Klassikeren i Skarvheimen Skarvheimen Classic

Fellestur

Fra dato
10. august kl. 14:35
Til dato
15. august
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, , Fjelltur, Hyttetur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Finsehytta , Geiterygghytta , Iungsdalshytta
Turområde
Skarvheimen (se kart)
Turkode
12202

Gjennom den sentrale delen av Skarvheimen, mellom riksvei 52 Hemsedalsfjella og Bergensbanen. En hytte til hyttetur som går opp og ned mellom graskledde stier, stein og ur, klopper og bruer, med fantastisk utsikt mot Reineskarvet, Hallingskarvet og Hardangerjøkulen. Det er variasjonene i terrenget som gjør denne fjellturen til en opplevelse som du sent vil glemme.

Program:

Dag 1: Ankomst Skarvheim (selvbetjent) (1025 moh), ca 250 m/5 min.
Oppmøte ved plattformen på Oslo Bussterminal 20 minutter før avreise. Se på monitor for plattform. Avreise med buss VY170 kl 14.35 til Breistølen, ankomst kl 20.05. Til fots til den selvbetjente hytta Skarvheim. Her lager vi mat i fellesskap og benytter kvelden til felles samling med presentasjon, informasjon om turen, gjennomgang av utstyr og etappene.

Dag 2: Skarvheim -  Bjordalsbu (selvbetjent) (1574  moh), ca 13 km/4-5 t.
Opp Stardalen til Stardalsmønen (1337 moh.). Lett nedstigning mot den nordvestre vika i Starsjøen før man kommer ned mot den steinete og karrige Rankebotnen. Videre sørover, forbi Nedre Bjordalsvatnet, på vestsiden av Graveggi og ned til Bjordalsbu.

Dag 3: Bjordalsbu - Iungsdalshytta (1111 moh), ca 15 km/5-6 t.
Etter frokost, rydding og vask av hytta, er vi klare for dagens tur. Opp til Gråhyrneran og rutas høyeste punkt ca 1700 moh, med utsyn mot Jotunheimen. Videre ned til Iungsdalshytta.

Dag 4: Iungsdalshytta - Kongshelleren (selvbetjent) (1450 moh), ca 15 km/5 t.
Vestover, inn i vestre Iungsdalen og videre opp lia. Vi krysser Skarvåne og videre opp op nordsiden av Gjendesbergi (1349 moh). Videre i et steinete parti, langs austre og vestre Volavatnet til Kongshelleren.

Dag 5: Kongshelleren - Geiterygghytta (1229 moh), ca 12 km/4 t.
Inn i skaret mellom Kongshellernuten (1598 moh) og Langvassnuten (1622 moh), forbi på østsiden av Bolhovd (1507 moh), lett nedstigning i Rossdalen og opp mellom høyde 1355 og 1393 og videre på grusvei fram til Geiterygghytta.

Dag 6: Geiterygghytta - Finse stasjon (1222 moh), ca 15 km/5 t. Hjemreise.
Jevn stigning ca 400 høydemeter opp fjellsida øst for Omnsvatnet. Mulig en kort avstikker til toppen Sankt Pål (1695 moh) med vid utsikt mot Hurrungane i nord, Hardangerjøkulen i sør og Gaustatoppen i sørøst. Videre ned til Finse stasjon. Avreise med tog fra Finse kl.18.19 til Oslo S, ankomst kl. 22.27.

Generell informasjon:

Med forbehold om endring i programmet!
Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Pris:
Kr 4 500,- fra Breistølen/til Finse
Kr 5 790,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr 800,-. Bli medlem i DNT.

Turpakken inkluderer: Overnatting,  turleder(e )og alle måltider (frokost, niste/termos og vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos. NB! Hvis noen ønsker å variere frokost/nistepakkene sine på selvbetjeningshyttene, kan det være greit å ta med seg litt ferskt brødDet er kun knekkebrød på selvbetjeningshyttene.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Maks antall deltakere: 9 (pluss 1 turleder)

Annet:
Turleder behersker norsk og engelsk.

Velkomstbrev sendes deltakerne 1-2 uker før turstart. Der står det bl.a. hvem som er hovedturleder og kontaktinformasjon til denne.

Gradering av turen: lengde blå/terreng blå
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier.  Pakk sekken riktig og smart.

Utstyr:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer

NB! Det er ikke lenger tillatt å benytte sovepose i sengene på DNT Oslo og Omegn sine betjente hytter. Lakenpose kan benyttes, evt. leie sengetøy

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Skarvheimen-Aurlandsdalen og Topo 3000 Hemsedal 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vårt Tursenter eller på Nettbutikken.

Les mer om hyttene her: 
Skarvheim
Bjordalsbu
Iungsdalshytta
Kongshelleren
Geiterygghytta


Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap. Utvalget for glutenallergikere, vegetarianere og andre dietter er begrenset.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret: info@dntoslo.no 

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Turledere:
Våre turledere er frivillige. De har gjennomgått turlederkurs og har mye fjellerfaring. Turlederne gjør sine turlederoppdrag med stor glede og deler villig sin friluftserfaring og - glede med deltakerne. Les gjerne mer om våre hvem våre turledere er her.

Through the central parts of Skarvheimen, we walk from cabin to cabin, up and down trails, bridges and enjoy spectacular view towards Reineskarvet, Hallingskarvet and Hardangerjøkulen. This beautiful and varied terrain makes this hike such an amazing experience, that you won't forget. 

Tour Program:

Day 1: Arrival Skarvheim, (self-service cabin) (1025 m.a.s.l.), approx. 250 m/5 min.
Meeting point at Oslo Bus Terminal at the entrance to the platform, 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. Departure with the bus VY170  14:35 to Breistølen arr. approx 20:05. We walk on foot to our new selfservice-cabin Skarvheim. We use the evening to introducing each other, information about the tour and the equipments.

Day 2: Skarvheim - Bjordalsbu (self-service cabin) (1574 m.a.s.l.), approx.13 km/4-5 hours
After breakfast, clearing and cleaning the cabin, we walk up Stardalen to Stardalsmønen (1337 m.a.s.l.),west of Starsjøen and further to the more rocy part of Rankebotn. On the east side of Nedre Bjordalsvatnet and further on the west side of Graveggi and down to Bjordalsbu.

Day 3: Bjordalsbu - Iungsdalshytta (1111 m.a.s.l.), approx. 15 km/5-6 hours.
After breakfast, clearing and cleaning the cabin, we walk up to Skavlevatn (1655 m.a.sl.) further up to Gråhyrneran, the highest part of this route, approx. 1700 m.a.sl. with å great view against Jotunheimen. On the west side of Valevatnet (1494 m.a.s.l.). Steep up the eastern edge of Helvete and along the west side of Store Klevavatnet. Down to Vesle Fødalen to Iungsdalshytta.

Dag 4: Iungsdalshytta - Kongshelleren (self-service cabin) (1450 m.a.s.l.), approx. 15 km/5 hours.
We walk through vestre Iungsdalen, a rocky and rough terrain section. up north of Gjendesbergi (1349 m.a.sl.). Further in a rocky part, along Austre and Vestre Volavatnet to Kongshelleren.

Dag 5: Kongshelleren - Geitrygghytta (1229 moh), approx. 12 km/4 hours
Between Kongshellernuten (1598 m.a.s.l.) and Langvassnuten (1622 m.a.s.l.) , passing the mountain Bolhovd (1507 m.a.s.l.). Down into Rossdalen and up between the heights  (1355 and 1393) further  on the gravel road to Geiterygghytta.

Dag 6: Geiterygghytta - Finse st. (1222 moh), approx.15 km/5 hours. Return to Oslo
Steady climb up a hillside, possible detour up to mountain Sankt Pål (1695 m.a.s.l.) with a beautiful view of Hurrungane, Hardangerjøkulen and Gaustatoppen. We continue down towards Finse st. Departure from Finse by train 18:19, arrival Oslo S, 22:27. 

Programme subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and skiing conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Price:
NOK 4.500,- from Breistølen/to Finse
NOK 5.790,- from/to Oslo

Addition for non-members: NOK 800,- Click here to become a DNT member
The tour package includes: accommodation, tourleader and all meals (breakfast, packed lunch / filling of thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day: dinner only, and last day: only breakfast + packed lunch/filling of thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Tour grading (blue)
Summer mountain is beautiful, but even the easiest hike can be challenging with challenging weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need for cups, washtub,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Map and route descriptions:
Skarvheimen-Aurlandsdalen 1:50 000 and Topo 3000 Hemsedal 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and royute descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Read more about the cabins here:
Skarvheim
Bjordalsbu
Iungsdalshytta
Kongshelleren
Geiterygghytta

 

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

General information:
Please read this information before booking: "Important information for summer tours".
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

Klassikeren i Skarvheimen

Gjennom den sentrale delen av Skarvheimen, mellom riksvei 52 Hemsedalsfjella og Bergensbanen. En hytte til hyttetur som går opp og ned mellom graskledde stier, stein og ur, klopper og bruer, ...

Kontaktinformasjon: