til varm drikke
 • Hodelykt som du kan gå med ute på ski - gjerne med ekstra batterier.
 • Hensiktsmessig bekledning for vinter i høyfjellet hvor du kan stå rolig ved liten aktivitet i en kurssammenheng
 • Kompass (helst med klinometer), kart - 2241 Finse DNT Turkart (1:50000). Vi vil ikke bruke gps under kurset.
 • Solbriller, skibriller og (ski)hjelm, hvis du bruker det.
 • Blyant og papir 
 • Lett lakenpose for Brebua (sovepose ikke tillatt i sengene på Brebua). Lett sovepose for Demmevasshytta.

Kursleder vil ta kontakt med deg i forkant av kurset med ytterligere informasjon.

Anbefalt litteratur:
Nes, Christer Lundberg Skikompis 2. utgave, 2018 – isbn 9788293090687.
Tremper, Bruce Staying alive in avalanche terrain 3. utgave, 2018 – isbn 9781680511383.
McLung, David m.fl. The avalanche handbook 3. utgave  – isbn 9780898868098.

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge". Fjellsportaktiviteter innebærer en viss risiko for liv og helse. Vi gjør oppmerksom på at deltakelse på DNT Fjellsport Oslos arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar.

Vi understreker samtidig at ivaretakelse av deltakernes sikkerhet er et grunnleggende mål på våre arrangementer. Våre tur- og kursledere er kvalifisert og godkjent etter Norsk Fjellsportforums Nasjonale Standard - den høyeste norske sertifiseringen innen fjellsport. DNT er godkjent arrangør etter samme standard.

Om hyttene:

Hallingskeid og Kaldavasshytta

Målgruppe
Alle som skal bli Skredinstruktør 1 må ta dette metodekurset. Turledere og andre som ønsker en fordypning innen skred kan også søke.

Formål med kurset og læringsmål:
Kurset skal bevisstgjøre og forberede deltakerne på rollen som skredinstruktør og ansvaret som følger med. Kurset skal anspore til refleksjon over hvordan ulike tema i et skredkurs bør formidles. Metodekurset skal også være en praktisk eksamen, hvor deltakerne skal vise at de har den nødvendige forståelse, kunnskap og egenferdighet innen risikoreduserende tiltak, og initiativ til å fungere som instruktører.

Etter kurset skal du kunne demonstrere god forståelse og erfaring i å 

 • planlegge og delta på en tur med gruppe i skredfarlig terreng i vinterfjellet.
 • planlegge for og gjennomføre risikoreduserende tiltak i vinterfjellet - f. eks kameratredning fra skred
 • gjøre rede for, drøfte og formidle forståelse for forhold knyttet til snø og skred..
 • anvende relevant tur og skredutstyr.
 • gjøre rede for og drøfte norske friluftstradisjoner.

For at du skal få ønsket kursutbytte og kunne demonstrere forståelse og få erfaring bør du sette deg inn i temaene før kurset. For en nærmere forklaring av de enkelte læringsmål, se nasjonal standard pkt. 10.4.1.

Kursbeskrivelse
Kurset skal fokusere på tursituasjonen der problemstillingene er å ferdes og oppholde seg i et mulig skredfarlig terreng. For vurdering av veivalg legges hovedvekten på å bruke de objektive vurderingskriterier som finnes. Beslutningsprosesser og risikovurdering i tursammenheng skal være en viktig del av kurset, der deltakerne stilles foran ulike valgmuligheter.

Kurset er problembasert i formen og det forventes at deltakerne tar aktivt del i både opplegget og utførelsen. Instruktørene alternerer mellom selv å gi instruksjon, og å sette deltakerne i situasjoner der de får vist at de behersker metodene f.eks. ved å la dem veilede hverandre.En naturlig utvikling i løpet av kursperioden er at deltakerne får mer og mer ansvar for å planlegge og gjennomføre øvelser og turer, der instruktøren skal holde seg tilgjengelig, men litt i bakgrunnen. Kurset er faglig og pedagogisk forankret i veiledningen som metode.

Kandidatene må forberede seg i metodesett og fagtema som vi skal gjennomgå. Metodekurset fokuserer på metodesettene brukt for trygg ferdsel i brattere vinterfjell og skal bevisstgjøre og forberede deg på rollen som skredinstruktør og ansvaret som følger med. Kurset skal anspore til refleksjon over hvordan ulike tema i et skredkurs bør formidles. På metodekurset skal du også få en praktisk vurdering, for å sikre at du har den nødvendige forståelse, kjennskap og egenferdighet innen risikoreduserende tiltak og initiativ til å fungere som skredinstruktør. Man kan kun tilegne seg kjennskapen rundt skred ved å være mye ute i skredutsatt lende, noe som er krevende. Skredkjennskap er bare en av disiplinene som må mestres for å være en god veileder.

Hovedtema for kurset

 1. Kjenne igjen skredfare gjennom kjennskap til vær, snøforhold, terreng og mennesket
 2. Håndtere skredfare gjennom veivalg og adferd
 3. Utføre kameratredning dersom uhellet er ute.

Følgende tema planlegges gjennomgått

Turplanlegging
Den menneskelige faktor i skredfaresammenheng
Terrengvurdering og klassifisering
Identifikasjon av alarmtegn
Identifikasjon av mulige skredproblem i snødekket
Skredfareskalaen, system og metode for regional skredvarsel i Norge.
Kameratredning
Veivalg, risikoreduserende adferd og tiltak i skredterreng (opp/ned)
Andre aktuelle temaer: Naturvennlig ferdsel, veilederrollen, utstyr, bekledning, mat og drikke


Kurslitteratur
Lundberg Nes, C. (2013) Skikompis – Snøskred og trygg ferdsel, Selja Forlag.
Tremper, B. (2008) Staying alive in avalanche terrain, The Mountaineers Books
Alle deltakere må på forhånd ha satt seg grundig inn i skredvarslet på varsom.no og skredskolen (varslingstjenesten og opplæringsmodulen som følger med denne)


Forkunnskaper/opptakskrav
Solide ferdigheter i håndtering av alpine farer og vinterfriluftsliv; ski, klær, ernæring, orientering og erfaring med ly og leir.
Dokumenterte ferdigheter i kameratredning og førstehjelp
Gjennomført grunnleggende skredkurs
Dokumenterte turer på vinterføre i relevant terrengtype over flere år.
Krav til skiferdigheter:

 • For alpin kvalifisering: Gode nok skiferdigheter til å kunne kjøre kontrollert under alle forhold i bratte heng inntil 35 graders helling.
 • For nordisk kvalifisering: Gode egenferdigheter på fjellski i terreng inntil 30 graders helling.Deltakelse på minst én fagsamling skred/workshop anbefales

Deltakerne skal være vant til tankegangen rundt sikre veivalg, skredvurdering, identifisering av skredterreng, kameratredning (1-3 skredtatte) og være trent i bruk av eget S/M-utstyr
Det forutsettes at deltakerne har satt seg inn i relevant litteratur.
Aldersgrense 18 år

Kart
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.
Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Kontakinformasjon og vilkår
Har du spørsmål angående kurset, kart eller utstyr, anbefaler vi deg å ta kontakt med friluftsliv.fjell@dnt.no

Når du har fått plass på dette kurset bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i generelle vilkår fellesturer. Se også viktig informasjon vinter.

Fjellsportaktiviteter innebærer en viss risiko for liv og helse. Vi gjør oppmerksom på at deltakelse på DNT Fjellsport Oslos arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar.

Vi understreker samtidig at ivaretakelse av deltakernes sikkerhet er et grunnleggende mål på våre arrangementer. Våre instruktører er godkjente gjennom DNTs egen turlederstandard. Kursledere, bre-, klatre- og skredinstruktører, er kvalifisert og godkjent etter Norsk Fjellsportforums Nasjonal Standard. DNT er godkjent arrangør etter samme standard, som forutsetter bruk av anerkjente tekniske metoder for kursgjennomføring og opplæring.

 

 

 

 

FjellsportOslo22

Metodekurs skred nordisk og alpint - Hallingskeid og Kaldavasshytta

Velkommen til det første kurset i DNT og Norsk Fjellsportforums (NFs) stige for kvalifisering til Skredinstruktør 1.   Du må søke om forhåndsgodkjenning hos NF i god tid før du søker om å delta ...

Kontaktinformasjon: