Sommerstart over Besseggen Early summer at Besseggen

Fellestur

Fra dato
26. juni kl. 10:25
Til dato
28. juni
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Fjelltur, Jotunheimen, Summer, Mountain, Besseggen, Fjelltur, Guided Tur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Gjendesheim
Turområde
Jotunheimen (se kart)
Turkode
12667
Dette arrangementet er over!

Start sommeren med en fantastisk fjelltur over Besseggen! Det blir full service på Gjendesheim med 3-retters middag, badestamp og hyggelig stue med peis. I tillegg til turen over Besseggen, har vi mulighet til å gå opp på Knutshø eller følge den fine naturstien langs Gjende. 

Program:

Dag 1: Ankomst Gjendesheim

Oppmøte ved plattformen på Oslo Bussterminal 20 minutter før avreise. Se på monitor for plattform. Avreise med buss (Valdresekspressen) kl. 10.25 til Gjendesheim (994 moh), ankomst kl. 15.05. Middag og sosialt på kvelden.

Dag 2:  Besseggen, ca 14 km/8 timer

Vi tar båten fra Gjendesheim til Memurubu og går den fantastiske turen over Besseggen. 

Dag 3: Knutshø, ca 12 km/5 timer

Turleder blir med gruppen til Knutshø, en spennende topp med tildels bratt klyving. De som ønsker en roligere dag, kan gå turen langs Gjendes vakre strender. Det er laget en flott natursti man kan følge langs Gjende. Avreise med buss fra Gjendesheim kl. 15.30, ankomst Oslo Bussterminal kl. 20.15

Vi tar forbehold om endringer i programmet!

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen.

Generell informasjon:

Pris:
Kr 3 100- fra/til Gjendesheim.
Kr 4 024,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg: Kr 800,-

Turpakken inkluderer: Overnatting,  turleder(e )og alle måltider (frokost, niste/termos og vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos. NB! Hvis noen ønsker å variere frokost/nistepakkene sine på selvbetjeningshyttene, kan det være greit å ta med seg litt ferskt brød.  Det er kun knekkebrød på selvbetjeningshyttene.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Maks antall deltakere: 10 (pluss x turledere)

Annet:
Turleder behersker norsk og engelsk.

Velkomstbrev sendes deltakerne 1-2 uker før turstart. Der står det bl.a. hvem som er hovedturleder og kontaktinformasjon til denne.

Gradering av turen: rød
Sommerfjellet er vakkert, men selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Snø og dårlig vær kan skje også på sommeren. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Utstyr:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer

NB! Det er ikke lenger tillatt å benytte sovepose i sengene på DNT Oslo og Omegn sine betjente hytter. Lakenpose kan benyttes, evt. leie sengetøy

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Jotunheimen aust 1:50 000, eller Besseggen 1:25 000. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Les mer om hytta her:
Gjendesheim

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer
Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret: info@dntoslo.no 

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Turledere:
Våre turledere er frivillige. De har gjennomgått turlederkurs og har mye fjellerfaring. Turlederne gjør sine turlederoppdrag med stor glede og deler villig sin friluftserfaring og - glede med deltakerne. Les gjerne mer om våre hvem våre turledere er her.

 

Kick start your summer with a fantastic mountain trip over the famous Besseggen! There is full service at Gjendesheim with 3-course dinner, hot tub and cozy living room with fireplace. In addition to the trip over Besseggen, we have the opportunity to go up to Knutshø or follow the beautiful nature trail along Lake Gjende.

PROGRAM

Day 1: Arrival Gjendesheim
Meeting point at Oslo Bus Terminal at the platform 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. ( Valdresekspressen) Departure 10.25 with bus to Gjendesheim, arrival app. 15.05. Dinner and social gathering in the evening.

Day 2: Besseggen, aprox. 14 km/8 hours
We take the boat from Gjendesheim to Memumrubu and walk the famous and wonderful trip over Besseggen.

Day 3: Knutshø, aprox. 12 km/5 hours

Our goal is to reach Knutshø, a long ridge that cuts between lakes øvre and nedre Leirungen. Parts of the Knutshøe ridge is steep and airy in places, and is an exiting mountain to climb.

Those who want an easier tour, can go hiking along beautiful Lake Gjende. Departure by bus from Gjendesheim kl. 15.30, Arrival Oslo Bus Terminal at. 20.15

Programme is subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and the trails conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Price:
NOK 3.100,- from/to Gjendesheim.
NOK 4.024,- from/to Oslo
Additional non-member price NOK 800,-. Sign up for DNT-membership.

The tour package includes: accommodation, two tour leaders, all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast and packed lunch / filling of Thermos. Note! If you wish to vary your breakfast or packed lunch, we recommend to take with you fresh bread. Self-service cabins only have crisp bread.

If you arrive at Gjendesheim by car, you can park at Gjendesheim parking.

Maximum number of participants on this tour 25 ppl.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Tour grading: length red/terrain red
Summer mountain is beautiful, but even the easiest hike can be challenging with challenging weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

What to bring
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommended Summer Hiking gear list. 

Read more about the cabin here:

Gjendesheim

Tour grading(red)
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. There is a good chance for snow even in the summertime. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Map and route descriptions:
The map Jotunheimen aust 1:50 000, or Besseggen 1:25 000.
You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

Generel information:
Please read this information before booking:"Important information for summer tours".
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

Sommerstart over Besseggen

Start sommeren med en fantastisk fjelltur over Besseggen! Det blir full service på Gjendesheim med 3-retters middag, badestamp og hyggelig stue med peis. I tillegg til turen over Besseggen, har ...

Kontaktinformasjon: