Nærturlederkurs

Kurs

Dato
5. mai kl. 16:30
Alternative datoer
Vis 2 andre datoer
5. mai 2020
27. mai 2020
10. august 2020
Vanskelighetsgrad
Enkel  
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom
Arrangør
DNT Oslo og Omegn
Turområde
Oslomarka (se kart)
Turkode
12560

Har du lyst til å bli nærturleder? Eller har du allerede bidratt på turer og arrangementer, men ønsker mer kjennskap til nærturlederrollen? Bli med på et praktisk kurs og få mer kunnskap og øvelse i nærturledelse.

DNT ønsker å invitere flere med ut på tur i nærmiljøet og å legge til rette for et enkelt friluftsliv der folk bor. For å kunne tilby flere lokale aktiviteter og turer er vi avhengig av flere frivillige. De frivillige er selve motoren i DNTs tilbud. For å sikre god kvalitet på våre turer og aktiviteter i nærmiljøet har vi derfor utviklet et intensivt kurs som gir en grunnleggende innføring i de viktigste elementene i nærturledelse. Nærturlederkurset må anses som en introduksjon til turlederrollen og vil i kombinasjon med kurs i kart og kompass og førstehjelp gi en god plattform for å lede turer i nærmiljøet.

Hva er en nærturleder?
En nærturleder har som oppgave å ta med folk ut på tur i nærmiljø der han eller hun allerede er lokalkjent. Nærturlederen leder gruppa gjennom hele turen, og har et spesielt ansvar for å skape trivsel og et inkluderende turmiljø. Ved behov går nærturlederen opp turen på forhånd.

Hva er en nærtur?
Nærtur er turer i naturpregede områder som er lett tilgjengelige og i nærheten av der folk bor og oppholder seg.

Målgruppe
Kurset egner seg for folk som allerede bidrar noe i forenings lokale aktivitetstilbud eller som lurer på om de skal engasjere seg.

Opptakskrav
DNT medlem og ha deltatt på DNT ambassadørkurs. I tillegg anbefales det at alle som praktiserer som nærturleder har deltatt på grunnkurs førstehjelp siste fem årene.

Målsetting med kurset
Etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskap om og innsikt i nærturlederens ansvar og oppgaver. Dette innebærer kjennskap til hvordan planlegge kortere turer og aktiviteter i nærområdet, grunnleggende kunnskap om utstyr og bekledning for turer i nærområdet og kjennskap til det å være turleder med vekt på organisering og sosialt miljø.

Kurset kvalifikasjoner
En nærturleder er kvalifisert til å lede kortere dagsturer, opptil fem timer, i områder hvor nærturleder er lokalkjent.

 

Tid og sted:

21. april: Øvre Isdam på Årvoll, fra klokka 10:00 - 14:00
5. mai: Breivoll gård, fra klokka 16:30-20:30
27. mai: Øvre Isdam på Årvoll, fra klokka 16:30-20:30
10. august: Breivoll gård, fra klokka 16:30-20:30

Her finner du kart over Isdammen. Nærmeste bussholdeplass er Stig.
Her finner du kart over Breivoll Gård. Nærmeste bussholdeplass er Nesset.

Pris:
NOK 150.- for medlemmer
NOK 250.- for ikke-medlemmer

 

Nærturlederkurs

Har du lyst til å bli nærturleder? Eller har du allerede bidratt på turer og arrangementer, men ønsker mer kjennskap til nærturlederrollen? Bli med på et praktisk kurs og få ...

Kontaktinformasjon:

  • Claudia von Gostsomski
  • Tlf. (+47) 22 82 28 00
  • E-post: cvg@dntoslo.no