Femundsmarka og Røros Femundsmarka and Røros

Fellestur

Fra dato
21. juli kl. 09:00
Til dato
25. juli
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Sommer, Mountain, Olavsgruvene, Røros, Guided, Unesco
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Svukuriset
Turområde
Femundsmarka (se kart)
Turkode
12627

Denne turen gir dere en god smakebit av Femundsmarka. Og etter noen dager i den vakre villmarka avsluttes turen i populære Røros med by- og gruvevandring.

Vertshuset Røros er turens endestasjon, og vi besøker den gamle Bergstaden som er på UNESCOs liste over verdensarv, samt de spennende Olavsgruvene. Men før vi kommer så langt skal vi få med nydelige stier og hytter i Femundsmarka.  En behagelig turopplevelse venter oss i Femundsmarka.

På denne turen dekker vi 50% av bussbilletten fra Oslo til Elgå.

Program:

Dag 1 (tirsdag): Båttur til Røa og fottur til Røvollen (selvbetjeningshytte), ca 4 km/ca 1,5 time.
Ekstrabuss fra Oslo Bussterminal kl. 09.00. Ankomst Elgå ca kl. 13.30. Ærverdige MS Fæmund II, frakter oss på "innlandshavet" Femunden til Røa. Ankomst Røa kl.16.15.  Fottur til Røvollen som ligger flott til i bjørkeskogen. Her trives reinsdyra veldig godt, så følg med om dere får besøk denne kvelden. Vi lager maten sammen og blir godt kjent med hverandre. Velkomst og informasjon om turen. 

Dag 2 (onsdag):  Røvollen-Røa, ca 4,5 km, båt til Haugen (660 moh), Haugen - Svukuriset, (830 moh) ca 10 km
Vi står opp tidlig og spiser frokost og smører niste. Deretter rusler vi ned til brygga på Røa og tar båten kl. 9.30 til Haugen. Herfra går vi på nydelig sti både i lett fjellbjørkeskog forbi Kuvolsætra og under Falkfangerhøgda med god utsikt utover Femunden. Svukuriset er DNT Oslo og Omegn sitt flaggskip i Femundsmarka, og vi ser fram til å bli vartet opp av bestyrerne på Svukuriset. Høyeste punkt på turen denne dagen er ca 860 moh.

Dag 3 (torsdag): Opphold Svukuriset
Svukuriset er en deilig plass som overliggerdag. Og vi anbefaler turen inn til de vakre Revlingsjøene (870 moh),  ca 3,5 km èn vei. Kanskje det frister med et bad her? Ellers er det store muligheter for en topptur på Store Svuku (1.416 moh). Den lokker med god utsikt.

Dag 4 (fredag): Båttur på Femunden og ankomst Vertshuset Røros
Så er vi kommet til dagen vi skal bli kjent med Bergstaden Røros. Men først blir det en lett fottur ned til Revlingen brygge. Båten, MS Fæmund II, frakter oss til Synnervika. Buss videre inn til Røros. Vi innstallerer oss på Vertshuset i Røros og spiser middag der. Kvelden forøvrig er til fri disposisjon.

Dag 5 (lørdag): Besøk i Olavsgruvene
Vi spiser en god frokost, smører niste på Vertshuset og tar bussen inn til Olavsgruvene - malmgruve i drift fra 1940-1972. Her skal vi oppleve spektakulære gruveganger og -haller og får en flott omvisning med guide. Store muligheter for å rusle litt i Røros etter gruvevandring før toget går. Avreise med tog fra Røros kl. 16.20. Togbytte på Hamar og videre til Oslo S. Ankomst kl. 21.26.

Med forbehold om endring i programmet!
Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen.  

Generell informasjon:

Pris:

 Kr 6.651,- fra Elgå/til Røros
 Kr 8.998,- fra/til Oslo

Ikke-medlemstillegg kr 800,-  Bli medlem i DNT

Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, besøk i Olavsgruvene, båtturer, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Max antall deltagere: 10 (+ èn turleder)

Annet:
Turleder behersker norsk og engelsk.

Velkomstbrev sendes deltakerne 1-2 uker før turstart. Der står det bl.a. hvem som er hovedturleder og kontaktinformasjon til denne.

Gradering av turen: blå
Sommerfjellet er vakkert, men selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Snø og dårlig vær kan skje også på sommeren. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Utstyr:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer

NB! Det er ikke lenger tillatt å benytte sovepose i sengene på DNT Oslo og Omegn sine betjente hytter. Lakenpose kan benyttes, evt. leie sengetøy

Kart: 
Turkart Røros-Ferangen 1:50 000 og Femunden nord 1:50 000. Eller Femunden 1:100 000.
Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Les mer om hyttene her:

Vertshuset Røros

Røvollen

Svukuriset

Olavsgruven

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap. Utvalget for glutenallergikere, vegetarianere og andre dietter er begrenset.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret: info@dntoslo.no 

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Turledere:
Våre turledere er frivillige. De har gjennomgått turlederkurs og har mye fjellerfaring. Turlederne gjør sine turlederoppdrag med stor glede og deler villig sin friluftserfaring og - glede med deltakerne. Les gjerne mer om våre hvem våre turledere er her.

 

​Welcome to a beautiful and historical tour to Femundsmarka. The Femundsmarka National Park is located in a distinctive mountain area in Hedmark and Trøndelag; between the Lake Femunden and the Swedish border.

We will enjoy wonderful trails and cozy cabins. Accommodation in charming self service cabins and mountain farms. A ferry takes us across the Lake Femund, a unique area of natural beauty.  On the last day we will visit the old Bergstaden that is on UNESCO's list of world heritage sites and the Olav`s Mine, before we end the trip at The Røros Inn. 

On this trip, DNT Oslo covers 50% of the transportation fees the first day; from Oslo to Elgå, if you book t/r

Program:

Day 1: Boat trip to Røa and hike to Røvollen (self-catering cabin), about 4 km / about 1.5 hours.

Extra bus from Oslo Bus Terminal at. 09:00. Arrival Elgå approx. 13:30. Boat on Femunden to Røa. Arrival Røa at 16.15. Hike to Røvollen, which is a great place in the birch forest. We prepare the food together and get to know each other well. Welcome and information about the trip.

Day 2: Røvollen-Røa, about 4.5 km, boat to Haugen (660 moh), Haugen - Svukuriset, (830 moh) about 10 km

We start early , eat breakfast and prepare the packed lunch. Then we stroll down to the pier on Røa and take the boat at. 9.30 to Haugen. From here we follow beautiful paths both in easy mountain birch forest past Kuvolsætra and under Falkfangerhøgda with good views over Femunden.The highest point of the trip this day is about 860 moh.

Day 3: Stay Svukuriset

Svukuriset is a nice place with many walking possibilities. We can recommend the trip to the beautiful Revlingsjøene (870 moh), about 3.5 km one way ( Maybe even a swim in the lake?) Otherwise there are great opportunities to reach Store Svuku (1,416 moh) and enjoy the spectacular view.

Day 4: Boat trip on Femunden and arrival Røros Inn

This day we have an easy hike down to Revlingen brygge. The boat leaves at. 13.00 to Synnervika. Bus on to Røros, where we can enjoy some sightseeing and dinner at the Inn in Røros. The rest of the evening is at your disposal.

Day 5: Visit in Olavsgruven

We have a nice breakfast, pack our lunch and take the bus to the Olavs`s mine -  in operation from 1940-1972. Here we will experience spectacular mines and halls and get a guided tour. Great opportunities to stroll a little in Røros before the train leaves. Departure by train from Røros at. 16.20. Transfer to Hamar and on to Oslo S. Arrival at. 21.26.

Programme subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and the trails conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Price: 
 Kr 6.651,- fra Elgå/til Røros
 Kr 8.998,- fra/til Oslo (DNT Oslo covers 50% of the transportation fees the first day; from Oslo to Elgå, if you book t/r.)
Additional non-member price NOK 800,-. Sign up for DNT-membership.

The package includes: Accommodation, tour leader, boat, all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner) except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Maximum number of participants: 10 ppl (1 tourleader)

Tour grading(blue)
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. There is a good chance for snow even in the summertime. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

Need to know:
The tour guide speaks both Norwegian and English.

Welcomeletter will be sent to the participants 1-2 weeks before the tour starts. The letter tells who is the main tourleader and the toursleaders contact information.

Map and route descriptions:
The maps: Turkart Røros-Ferangen 1:50 000 and Femunden nord 1:50 000. Or Femunden 1:100 000.
Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Read more about the cabins here:

Vertshuset Røros

Røvollen

Svukuriset

Olavsgruven

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need for cups, washtup,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

General information:
Please read this information before booking: "Important information for summer tours"
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at info@dntoslo.no

Femundsmarka og Røros

Denne turen gir dere en god smakebit av Femundsmarka. Og etter noen dager i den vakre villmarka avsluttes turen i populære Røros med by- og gruvevandring. Vertshuset Røros er turens ...

Kontaktinformasjon: