Avlyst Urørte spor i Jotunheimen Jotunheimen Untouched

Fellestur

Fra dato
31. mars kl. 10:25
Til dato
4. april
Vanskelighetsgrad
Ekstra krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Skitur, Hytte-Til-Hytte, Fjelltur, Turkatalog2020
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Fondsbu
Turområde
Jotunheimen (se kart)
Turkode
12528
Dette arrangementet er over!
Avlyst: Denne aktiviteten er dessverre avlyst.

"Urørte spor i Jotunheimen" er bestyrerinnen på Fondsbu sin favoritt og anbefaling. Her får du kjenne på det virkelige vinterfjellet med nydelig beliggende selvbetjeningshytter i et spektakulært terreng.

En eventyrlig tur på urørt snø i Jotunheimen venter. På denne turen er det lurt å være godt trent på å bære stor sekk over flere dager. Til gjengjeld får du en flott turopplevelse du heldigvis kan dele med dine nye turvenner.

Program:

Dag 1: Ankomst Tyinstølen (1 084 moh)
Oppmøte på Oslo Bussterminal ved platform 14 senest 20 minutter før avreise. Avreise med Valdresekspressen kl. 10.25 til Tyin (1084 moh), ankomst ca 15.07. På ski til Tyinstølen, ca 1 km. Samling i stua etter middag. Velkommen, presentasjon og informasjon om turen.

Dag 2: Tyinstølen - Yksendalsbu (selvbetj., 1 054 moh), ca 20 km/6-7 timer
Vi starter turen rolig over Tyin (1084 moh) før en lettere stigning tar oss opp mot Øyangen og Steinbusjøen. Vi følger vannet et stykke før vi tar til høyre og tar fatt på vakre Yksendalen. Øverst i dalen ligger Yksendalsbua og venter på oss.

Dag 3:  Yksendalsbu - Torfinnsbu (selvbetj., 1 065 moh)), ca 28 km/8-9 timer
Turens lengste etappe starter med turen ned Yksendalen mot Steinbusjøen, før vi vender høyre og fortsetter gjennom Vølodalen. Videre i fint, slakt terreng nedover mot Bygdin, som vi krysser og følger inn til Torfinnsbu. Torfinnsbu ligger nydelig til ved Bygdins bredder og med majestetiske Torfinnstind som en trygg le-vegg rett bak. Bruk kvelden på en godt komponert middag laget av dere selv.

Dag 4: Torfinnsbu - Fondsbu (1 065 moh), ca 26km/8-9 timer (via Langedalen)
Med noen av Jotunheimens mest majestetiske 2000-meterstopper på alle kanter går dagens tur gjennom fantastiske Langedalen. Siste del av turen er en lang og slak nedoverbakke før vi ender opp på Fondsbu. Her nyter vi en herlig kveld og en velfortjent treretters middag.

Dag 5: Fondsbu - Tyin, ca 19 km/6-7 timer
Siste etappe går gjennom frodige Vennisstøldalen, mot Steinbusjøen før vi til slutt vender ned mot Tyin hotell hvor bussen kommer og tar oss tilbake til Oslo. Avreise med buss fra Tyin kl.17.28, ankomst Oslo Bussterminal kl.22.10.

Med forbehold om endringer i program og rute. 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Generell informasjon:

Pris:
Kr 4 830,- fra/til Tyin
Kr 5 900,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg: NOK 800,-. Klikk her for å bli medlem av DNT.

Max antall deltagere på denne turen: 10 stk

Turpakken inkluderer: overnatting, 2 turledere og alle måltider (frokost, niste/termos pg vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

Sovepose kan ikke benyttes i sengene til DNT Oslo og Omegns betjente hytter. Ta med lakenpose. Eventuelt kan du leie sengetøy på hytta.

Gradering av turen: lengde svart/terreng rød
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Utstyr:
Alle våre skiturer i fjellet krever fjellski og støvler. Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter.
Det er obligatorisk at alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer. Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Kart og ruteinformasjon:
Calazo Jotunheimen 1:50 000 og Topo 3000-kart Filefjell, begge 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken 

Les mer om hyttene her:
Tyinstølen
Yksendalsbu
Torfinnsbu
Gjendebu
Fondsbu

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap

Viktig informasjon om fellesturer vinter:
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur vinter".

Vilkår for deltakelse på fellesturer:

Vilkår for deltakelse på fellestur - Les denne.

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret: info@dntoslo.no 

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

 

This is a route on recommendation from our manager at Fondsbu! A beautiful ski tour through wonderful, almost desolate, winter terrain. Here you will find winter mountains with beautifully situated self-service cabins in a spectacular terrain. We will also visit the nice and friendly staffed cabin; Fondsbu. 

An adventurous trip on untouched trails in Jotunheimen. 

Program:

Day 1: Arrival Tyinstølen (1 084 masl)

Meeting point in Oslo Bus Terminal, in the waiting area by the platform exit, 20 minutes before departure. Have a look at the monitors in the main entrance to find the correct platform. Departure by bus (Valdresekspressen) at 10:25 to Tyin, arrival 15:07. About 1 km skiing from the bus stop to Tyinstølen. After the dinner is done, we gather in the living room for welcomming, presentation and information about the tour.  

Day 2: Tyinstølen - Yksendalsbu ( self- service, 1 054 masl), app 20 km/6-7 hours
The trip starts easy over the lake Tyin (1084 masl), before an easy climb takes us up towards Øyangen and Steinbusjøen. We follow the lakes a while before we turn right and enter the most epic valley Yksendalen. Furthest in in the valley we find Yksendalsbua waiting for us. 

Dag 3:  Yksendalsbu - Torfinnsbu ( self- service, 1 065 masl), ca 28 km/8-9 hours
Todays route is the longest on the tour. We start downwards of the valley Yksendalen, towards Steinbusjølen before we turn right and keep on through the vally Vølodalen. Further trough nice terrain down to the lake Bygdin, which we cross and find our self-service cabin;Torfinnsbu.  

Dag 4: Torfinnsbu - Fondsbu (1 054 masl), ca 26 km/8-9 hours (via Langedalen)
Surrounded with some of Jotunheimens most majestetic montains above 2000 masl, we will go trough the fantastic valley Langedalen. The last part is a long and slack downhill before we end up at Gjendebu, where we can enjoy a 3 course dinner and an evening in good company. 

Dag 5: Fondsbu - Tyin, ca 19 km/6-7 hours
Last day we are heading throughout the beautiful valley Vennisstøldalen, towards Steinbusjølen before we end our tour at Tyin before the bus takes us back to Oslo. 

Departure bus from Tyin is 17.28, arrival Oslo Bus Terminal at 22.10. 

Please note that the program is subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and road conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

General information:

Prices
 NOK 4.830,- from/to Tyin
 NOK 5.900,- from/to Oslo.
Addition for non-members: NOK 800,- Click here to become a DNT member

Maximum number of participants on this tour: 10 ppl.

The tour package includes: accommodation, two winter tour leaders, all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast + packed lunch / filling of Thermos.

Necessary special diet: Please give notice when you book your tour!

Tour grading: length black/terrain red
Winter mountains are beautiful, but can be very unstable. Even the easiest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. Make sure you bring the correct equipment and be well prepared for the trip. That way you will get the best experience and create unforgettable memories. In the mountains we go outside groomed slopes. Pack your backpack right, not too heavy.

What to bring

All of our guided tours in the winter mountain, demands mountain touring skis and boots -> https://english.dnt.no/choosing-ski-gear/
Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel. Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Map and route descriptions

Calazo Jotunheimen 1:50 000 and Topo 3000-map Filefjell, both in scale 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Please read more about the cabins we will visit:
Tyinstølen
Yksendalsbu
Torfinnsbu
Gjendebu
Fondsbu

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need with cups, washtub,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Important information about our guided winter tours

Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours . If you are unsure of the experience required for this trip, please contact info@dntoslo.no

Terms and conditions for tour participation

When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ or contact us at info@dntoslo.no

Urørte spor i Jotunheimen

"Urørte spor i Jotunheimen" er bestyrerinnen på Fondsbu sin favoritt og anbefaling. Her får du kjenne på det virkelige vinterfjellet med nydelig beliggende selvbetjeningshytter i et spektakulært terreng. En eventyrlig ...

Kontaktinformasjon: