Fra Fossum til Gjettum

Dette arrangementet er over!

Vi holder oss i de sørlige deler av Bærumsmarka. Vi kommer forbi plassene Lund og Nygård før vi går sørover mot Garlaushøgda. Vi går videre i siden på Garlaushøgda og ned til pilgrimsherberget Garlaus, som ligger like ved Steinskogen gravlund og rehabiliteringssenteret Godthaab. Herfra krysser vi Gamle Ringeriksvei, hvor det går an å avbryte turen og ta bussen hjem. Videre sørover går vi inn i den frodige skogen ved Dælivann, og nyter vårblomstene.  Turen avsluttes ved Gjettum T-banestasjon.

Terreng og lengde: Hele turen, bortsett fra noen få hundre meters vei, går på sti. Bortsett fra i Garlaushøgda er det lite bratte bakker, men regn med både noe steinete sti og søle. Lengde ca. 11 km.

Oppmøte: Fossumbanen bussholdeplass kl 10:45. 
Turslutt: Gjettum T-bane

Bærum Turlags aktiviteter følger Korona-regler

Bærum Turlag følger smittevernplan for aktiviteter som DNT har utarbeidet i samråd med myndighetene. Målet er at alle turer og aktiviteter skal være trygge, og at deltakere og turledere skal få god informasjon i forkant. Sentrale deler av denne planen er:

Krav om påmelding: I vår og sommer er det viktig at vi har kontroll på hvor mange vi har med på turer og aktiviteter, derfor har vi innført krav om påmelding.

Maksimalt antall deltagere: Inntil videre er det maksimalt 5 personer pr gruppe, inkludert turleder. Bærum Turlag kan sette inn flere turledere og dele turen opp i flere grupper med tilstrekkelig avstand, men turledere holder likevel kontakt underveis.

Transport: I den grad det trengs biltransport skal hver enkelt person/husstand benytte egen bil og vi oppfordrer ikke til samkjøring. Deltakerne oppfordres til å benytte alternativer til kollektiv transport.

Dersom DNT og myndighetene endrer sine anbefalinger, kommer naturligvis Bærum Turlag til å følge etter.

Se forøvrig: DNTs regler mot Corona-smitte

Fra Fossum til Gjettum

Vi holder oss i de sørlige deler av Bærumsmarka. Vi kommer forbi plassene Lund og Nygård før vi går sørover mot Garlaushøgda. Vi går videre i siden på Garlaushøgda og ...

Kontaktinformasjon:

Turleder:

  • Halvor Bache-Wiig