Trygg og sikker orientering i Marka (for turledere)

Kurs

Fra dato
18. juni kl. 17:00
Til dato
20. juni
Vanskelighetsgrad
Enkel  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Kurs, Turlederkurs,
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Turledergruppa - DNT Oslo og Omegn
Turområde
Oslomarka (se kart)
Turkode
13088
Dette arrangementet er over!

For å fremstå som en trygg turleder er det viktig å være god i bruken av kart og kompass. For å være god i kart og kompass kreves teoretisk forståelse og erfaring med aktiv bruk over tid. Samlingen legger opp til en ettermiddag med teoretisk gjennomgang i bruk av kart og kompass, og to dager med varierte praktiske oppgaver pluss mer teori. Målsetningen er å øke kunnskapen, forståelsen og dermed ferdighetene i bruken av kartet og kompasset.

Velkommen til to aktive dager ute i naturen! Dette kurset er det særdeles viktige trinn 1 i den 3-delte rekken av flerdagers kart og kompasskurs for turledere. Trinn 2 (trygg og sikker orientering for sommerfjellet) og trinn 3 (kart og kompasskurs for vinterfjellet) bygges opp rundt viktig teori fra dette kurset. Også praksisen i finorientering og kartforståelse fra dette kurset er viktig kunnskap før trinn 2 og 3.

Trinn 3 (trygg og sikker orientering for vinterfjellet) er forøvrig det mest utfordrende kart og kompasskurset vi tilbyr. Det tredje trinnet har fokus på orientering/navigering/veivalg i fjellet vinterstid. Det kurset har også innlagt nattorientering, og gir deg svært god trening i orientering under vanskelige sikt- vær- og føreforhold.

 

Innhold på trinn 1:
Kompasset
Lære om kompasset sine enkelte deler og lære de forskjellige ting man kan gjøre ved hjelp av kompasset.

Kartet
Lære om kartets formål, målsetting og oppbygging. Forstå kartets tegnforklaringer. Lære om hva kart i forskjellig målestokk vil si for vår bruk av kartet. Forstå kartets bruk av farger. Forstå viktigheten av koter, og hvordan de tegnes for å kunne lese terreng gjennom kartet. Kartets oppdateringstidspunkt som viktig informasjon. Forstå angivelse av koordinater i både geografisk og UTM sammenheng, og å kunne angi riktige koordinater i en nødsituasjon. Lære seg å bruke all den informasjonen man finner i et kart på en god måte for trygge og bekvemme veivalg.

Orientering
Her legger vi vekt på at deltagerne skal lære seg å orientere etter kart i forskjellige målestokker. Forskjellige målestokker av kart inneholder helt forskjellig informasjon. Man trenger mye øving for å få på plass forståelsen av at forskjellige målestokker gjør at man må tenke  forskjellig om avstander, gangtider, kontrollpunkter med mer. Hvordan orienterer vi i skogsterreng? Hvordan orientere i tåke og dårlig sikt?

Det blir mye trening på det å ta ut kompasskurs, veivalg, praktisk bruk av kartet og kompasset i skogsterreng samt i tåke og dårlig sikt. Hva er sikre kontrollpunkter? Hvordan leser vi terrengformasjoner? Hvordan bruker vi karttegn og annen relevant kartinformasjon for gode veivalg? Hvordan kan dette hjelpe oss til trygg orientering og fornuftige veivalg?

Evaluering
Vi vil forsøke å gi deltagerne tilbakemelding på hva de er sterke på, og hva de med fordel kan trene mer på. Det er for oss viktig at kursdeltagerne får en individuell evaluering fra oss avslutningsvis. Vi ønsker å bevisstgjøre den enkelte på hva vedkommende er god på, hva som er nødvendig å trene mer på, –og vi foreslår arbeidsoppgaver som bidrar til at man raskt kommer seg ut og trener navigering igjen.

Pris:
Kr. 1.528.- (DNT OO sponsor overnattingen på Nydalshytta)
Prisen inkluderer insturktører, overnatting og kart (ingen mat).
Ikke medlem DNT Oslo og Omegn: Tillegg kr 500,-. Bli medlem i DNT
 

Sted:
Nydalshytta , DNT Oslo og Omegn sin hytte i Lillomarka.

Kost og losji:
Vi overnatter ved Nydalshytta. Deltakere må selv ta med eget mat (Real Turmat og matpakke) for alle dager. På grunn av covid-19 er det ikke lov å bruke kjøkken.  
 

Utstyr:
Ta med lakenpose eller sovepose. Det kreves klær som tåler vær og vind da mesteparten av kurset vil bli holdt utendørs. Godt fottøy som tåler å gå i bløt myr er nødvendig! Viktig også med riktig kart (se rett nedenfor), 360 graders kompass, blyant, viskelær og skriveblokk.
Turkart Oslo Nordmark Sør 1:25000 (kartnummeret er: 2826). Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken. Annet kartmateriale får dere utdelt av kursledere.

Instruktør:
Har du noen sprøsmål kan du gjerne ta kontakt med: Jørn Brynstad, jorn@brynstad.no eller Claudia von Gostomski, cvg@dntoslo.no  

Kurset inkluderer: Kursleder og lokalet .

Maks antall deltakere: 8 (pluss en kursleder) 

Velkomstbrev sendes deltakerne 1-2 uker før turstart. Der står det bl.a. hvem som er kursleder og kontaktinformasjon til vedkommende.

Smitteverntiltak på kurs

Deltakerne må ha med hånddesinfiseringsmiddel og munnbind til egen bruk. Deltakere må selv ta ansvar for å overholde god avstand til hverandre og ellers ta hensyn slik at det er god plass og god køkultur på hyttene og på tur. 

Våre kursledere er godt informert om tiltakene og vil hjelpe dere å få et kurs som i hovedsak er preget av kursopplevelsene i en romslig og sikker atmosfære og ikke Covid 19.

FHIs temaside for koronavirus

Før påmelding

Husk å lese  "Viktig informasjon om DNT-tur" før du melder deg på turen.

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret på info@dntoslo.no 

Vilkår for deltakelse på kurs:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Trygg og sikker orientering i Marka (for turledere)

For å fremstå som en trygg turleder er det viktig å være god i bruken av kart og kompass. For å være god i kart og kompass kreves teoretisk forståelse ...

Kontaktinformasjon: