Avlyst Mot Rondane Towards Rondane

Fellestur

Fra dato
24. mars kl. 08:02
Til dato
29. mars
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Skitur, Hyttetilhytte
Arrangør
DNT Oslo og Omegn
Turområde
Lillehammer-Rondane, Rondane (se kart)
Turkode
12523
Dette arrangementet er over!
Avlyst: Denne aktiviteten er dessverre avlyst. Årsak: Koronavirus

Skituren over Ringebufjella og inn i Rondane er en praktfull rute med mye utsikt og lettgått terreng.

Vi trekkes sakte, men sikkert mot Rondane. Over Ringebufjellene besøker vi flere av selvbetjeningshyttene til DNT. Siste to netter unner vi oss full service på idylliske Bjørnhollia Turisthytte. 

På denne turen følger vi deler av "SAGA", som er DNT Oslo og Omegns langrute fra Lillehammer til Snøhetta. 

Program

Dag 1: Måsåplassen (840 moh)- Jammerdalsbu (1 130 moh, selvbetj.), ca 7 km/2 t
Oppmøte på Oslo Sentralstasjon 20 minutter før avreise. Se monitor i avgangshallen for plattform. Avreise fra Oslo S kl. 8.02 med tog til Ringebu, fra Oslo Lufthavn kl.8.28, ankomst Ringebu kl 10.50. Videre med buss kl 11.00 til Måsåplassen fjellstue. På ski gjennom fin bjørkeskog før vi kommer over tregrensen og videre til Jammerdalsbu. Ta med god matpakke til denne dagen!. 

Dag 2: Jammerdalsbu - Veslefjellbua (1 100 moh, selvbetj.), ca 18km/5-6t
Nå beveger vi oss inn på Venabygdsfjellet, over frosne myrer og tjern til Veslefjellbua - erstatningshytte for Gråhøgdbu. Dere blir av de første som får overnatte på denne flotte, nye selvbetjeningshytta. 

Dag 3: Veslefjellbua - Eldåbu (1 005 moh, selvbetj.), ca 18km/6-7t
Vi tar skia fatt i retning Spidsbergseter, før kvistinga tar oss nordover og etterhvert ankommer Eldåbu. Eldåbu ligger nydelig plassert i bjørkebeltet, med flott utsikt i alle retninger.

Dag 4: Eldåbu -Bjørnhollia (895 moh), ca 16 km/ca 5-6 t
Å nå starter vi virkelig på etappen som bringer oss rett inn mot de høye tinder. Turen i dag går i ukvistet trasè, og våre turledere leder dere trygt fram. Bjørnhollia ligger vakker til med mulighet til topp- og dalturer flere veier. Gled dere til full service på denne tradisjonsrike hytta.

Dag 5: Opphold Bjørnhollia
Det er alltid godt å bo en ekstra natt på Bjørnhollia. Vi blir bedre kjent med vertskapet og kanskje får vi høre gode historier fra gamle dager. Turlederne tar deltakerne med på en hyggelig tur inn i Langglupdalen. Siste kveld tilbringes i den koselige peisestua på hytta.

Dag 6: Bjørnhollia-Nesset, ca 7 km/2 t,  hjemreise til Oslo.
Vi får en slak og fin skitur til  Nesset hvor vi blir hentet av ekstrabuss kl. 12.30. Buss til Atna stasjon. Tog fra Atna kl. 13.57. Ankomst Oslo S kl. 17.26.

Med forbehold om endringer i program og rute. 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Generell informasjon:

Pris:

Kr 5 540,- fra Ringebu/til Atna
Kr 6 820,- fra/til Oslo

Ikke-medlemstillegg kr. 800,-. Bli medlem i DNT.

Max antall deltagere på denne turen: 10 stk

Turpakken inkluderer: Overnatting, tor turledere, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

SAGA er langruta fra Lillehammer til Dovre

Gradering av turen: lengde rød/terreng blå
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Utstyr: 
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår  pakkeliste vinter . Alle våre skiturer i fjellet krever fjellski og støvler. 
Det er obligatorisk at alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer.
 Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Kart og ruteinformasjon: 
Turkart Øyer-Lillehammer, Ringebu, Rondane sør 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken 

Les mer om hyttene her:

Jammerdalsbu
Veslefjellbua  (Ny, flott erstatningshytte for gamle Gråhøgdbu)
Eldåbu
Bjørnhollia

Selvbetjeningshytte = Hytta er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap.

Viktig informasjon om fellesturer vinter:
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur vinter".

Vilkår for deltakelse på fellesturer:

Vilkår for deltakelse på fellestur - Les denne.

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret: info@dntoslo.no 

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

 

The skitour crossing Ringebufjella and towards Rondane is a beautiful  route with nice view and easy terrain.

We are slowly drawn towards Rondane. Over the Ringebu mountains we visit several of DNT's self-service-cabins. The last two nights we will stay at the idyllic Bjørnhollia Turisthytte with full service.

On this trip we follow parts of "SAGA", which is DNT Oslo and Omegn's long route from Lillehammer to Dovre.

Program

Day 1: Måsåplassen (840 masl)-Jammerdalsbu (self-service cabin, 1.130 masl), aprox. 7 km/ 2 hours
Meeting point at Oslo Central railway station at the entrance at the platform, 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. The train departs at 

Day 2: Jammerdalsbu - Veslefjellbua (self-service cabin, 1.100 masl), aprox. 18km, 5-6 hours
Through marsh and ponds over Venabygdsfjellet, until we arrive at Veslefjellhytta, a brand new DNT-self-service-cabin 

Day 3: Veslefjellbua - Eldåbu (self-service cabins, 1.005 masl), aprox. 18km, 6-7 hours
We follow the waymakred routes to Spidsbergseter, before we head north towards Eldåbu (1005 m.a.s.l.)

Day 4: Eldåbu - Bjørnhollia (895 moh), aprox. 16 km/ 5-6 hours

Day 5: Stay at Bjørnhollia

Day 6: Bjørnhollia-Nesset,  approx. 7 km/ 2 hours - Back to Oslo
After a sleak and nice trip to Nesset, we will be picked up by an ekstrabus at 12.30 wich takes us to Atna station. Train from Atna 13.57, arriving Oslo 17.26. 

Please note that the program is subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and road conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

General information:


Prices
NOK 5.540 from Otta/to Nesset
NOK 6.820 from/ to Oslo
Addition for non-members: NOK 800,- Click here to become a DNT member

Maximum number of participants on this tour: 10 

The tour package includes: accommodation, two winter tour leaders,  all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast + packed lunch / filling of Thermos.

Necessary special diet: Please give notice when you book your tour!

Tour grading: length blue/terrain blue
Winter mountains are beautiful, but can be very unstable. Even the easiest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. Make sure you bring the correct equipment and be well prepared for the trip. That way you will get the best experience and create unforgettable memories. In the mountains we goe outside groomed slopes. Pack your backpack right, not too heavy.

What to bring
All of our guided tours in the winter mountain, demands mountain skis and boots. Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel. Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Map and route descriptions

The maps Øyer-Lillehammer, Ringebu, Rondane sør 1:50 000.  Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Please read more about the cabins we will visit:

Jammerdalsbu
Veslefjellbua  (New replacement-cabin for old Gråhøgdbu)
Eldåbu
Bjørnhollia

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need with cups, washtub,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

More about SAGA - the route from Lillehammer to Dovre.

Important information about our guided winter tours

Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours . If you are unsure of the experience required for this trip, please contact info@dntoslo.no

Terms and conditions for tour participation

When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ or contact us at info@dntoslo.no

 

Mot Rondane

Skituren over Ringebufjella og inn i Rondane er en praktfull rute med mye utsikt og lettgått terreng. Vi trekkes sakte, men sikkert mot Rondane. Over Ringebufjellene besøker vi flere av selvbetjeningshyttene ...

Kontaktinformasjon: