Avlyst Kremtur i Breheimen og Jotunheimen Sweet, sweet Breheimen and Jotunheimen

Fellestur

Fra dato
1. april kl. 10:25
Til dato
8. april
Vanskelighetsgrad
Ekstra krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Skitur, Hytte-Til-Hytte, Fjellskitur, Turkatalog2020, Turkatalog2020_Hyttetilhytte
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Fondsbu , Nørdstedalseter , Sota Sæter
Turområde
Breheimen med Jostedalsbreen, Jotunheimen (se kart)
Turkode
12513
Dette arrangementet er over!
Avlyst: Denne aktiviteten er dessverre avlyst. Årsak: koronavirus

En skikkelig fjellskitur for fjellvante, skiglade hytte-til-hytte-folk som liker å gå litt tøffe turer. Her starter vi gjennom ville fjell i Jotunheimen og avslutter med mektige og vakre Breheimen.

Betjente hytter i alle former og størrelser, med hver sin sjarm, står med med åpne dører og varme i stua når vi ankommer etter lange og gode skiturer. Èn natt blir på selvbetjeningshytta Olavsbu, så her skal vi spise og stå opp akkurat når det passer oss.

Ja, det blir lange dager og spennende terreng. Opplevelsene vil stå i kø, og med siste dagen - mot Sota Sæter - skulle du ønske du kunne startet turen om igjen. 

Finpuss skiformen gjennom vinteren og gled deg til denne turen som er lagt til en vårlig og lys tid. 

Program:

Dag 1: Ankomst Fondsbu (1.065 moh)
Oppmøte Oslo bussterminal ca 20 min før avreise. Avreise kl 10.25 med Valdresekspressen. Ankomst Tyin kl. 15.11. Fra Tyin tar vi weasel inn til hytta. Der får vi en liten skitur før vi på kvelden nyter vi en deilig middag og en samlingsstund i stua. 

Dag 2: Fondsbu - Olavsbu (1.440 moh, selvbetj), ca 18 km/6 timer
Vi står opp tidlig og nyter frokosten på Fondsbu før vi begir oss i vei mot Olavsbu. Et villt og flott landskap ligger rundt oss på vei nordover og det er trygt å vite at vi er omringet av staute 2000-meterstopper. Olavsbu sitt proviantlager stiller med tørrmat og hermetikk, og det er opp til deltakerne å sette i sammen de deiligste retter. Nyt kvelden og lyset på Olavsbu.

Dag 3: Olavsbu-Leirvassbu (1.403 moh), ca 12 km/4 timer
En av de kortere etappene får dere denne dagen. Kanskje været og formen frister til en avstikker på vei mot Leirvassbu. Leirvassbu er en sentral og populær hytte for toppturvandrere, så her vil dere nok finne mye topptur-energi rundt bordet.  Nyt kvelden og gled dere til neste dag.

Dag 4: Leirvassbu-Sognefjellshytta (1.400 moh), ca 22 km/7-8 timer
Fins det noen mer magisk tur enn å gå over til Sognefjellet? Vi vet at vi har en av de flotteste breene i Jotunheimen under skiene og de mest praktfulle tindene rundt oss. Vi krysser for at været gir oss god sikt. Vær forberedt på en-miste-pusten-opplevelse!

Dag 5: Sognefjellshytta- Nørdstedalseter (935 moh) , ca 26 km/8-10 timer
Etter frokost og påfølgende matpakkesmøring, spenner vi på skiene, kaster sekken på ryggen og legger i vei inn i Breheimen. Dagen vil gi en del utfordrende utforkjøring. Vel framme kan dere slappe godt av på lune Nørdstedalseter, vel vitende om at dere skal ha en hviledag neste dag.  

Dag 6: Nørdstedalseter
Denne dagen nyter vi på og rundt Nørdstedalseter. Enten du vil utforske området på egenhånd eller du bare vil slappe av foran peisen med ei god bok og en kopp kakao. Med krem, selvfølgelig!  Våre turledere har likevel en skitur på lur og den går nordøstover til Medalsbu, et lite krypinn som er åpen for fjellfarere.

Dag 7: Nørdstedalseter- Sota Sæter (745 moh), ca 24 km/8-9 timer
Vi fortsetter vår ekspedisjon i Breheimen gjennom vakre Nørdstedalen, forbi Tverrådalskyrkja og etterhvert ned mot turens mål; Sota Sæter. Vær forberedt på en lang, og meget vakker og spektakulær tur mot og over Fortundalsbreen (ca 1.500 moh). Nedkjøringen til Sota Sæter er også lang og krevende, men kan også bli en helt nydelig opplevelse med godt føre og god beherskelse av fjellskiene. 

Dag 8: Hjemreise
Etter en lang og god frokost er det tid for hjemreise. Vi får ekstrabuss fra Sota Sæter kl 13.00 til Lom Skysstasjon. Buss fra Lom kl.14.20, med ankomst Oslo Bussterminal kl.20.30. 

Med forbehold om endringer i program og rute. 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen

Generell informasjon:

Pris DNT-medlemmer: 
kr 8 700,- på Tyin/av Sota
Kr 10 185,- fra/til Oslo Bussterminal
Ikke-medlemstillegg kr. 800,-. Klikk her for å bli medlem av DNT.

Maks antall deltakere på denne turen: 12

Turpakken inkluderer: Overnatting, to turledere, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program. 
På Nørdstedalseter får gruppen sove samlet på den hyggelige sovesalen.

Husk stor matpakke på reisen til fjells.

Gradering av turen: lengde svart/terreng svart (det er flere lange etapper i tildels bratte ruter)
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Utstyr:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter . Alle våre skiturer i fjellet krever fjellski og støvler. 
Det er obligatorisk at alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer.
Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Kart og ruteinformasjon:
Topo 3000-kart Breheimen nasjonalpark, Turkart Jotunheimen vest, (Topo 3000-kart Filefjell) alle 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Les mer om hyttene på denne turen:

Fondsbu
Olavsbu
Leirvassbu

Sognefjellshytta
Nørdstedalseter
Sota Sæter

MASSIV I Breheimen, MASSIV II Jotunheimen  - Turen følger deler av konsept-ruten MASSIV

Viktig informasjon om fellesturer vinter:

 "Viktig informasjon - fellestur vinter" - Les denne.

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret på info@dntoslo.no 

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i
"Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

A real mountain skiing for cabin-to-cabin people who like to go a little rough. Here we start through wild mountains in Jotunheimen and end with powerful and beautiful Breheimen.

Served cabins of all shapes and sizes, each with its own charm, meet us with open doors and warmth in the living room as we arrive after long and good skiing. One night stay at the self-service-cabin Olavsbu, so here we will eat and wake up just when it suits us.

Yes, there will be long days and exciting terrain. The experiences will be qued up, and when the last day - towards Sota Sæter - comes, you wish you could start the tour one more time.

Refine the ski-form throughout the winter and look forward to this skitour in springtime.

Program:

Day 1: Departure Fondsbu (1.065 masl)
Meetingpoint at Oslo bussterminal in the waiting area by the platform exit, about 20 minutes before departure. Have a look at det monitor in the main entrance to find the correct platform. Departure 10.25 with Valdresekspressen (NW161) to Fagernes. Arrival Tyin at 15.11. From Tyin we use weasel to Fondsbu.  There we will have a skitour before we enjoy a delicious dinner before presentation and information in the living room.

Day 2: Fondsbu - Olavsbu (1.440 masl, self-service), about 18 km/6 hours
An early og nice breakfast before departure from Fondsbu.  A wild and beautiful landscape lies around us on our way north,  and it feels "safe" to know that we are surrounded by 2000-meter peaks. Olavsbu's provision-store supplies dry and canned food, and it is the participants choice to decide the days dinner. Enjoy the evening and light at Olavsbu.

Day 3: Olavsbu-Leirvassbu (1.403 masl), abour 12 km/4 hours
One of the shorter day-trips you get on this tour, is todays.  Leirvassbu is a central and popular cabin for top-skiing. Enjoy the evening and look forward to next day.

Day 4: Leirvassbu-Sognefjellshytta (1.400 masl), about 22 km/7-8 hours
Is there any more magical skitour than between Leirvassbu and Sognefjellshytta? We know that we have one of the most beautiful glaciers in Jotunheimen under the skis and the most magnificent peaks around us. We hope the weather is nice. Be prepared for a lose-your-breath experience!

Day 5: Sognefjellshytta- Nørdstedalseter (935 masl), about 23 km/8 hours
After breakfast , we put our skis on, throw the bag on our backs and make our way into Breheimen. The day will provide some challenging downhill driving. When you reach the cabin you can relax,  knowing that you will have a restday the next day.

Day 6: Nørdstedalseter
This day we enjoy around Nørdstedalseter. Whether you want to explore the area on your own or just relax in front of the fireplace with a good book and a cup of cocoa. With cream, of course! Our tour guides still have a ski trip and it goes northeast to Medalsbu, a small cabin that is open for mountaineerers.

Day 7: Nørdstedalseter- Sota Sæter (745 masl), about 24 km/8-9 hours
We continue our expedition in Breheimen through beautiful Nørdstedalen, past Tverrådalskyrkja and gradually down towards the end of the trip; Sota Sæter. Be prepared for a long, and very beautiful and spectacular trip up to Fortundal Glacier (approx. 1,500 meters above sea level). The descent to Sota Sæter is also long and demanding, but can also be an absolutely beautiful experience with perfect snow-conditions ang good skiing mastery. Last evening with your new friends. Have a nice dinner, evening and breakfast at Sota Sæter.

Day 8: Back to Oslo
After a long and good breakfast, it's time to leave Sota Sæter. We get an extra bus from Sota Sæter at 13.00 to Lom Bus Station. Buss from Lom at 14.20, arriving Oslo Bus Terminal at 20.30.

Please note that the program is subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and road conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

General information:

Prices:
NOK 8.700,- from Tyin/to Otta
NOK 10.185,- from Oslo /to Oslo 
Addition for non-members: NOK 800,- Click here to become a DNT member

Maximum number of participants on this tour: 12 ppl.

The tour package includes: accommodation, two winter tour leaders, all meals (breakfast, packed lunch / filling of thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day: dinner only, and last day: only breakfast + packed lunch / filling of thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

At Nørdstedalseter the group will sleep in the nice sleepingdorm.

Tour grading: lenght black/terrain black
Winter mountains are beautiful, but can be very unstable. Even the easiest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. Make sure you bring the correct equipment and be well prepared for the trip. That way you will get the best experience and create unforgettable memories. In the mountains we go outside groomed slopes. Pack your backpack right, not too heavy.

What to bring
All of our guided tours in the winter mountain, demands mountain skis and boots. Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel. Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Map and route descriptions
The maps Turkart "Breheimen" and "Jotunheimen Vest"  1:50 000.  Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Read more about the cabins at this tour:

Fondsbu
Olavsbu
Leirvassbu

Sognefjellshytta
Nørdstedalseter
Sota Sæter

MASSIV I Breheimen, MASSIV II Jotunheimen  - The tour follows parts of MASSIV

Important information about our guided winter tours

Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours . If you are unsure of the experience required for this trip, please contact info@dntoslo.no

Terms and conditions for tour participation

When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ or contact us at info@dntoslo.no

 
 

Kremtur i Breheimen og Jotunheimen

En skikkelig fjellskitur for fjellvante, skiglade hytte-til-hytte-folk som liker å gå litt tøffe turer. Her starter vi gjennom ville fjell i Jotunheimen og avslutter med mektige og vakre Breheimen. Betjente ...

Kontaktinformasjon: