Klassikeren på Hardangervidda Hardangervidda Classic

Fellestur

Fra dato
19. juli kl. 08:25
Til dato
23. juli
Alternative datoer

19. til 23. juli 2020
5. til 9. august 2020
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, , Fjelltur, Hyttetur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Krækkja
Turområde
Hardangervidda (se kart)
Turkode
12576

Turen går på den østlige og sørlige delen av Hardangervidda og har en fantastisk utsikt. På deler av turen vil det åpenbare seg flere landemerker, som f.eks. Hallingskarvet, Hårteigen og Gaustatoppen. Terrenget er småkupert uten bratte stigninger og ingen luftige partier. For å korte ned en av dagsetappene, blir det båttur over Halnefjorden. Alle hyttene er betjente, så litt luksus kan man unne seg i ferien.

Program:  

Dag 1: Ankomst Krækkja 1.160 moh, ca 5 km/1-2t.
Oppmøte på Oslo Sentralbanestasjon 20 minutter før avreise ved nedgangen til plattformen for toget. Se monitor i avgangshallen. Avreise med Bergenstoget fra Oslo S kl. 08.25 til Geilo, ankomst 11.53. Buss til Fagerheim og til fots på sti i lett variert terreng til Krækkja. Etter middag blir det felles samling med presentasjon, informasjon om turen, gjennomgang av utstyr og de neste etappene.

Dag 2: Krækkja - Halnefjorden - Rauhelleren 1.221 moh, ca 15 km/5-6 t.
I småkupert terreng ut fra Krækkja fortsetter vi ned til Halne Fjellstove, ca 1,5 t. Båt fra Halne kl 13.00, en nydelig tur over Halnefjorden, ca 40 min. og videre til fots over Skyttarbudalen og på vestsiden av Tormodsbrotet (1325 moh) og ned til Rauhelleren.

Dag 3: Rauhelleren - Mårbu 1.130 moh, ca 20 km/6-7 t.
Over Djupa på helårsbro og videre sørøstover til bru mellom Reinavatnet og Festningstjønne (1175 moh) og opp sør for Krossvasshovda (1380 moh) Reinvassdalen, Grøntjønndalen og sør for Kosadalsbrotet til Mårbu.

Dag 4: Mårbu - Kalhovd 1.100 moh, ca 19 km/6-7 t.
Fra Mårbu fortsetter stien sørøstover i til dels myrete partier mot Syvra (må steingåes eller vades ved stor vannføring). Stien fortsetter opp lia mot Syvrenuten (1362 moh) på østsiden av denne mot Oppnestjønni og Uppnesåi (som steingåes eller vades ved stor vannføring). Stien fortsetter over Mårsbrotet (1340 moh) mot Vestre Flottetjønn og videre ned lia mot Kalhovd, 6 t.

Dag 5 Hjemreise
Avreise med ekstrabuss fra Kalhovd kl 10.45 til Mæl. Buss NW185 fra Mæl kl 12.12 til Notodden og videre med buss VY1 til Oslo Bussterminal, ankomst kl 15.30 

Med forbehold om endring i programmet!
Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Generell informasjon:

Pris:
Kr 6.090,- fra Fagerheim/til Mæl
Kr 7.319,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 800,-. Bli medlem i DNT.
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Max antall deltagere: 12 (+ 2 turledere)

Annet:
Turleder behersker norsk og engelsk.

Velkomstbrev sendes deltakerne 1-2 uker før turstart. Der står det bl.a. hvem som er hovedturleder og kontaktinformasjon til denne.

Husk å ta med mat og drikke til første turdag.

Gradering av turen: Rød
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier.  Pakk sekken riktig og smart.

Utstyr:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer

NB! Det er ikke lenger tillatt å benytte sovepose i sengene på DNT Oslo og Omegn sine betjente hytter. Lakenpose kan benyttes, evt. leie sengetøy

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Skarverennet 1:50 000 og Hardangervidda øst (Ustadoset-Rjukan) 1:60 000. Eller Cappelen Damm Hardangervidda 1:100 000. 
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken 

Les mer om hyttene her: 
Krækkja
Rauhelleren
Mårbu
Kalhovd

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les:
viktig informasjon fellesturer sommer

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i
"Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret: info@dntoslo.no 

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Turledere:
Våre turledere er frivillige. De har gjennomgått turlederkurs og har mye fjellerfaring. Turlederne gjør sine turlederoppdrag med stor glede og deler villig sin friluftserfaring og - glede med deltakerne. Les gjerne mer om våre hvem våre turledere er her.

 

 

Across Hardangervidda we will hike the eastern parts of Hardangervidda and enjoy the beautiful view it has to offer. During the hike we will pass several landmarks, such as Hardangerjøkulen, Hallingskarvet, Hårteigen and Gaustatoppen. The terrain is hilly without steep climbs and no open sections. A ferry will take us across the Halnefjorden. Accommodation will be in staffed lodges. 

Tour Program:

Day 1: Arrival Krækkja 1.160 m.a.s.l, aprox. 5 km, 1-2 hours.
Meeting point at Oslo Central railway station at the entrance to the platform, 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. Departure by train to Bergen at 08:25, arrival at Geilo 11:53. Walk along the Store Krækkja to Krækkja. After dinner together and use the evening to get to know each other, get information about the tour and the equipment.

Day 2: Krækkja - Halnefjorden - Rauhelleren 1221 m.a.s.l, aprox. 15 km/5-6 hours
In hilly terrain from Krækkja we walk towards Halne Fjellstove, aprox. 1-2 hours, where the boat will take us across Halnefjorden (aprox. 40 minutes), and follow the trail over Skyttarbudalen and on the west side av Tormondsbrotet (1325 m.a.s.l.) and down to Rauhelleren. 

Day 3: Rauhelleren - Mårbu 1130 m.a.s.l., aprox.20 km/6-7 hours.
We cross the river Djupa by bridge, southeast to bridge between Reinavatnet og Festningstjønne (1175 m.a.s.l.). Up south of Krossvasshovda (1380 m.a.sl.), Reinvassdalen, Grønttjønndalen and south of Kosdalsbrotet to Mårbu.

Day 4: Mårbu - Kalhovd 1100 m.a.s.l., aprox. 19 km/6-7 hours.
From Mårbu the trail goes on marshy parts to Syvra. The trail continues east of Syvrenuten (1362 m.a.s.l.) and over Mårsbrotet (1340 m.a.s.l.), towards Flottetjønn and down to Kalhovd. 

Day 5: Return to Oslo
After a nice breakfast, we departure from Kalhovd withextra bus at 10:45 to Mæl, change bus NW185 to Notodden and buss VY1 from Notodden to Oslo Bus Terminal, arrival 15:30.

Program is subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and trail conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

General information:

Prices:
NOK 6.090,- from Fagerheim/to Mæl
NOK 7 319,- from/to Oslo
Addition for non-members: NOK 800,- Click here to become a DNT member

Maximum numbers of participants on this tour:12 ppl (+ 2 tourleadere)

The tour package includes: accommodation, leader, all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast and packed lunch / filling of Thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Special for this tour: Remember to take with you beverage and packet lunch for this first day.

Tour grading: length red/terrain red
Summer mountain is beautiful, but even the easiest hike can be challenging with challenging weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Need to know:
The tour guide speaks both Norwegian and English.

Welcomeletter will be sent to the participants 1-2 weeks before the tour starts. The letter tells who is the main tourleader and the toursleaders contact information.

What to bring
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommended Summer Hiking gear list. 

Map and route descriptions:
Skarverennet 1:50 000 and Hardangervidda øst (Ustaoset-Rjukan) 1:60 000. 
Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and royute descriptions. You can purcase maps from our web.shop  or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Please read more about the cabins we will visit:
Krækkja
Rauhelleren
Mårbu
Kalhovd

General information:
Please read this information before booking: "Important information for summer tours"
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at info@dntoslo.no

Klassikeren på Hardangervidda

Turen går på den østlige og sørlige delen av Hardangervidda og har en fantastisk utsikt. På deler av turen vil det åpenbare seg flere landemerker, som f.eks. Hallingskarvet, Hårteigen og Gaustatoppen. Terrenget ...

Kontaktinformasjon: