Klassikeren i Rondane Rondane classic

Fellestur

Fra dato
11. august kl. 08:02
Til dato
16. august
Alternative datoer
Vis 2 andre datoer
21. til 26. juli 2020
11. til 16. august 2020
1. til 6. september 2020
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, , Fottur, Fjelltur, Pakketur, Ukestur, Turkatalog2020, Turkatalog2020_Hyttetilhytte, Turkatalog2020_Grønntur_Oslo
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Bjørnhollia , Grimsdalshytta , Rondvassbu
Turområde
Rondane (se kart)
Turkode
12625

På denne hytte-til-hytte-turen går vi Rondane fra nord til sør. Fra et duvende, vidt landskap og frodige seterdaler, beveger vi oss  inn i ville Smiubelgen - 2000-meters-massivet i Rondane nasjonalpark.

Denne klassikeren er uslåelig. Her får vi virkelig følelsen av å oppleve Norge i et nøtteskall. Samtidig er vi høyt til fjells med vid utsikt hele veien. Nasjonalparkene Dovre og Rondane byr på høyfjell, gode stier, vidt utsyn, koselige, betjente hytter og mange flotte planter og dyr.

Turlederne ser fram til å følge dere på "Klassikeren i Rondane".

PROGRAM

Dag 1: Ankomst Hageseter (915moh), ca 9 km.
Oppmøte  på Oslo Sentralstasjon 20 minutter før avreise. Se monitor i avgangshallen for plattform. Avreise fra Oslo S kl. 08.02 med tog til Hjerkinn. Oppmøte Hjerkinn kl. 12.30, Vi tar en liten avstikker til Snøhetta Viewpoint, før vi rusler ned til Hageseter (915moh).  Kvelden benytter vi til å bli bedre kjent med hverandre og å informere om turen videre.

Dag 2: Hageseter - Grimsdalshytta (1000 moh), ca 14 km/ 4-5 timer
Vi fortsetter sørover i Dovre Nasjonalpark, vi passerer Gråhøa og Kringlehøa vest for stien til vi etterhvert begynner på vår vei nedover mot Grimsdalen. Grimsdalen er en av Norges vakreste seterdaler, og midt i denne dalen ligger DNT Oslo og Omegns perle av en hytte, Grimsdalshytta. Vel framme er det bare å ta av seg støvlene og nyte utsikten utover dalen fra hyttetunet. Snart blir det servert middag, og vertskapet Sonja og Rune vet hva fjellvandrere ønsker seg.

Dag 3: Grimsdalshytta - Øvre Dørålseter (1050 moh), ca 17 km/6 timer
Fra vakre og frodige Grimsdalen beveger vi oss oppover og under Gravhøtangen og ned i åpen bjørkeskog til Haverdalsåi. Bratt og spennende terreng opp til, og gjenom, Dørålglupen. På andre siden av "glupen" åpner det seg et nytt og vilt landskap. Vi hviler øynene på dette mens vi rusler ned til Øvre Dørålseter (1050 moh). Øvre Dørålseter er privat, og har flott beliggenhet og sin egen sjarm.

Dag 4: Øvre Dørålseter - Bjørnhollia (895 moh) via Langglupdalen, ca 24 km/8 timer
Denne dagen satser vi på godvær og en skikkelig flott tur gjennom Langglupdalen.  Vi får en god og lang etappe i dag ,og det er en av de flotteste turene vi går i Rondane. Med Høgronden på den ene siden og de andre rondene på andre siden, følger vi den ville elvedalen ned mot bjørkebeltet og videre til Bjørnhollia. Bjørnhollia ligger lunt til og har et tun og hygge vi helst ikke vil fortlate. Derfor er det bare å nyte middagen og kvelden fullt ut. 

Dag 5: Bjørnhollia - Rondvassbu (1167 moh), Ca 13 km/4 timer
Gjennom bjørkeskog opp gjennom Illmanndalen til Rondvassbu. En slak og fin etappe oppover og inn et sterkt og steilt parti av Rondane. Rondvassbu ligger rett under Rondeslottet og Storronden, og vi vet noen lar seg friste til å bestige Storronden på en godværs-sommerkveld. Siste kveld med dine nye turvenner kommer sigende.

Dag 6: Rondvassbu - Smuksjøseter - Otta - Oslo, ca 13 km/4-5 timer
Etter en god frokost, går vi den nydelige turen til Smuksjøseter.
Ekstrabuss til Otta stasjon og tog videre kl 16.27 til Oslo S, ankomst Oslo S, kl. 20.04

Med forbehold om endring i programmet! 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Generell informasjon:

Pris:
Kr. 6 000,-  fra Hjerkinn/til Otta
Kr. 7 347,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 800,-. Bli medlem i DNT.
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos. 

Turpakken inkluderer: Overnatting,  turleder(e )og alle måltider (frokost, niste/termos og vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos. NB! 

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Maks antall deltakere: 12 

Annet: Turleder behersker norsk og engelsk.

Velkomstbrev sendes deltakerne 1-2 uker før turstart. Der står det bl.a. hvem som er hovedturleder og kontaktinformasjon til denne.

Gradering av turen: lengde rød/terreng rød
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier.  Pakk sekken riktig og smart.

Utstyr:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer

NB! Det er ikke lenger tillatt å benytte sovepose i sengene på DNT Oslo og Omegn sine betjente hytter. Lakenpose kan benyttes, evt. leie sengetøy

Kart og ruteinformasjon: 
Turkart Rondane Sør og Rondane Nord, 1:50 000, eller Cappelen Damm Rondane og Alvdal Vestfjell 1:50 000 (1:100 000).
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.

Les mer om hyttene her: 
Hageseter
Grimsdalshytta
Øvre Dørålseter
Bjørnhollia
Rondvassbu

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer
Kart kan kjøpes i vårt Tursenter eller på Nettbutikken.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer
NB! Vi gjør oppmerksom på at denne turen også er presentert i det engelske programmet.

 Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret: info@dntoslo.no 

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Turledere:
Våre turledere er frivillige. De har gjennomgått turlederkurs og har mye fjellerfaring. Turlederne gjør sine turlederoppdrag med stor glede og deler villig sin friluftserfaring og - glede med deltakerne. Les gjerne mer om våre hvem våre turledere er her.

 

This popular hike will take you through the heart of Rondane National Park in a few days. Enjoy beautiful Rondane and visit nice cabins on this wonderful tour!

PROGRAM 

Day 1 Arrival Hageseter, aprox 9km
Meetingpoint Oslo centralstation 20 minutes before train leaves. Train from Oslo Centralstation 08:02. Arrival Hjerkinn aprox. 12.30. We take a hike up to Viewpoint Snøhetta, before we walk to Hageseter. Dinner and social gathering. 

Day 2: Hageseter - Grimsdalshytta (1000 masl), aprox. 14km/4-5 hours
We continue south in Dovre nationalpark, we pass Gråhøa and Kringlehøa in the west, before we reach Grimsdalshytta. 

Day 3: Grimsdalshytta-Øvre Dørålseter 1050 masl), aprox 17 km/6 hours
Through the exiting Dørålglupen and a new view to the highest mountains in Rondane.

Day 4: Øvre Dørålseter - Bjørnhollia (895 masl) via Langglupdalen, aprox 21 km/ 7 hours
Through the beautiful Langglup-valley to Bjørnhollia.

Day 5: Bjørnhollia-Rondvassbu (1167 masl), aprox 13 km/ 4 hours
Through Illman-valley to Rondvassbu.

Day 6: Rondvassbu - Smuksjøseter - Otta - Oslo, aprox 13 km/4-5 hours
After a nice breakfast, we follow trail to Smuksjøseter, a wonderful hike! Bus from Smuksjøseter to Otta and train 16:27 to Oslo. Arrival Oslo centralstation at 20.07.

Program subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and skiing conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip. 

General information:

Price:
Kr. 6.000,-  from Hjerkinn/to Otta
Kr. 7.347,- from/to Oslo
Additional non-member price NOK 800,-. Sign up for DNT-membership.
The package includes: Accommodation, tour leader, all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner) except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.  

Maximum numbers of participants on this tour: 12

The tour package includes: accommodation, two tour leaders, all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast and packed lunch / filling of Thermos. 

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Tour grading: length red/terrain red
Summer mountain is beautiful, but even the easiest hike can be challenging with challenging weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

What to bring
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommended Summer Hiking gear list. 

Map and route descriptions
Rondane Sør 1:50 000 and Rondane Nord 1:50 000, or Cappelen Damm Rondane & Alvdal Vestfjell 1:50 000 (1:100 000). Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Read more about the cabins here:
Hageseter
Grimsdalshytta
Øvre Dørålseter
Bjørnhollia
Rondvassbu

Generel information:
Please read this information before booking: "Important information for summer tours"
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

Klassikeren i Rondane

På denne hytte-til-hytte-turen går vi Rondane fra nord til sør. Fra et duvende, vidt landskap og frodige seterdaler, beveger vi oss  inn i ville Smiubelgen - 2000-meters-massivet i Rondane nasjonalpark. ...

Kontaktinformasjon: