MASSIV I Breheimen MASSIV I - Breheimen

Fellestur

Fra dato
13. juli kl. 09:30
Til dato
18. juli
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, , Massiv
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Nørdstedalseter , Sota Sæter
Turområde
Breheimen med Jostedalsbreen (se kart)
Turkode
12606
Dette arrangementet har allerede startet!

"MASSIV I Breheimen" er en fantastisk flott rute. Her kommer dere innom flere av DNT Oslo og Omegns tradisjonsrike og koselige hytter, med godt merkede stier lagt perfekt i terrenget.

Breheimen forbindes nok av de fleste som et tøft og kaldt fjellområde. Fakta er at Breheimen er svært frodig, med mye vegetasjon i daler og lier. Fjellområdet er kontrastfyllt da isbreene ligger hvitblå rundt oss og slipper store, grønne og grå elver og bekker nedover fjellsidene. Hyttene ligger nydelig plassert i spennende terreng og er bunkret opp med ved og proviant til gjestene.

Breheimen er virkelig et fjellområde man trives i, og man får aller best utbytte av turen om man er vant til å ferdes i fjellet med sekk på ryggen.

PROGRAM:

Dag 1 Ankomst Sota Sæter

Vi tar buss VY146 fra Oslo bussterminal kl. 09.30 til Bismo, ankomst kl 16.08. Ekstrabuss fra Bismo til Sota Sæter, ankomst ca kl 17.30. Vel framme på hytta blir det presentasjon av deltakere og turledere, gjennomgang og informasjon om turen.

Dag 2 Sota Sæter - Sprongdalshytta (1.280 moh), ca 18 km/6-7 timer

Fra frodige Sota Sæter går vi på sti gjennom flott furuskog opp til vakre Mysubytta som ligger rett over tregrensa. Deretter innover og oppover til Sprongdalshytta. Sprongdalshytta ligger høyt og fritt, og med godt vær er det en fantastisk utsikt.

Dag 3 Sprongdalshytta - Arentzbu (880 oh), ca 14 km/5 timer

Etter en natt i høyden bærer det noen høydemetre nedover igjen. Arentzbu (880 moh) ligger i frodig, åpent landskap med Harbardsbreen mot nordøst og Spørteggbreen i sørvest. Noe mer midt i Breheimen nasjonalpark kommer vi ikke. Hva middagen består av i dag, vet bare deltakerne....

Dag 4 Arentzbu - Nørdstedalseter (937 moh), ca 17 km/6-7 timer

Denne turen starter rolig før den bærer bratt opp Oksli. Ca 250 høydemetre gjøres unna opp Oksli og vi går videre østover til Leirvatnet der elva krysses på bro. Etter å ha passert Gravdalsvatnet får vi en bratt nedstigning til Fivelmyrane før vi tar siste strekk inn til Nørdstedalseter. På Nørdstedalseter blir vi tatt godt i mot av våre flotte bestyrere og rigger oss til på en av de koselige sovesalene i hovedbygningen. En deilig middag og kveld står for tur.

Dag 5 Nørdstedalseter - Sognefjellshytta (1.410 moh), ca 26 km/9-10 timer

Dagens tur er variert og fin. Først østover opp Vetledalen og helt opp på Tverrbyttfjellet som ligger 1.571 moh. Deretter  beveger vi oss sørover i kupert lende med breer, vann og topper rundt oss på alle kanter. De siste kilometrene mot Sognefjellshytta vil vi, hvis været er med oss, se over til det mektige Smørstabbmassivet og Fannaråken. Et fantastisk skue mot nydelige Jotunheimen - som kanskje blir deres neste etappe på MASSIV?!  Vi avslutter MASSIV I med en god middag på Sognefjellshytta.

Dag 6 Hjemreise

Etter frokost tar vi buss kl 10.40 til Lom, ankomst 11.40. Her får vi tid til å besøke Norsk Fjellsenter for de som ønsker det.  Buss VY146 fra Lom kl 14.20 til Oslo Bussterminal, ankomst kl 20.30.

Med forbehold om endringer i program og rute. 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Generell informasjon:

Pris: 

Kr. 6.094,-  fra Bismo/til Sognefjellshytta
Kr. 7.610,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 800,-. Bli medlem i DNT.

Maks antall deltakere på denne turen: 10 (pluss 2 turledere)

Turpakken inkluderer
Overnattinger, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos. (inngang til Norsk Fjellsenter betales av hver enkelt)

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Gradering av turen: rød (Ruta er tildels svært kupert og siste dag er lang.)
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier.  Pakk sekken riktig og smart.

Utstyr:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer

NB! Det er ikke lenger tillatt å benytte sovepose i sengene på DNT Oslo og Omegn sine betjente hytter. Lakenpose kan benyttes, evt. leie sengetøy

Kart og ruteinformasjon: 
Topo 3000 Breheimen nasjonalpark 1:50 000. 
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.
Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Les mer om hyttene på denne turen:

Sota Sæter
Sprongdalshytta
Arentzbu
Nørdstedalseter
Sognefjellshytta

Norsk Fjellsenter

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap. Utvalget for glutenallergikere, vegetarianere og andre dietter er begrenset.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret: info@dntoslo.no 

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Turledere:
Våre turledere er frivillige. De har gjennomgått turlederkurs og har mye fjellerfaring. Turlederne gjør sine turlederoppdrag med stor glede og deler villig sin friluftserfaring og - glede med deltakerne. Les gjerne mer om våre hvem våre turledere er her

Les mer om MASSIV på www.dntoslo.no

 

 

Green valleys and high mountains are typical for this area - Breheimen. To participate "MASSIV I Breheimen" is at great oppurtunity to become familiar with this beatiful mountain-area.

The trails are often covered with boulders and scree, it is therefore important to be in good physical shape.DNT Oslo offer the longroute MASSIV tour organized as four continuous separate tours, from Breheimen in the north, to Hardangervidda in the south. This is the first of four stages. 

PROGRAM:

Day 1 Arrival Sota Sæter
Meeting point at Oslo Bus Terminal at the entrance to the platform, 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. Departure by bus VY146 09:30 to to Bismo, arrival at 16:08. Extrabus from Bismo to Sota Sæter, arrival at 17:30. We use the evening to get to know each other, information about the tour and the equipment.

Day 2 Sota Sæter - Sprongdalshytta, aprox 18 km/6-7h
From Sota Sæter we hike through pinewoods up to Mysubytta. Arrival Sprongdalshytta (1280moh). 

Day 3 Sprongdalshytta - Arentzbu, aprox 14 km/5h
After a night in the altitude, we hike down towards Arentzbu(880m.a.s.l.). From there we can see Harbardsbreen in the northeast direction, and Spørteggbreen in the southwest direction. 

Day 4 Arentzbu - Nørdstedalseter, aprox 17 km/7-8h
Gentle terrain before we go steep up to Oksli. Then we head east towards the lake Leirvatnet. After passing the lake Gravdalsvatnet, we go steep down to Fivelmyrene, before arriving Nørdstedalseter. 

Day 5 Nørdstedalseter - Sognefjellshytta, aprox 23 km/8-9h
On a clear day we can see the mountains Smørstabbmassivet and Fannaråken from this trail. The last leg of the first stage of the MASSIV-tour. We will enjoy the last meal at Sognefjellshytta (1.410 a.s.l.). 

Day 6 Departure
After breakfast we will take a bus at 10.40 to Lom, arrival at 11.40. We visit Norsk Fjellsenter.  Departure by bus( VY146) from Lom at 14.20, arrival Oslo Bus Terminal at 20.30. 

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and road conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

General information:

Price: 

Kr. 6.182,-  fra Bismo/til Sognefjellshytta
Kr. 7.610,-  fra/til Oslo

Additional non-member price NOK 800,-. Sign up for DNT-membership.

Maximum number of participants on this tour: 10 (two tourleaders)

The package includes
Accommodation, tour leader, all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner) except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Need to know:
The tour guide speaks both Norwegian and English.

Welcome-letter will be sent to the participants 1-2 weeks before the tour starts. The letter tells who is the main tourleader and the toursleaders contact information.

Tour grading: Red 
Summer mountain is beautiful, but even the easiest hike can be challenging with challenging weather - includes snow. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

What to bring
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommended Summer Hiking gear list. 

Map and route descriptions:
The map: Topo 3000 Breheimen nasjonalpark 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.  

Please read more about the cabins we will visit
Sota Sæter
Sprongdalshytta
Arentzbu
Nørdstedalseter
Sognefjellshytta

Norsk Fjellsenter

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need for cups, washtup,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

General information:
Please read this information before booking: "Important information for summer tours"
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at info@dntoslo.no

MASSIV I Breheimen

"MASSIV I Breheimen" er en fantastisk flott rute. Her kommer dere innom flere av DNT Oslo og Omegns tradisjonsrike og koselige hytter, med godt merkede stier lagt perfekt i terrenget. ...

Kontaktinformasjon: