Avlyst Klassikeren Hardangervidda øst Hardangervidda East Classic

Fellestur

Fra dato
14. mars kl. 08:25
Til dato
21. mars
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Skitur, Fjelltur, Hyttetur, Klassiker
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Krækkja
Turområde
Hardangervidda (se kart)
Turkode
12518
Dette arrangementet er over!
Avlyst: Denne aktiviteten er dessverre avlyst. Årsak: Koronavirus

På denne turen får du virkelig følelsen av å være på en høyfjellsvidde. Hardangervidda nasjonalpark er et paradis og ferdes på ski over.

Her er ingen bratte bakker som skal klyves eller nifse utforkjøringer. Dette er turen for deg som ønsker å gli over hvite vidder og gladelig kan unnvære de høyeste topper. Rutene er kvistet hele veien, hyttene står fjellstøtt, og turlederne sørger for et tempo der deltakerne får tid til å nyte hele dagen ute i visshet om at de kommer fram til ly og varme.

Østvidda er populær, og blir du med på denne turen vil du finne ut hvorfor. 

Program:

Dag 1: Ankomst Krækkja (1161 moh), ca 4,5 km/1-2 t.
Oppmøte på Oslo S ved nedgangen til plattformen 20 minutter før avreise. Plattformen vil bli opplyst på tavlen i avgangshallen. Avreise med Bergenstoget kl. 08.25 til Geilo (1000 moh), ankomst kl. 11.53. Ekstrabuss kl 12.00 fra Geilo stasjon til Fagerheim Fjellstue. På ski over vannet Storekrækkja til DNT hytta Krækkja. Middag og sosialt samvær. Vi benytter kvelden til felles samling med presentasjon, informasjon om turen, gjennomgang av utstyr og etappene.
Husk frokost og niste til denne dagen! 

Dag 2: Krækkja - Tuva Turisthytte (1185 moh), ca 19 km/6-7 t
På østsida av Svonuten (1233 moh) over til Ørteren, over riksvei 7 ved Lægreidstølen. Videre på vestsiden av Monsbunuten (1324 moh) i et nokså flatt terreng ned til Tuva Turisthytte. Koselige Tuva serverer 2-retters middag til gjestene

Dag 3: Tuva Turisthytte - Rauhelleren (1221 moh), ca 25 km/ 8-9 t
Sydover fra Tuva, over flatt terreng og ned til Heinseter (1095 moh). Videre over Geitsjøhovda til Rauhelleren.

Dag 4: Opphold Rauhelleren
Dagstur fra Rauhelleren eller hviledag.

Dag 5: Rauhelleren - Lågaros (selvbetjent) 1288 moh, ca 17 km/ ca 6-7 t.
Over Langesjøen, og videre sørover i småkupert terreng øst for Store Skrekken og Vesle Skrekken (1375 moh) og vest for Skjerhølnuten  (1374 moh) over Butjønn (1216 moh) og opp til den selvbetjente DNT- hytta Lågaros.

Dag 6. Lågaros - Mårbu (1130 moh), ca 24 km/8-9 t.
Skiløypa går stort sett parallelt med sommerruta; sør for Viuvasshovdun (1423 moh) og på nordsiden av Viuvatnet. Deretter frem til østenden av Hettevatnet og videre til løypekryss hvor det tar av skiløype til Rauhelleren. Langs vannnet frem til Mårbu Turisthytte.

Dag 7: Mårbu - Kalhovd Turisthytte  (1100 moh), ca 18 km/6-7 t.
Over Mårvatn til Oppnesberget, deretter opp mot Mårsbrotet (1340 moh), som passeres på østsiden. Langs Flottetjønn og ned til Kalhovd.

Dag 8: Kalhovd - Steinsbøle - hjemreise, ca 18 km/5-6 timer.
Vi går østover til Bjønnsbu og videre ned mot Øvsetgjuvet. Gjennom dette og ned i Breisetdalen og ut til Steinsbøle.
Avreise med ekstrabuss fra Steinsbøle kl 14.00 til Mæl rasteplass, ankomst ca kl 14.45. Rjukanekspressen fra Mæl kl 16.12 til Notodden, bussbytte (Timeekspressen) kl 17.20 fra Notodden til Oslo Bussterminal, ankomst kl 19.30

Med forbehold om endring i programmet!

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 


Generell informasjon:

Priser:
 kr. 9.010,- fra Geilo stasjon til Mæl rasteplass
kr. 10.192,- fra/til Oslo
ikke-medlemstillegg: 800,-

Klikk her for å bli medlem av DNT

Maks antall deltakere på denne turen: 12

Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag (Tuva - 2 retters), med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Turleder behersker norsk og engelsk.
Husk å ta med nok mat og drikke til første dag.

Gradering av turen: lengde rød/terreng blå
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Utstyr:
Alle våre skiturer i fjellet krever fjellski og støvler. Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår
pakkeliste vinter .
Det er obligatorisk at alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer.
Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

NB! Det er ikke lenger tillatt å benytte sovepose i sengene på DNT Oslo og Omegn sine betjente hytter. Lakenpose kan benyttes, evt. leie sengetøy

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Skarverennet 1:50 000, Rauhelleren 1:50 000, Hardangervidda Øst (DNT Telemark) 1:60 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken 

Les mer om hyttene her: 
Krækkja
Tuva Turisthytte
Rauhelleren
Lågaros
Mårbu
Kalhovd Turisthytte

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap

 

Viktig informasjon om fellesturer vinter:
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur vinter".

Vilkår for deltakelse på fellesturer:

Vilkår for deltakelse på fellestur - Les denne.

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret: info@dntoslo.no 

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

 

Hardangervidda nationalpark is a paradise to ski. The mountain plateau is open and plain with soft hills. 

The routes are sticked all the way, the cabins are "rock-solide", and the tour leaders find a pace where the participants have time to enjoy the whole day skiing, knowing that they will arrive in shelter and warmth.

Hardangerviddas east-side is popular, and if you join this tour you will find out why.

Welcome to a wonderful ski tour through the beautiful Hardangervidda!

Tour program

Day 1: Arrival Krækkja (1.161 m.a.s.l), approx. 4,5 km/1-2 hours.
Meeting point at Oslo Central Station, in the main hall by the platform entrance, 20 minutes before departure. Have a look at the monitors in the main hall to find the correct platform. Departure with train to Bergen at 08.25 to Geilo (1000 m.a.s.l), arrival at app.11:53. Bus from Geilo at 12:00 to Fagerheim. We ski from Fagerheim to Krækkja. We eat dinner together and gather in front of the fireplace to go through the route, exchange experiences and plan for the following days. Remember to bring food and water for this day! 

Day 2: Krækkja - Tuva (1.185 m.a.s.), approx. 19 km/6-7 hours

On the east side of Svonuten (1233 m.a.s.), crossing the south part part of the lake Ørteren to Lægreidstølen. Further on the west side of Monsbunuten (1324 m.a.s.) and down to Tuva Turisthytte. Cosy Tuva serves two course dinner.

Day 3: Tuva Turisthytte - Rauhelleren (1.221 m.a.s.l), approx.25 km/8 hours
South from Tuva, crossing a flat landscape down to til Heinseter (1095 m.a.s.). We continue over Geitsjøhovda to Rauhelleren.

Day 4: Stay at Rauhelleren
Day trip from Rauhelleren or a resting day.

Dag 5: Rauhelleren - Lågaros (self service hut) (1.288 m.a.s.l.), approx. 17 km/ 6-7 hours
We take the path south west over the lake "Langesjøen", into more hilly terrain east of Store Skrekken and Vesle Skrekken (1375 m.a.s.l.) and west of Skjerhølnuten  (1374 m.a.s.l.) over "Butjønn" (1216 m.a.s.l) and up to the self-service DNT cabin, Lågaros.

Dag 6. Lågaros - Mårbu  (1.130 moh.), approx 24 km/8 hours
To the east, north of Tanetjønnan, cross Viuvasshovdun (1423 m.a.s.l.) and down to Viuvatnet and further on into more hilly terrrain, passing north of two hills 1367 (m.a.sl.) and 1403 (m.a.s.l.) and down to Hetteåe. Further on the north side of Havfosstjønne, across Kosdalsåen and along the north side of Mår and on to Mårbu Turisthytte

Day 7: Mårbu - Kalhovd (1.100 m.a.s.l), approx. 18 km/6 hours
We cross lake Mårvatnet, to Oppnesberget, continue uphills and pass the east side of Mårsbrotet (1340 m.a.s.l.). Along lake Flottetjønn and down to Kalhovd Turisthytte.

Day 8: Kalhovd - Steinsbøle - Return to Oslo, approx. 18 km/5 hours
East to Bjønnsbu og down towards and through Øvsetgjuvet. Further down to Breisetdalen and on to Steinsbøle.
Extrabus from Steinsbøle 14:00 to Mæl, arr. aprox.14:45. Rjukanekspressen from Mæl 16:12 to Notodden, change of bus (Timeekspressen) 17:20 from Notodden to Oslo Bus Terminal, arr. 19:30.

Please note that the program is subject to alteration

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and skiing conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

General Information:

Prices:
NOK 9.010,- from Geilo station/to Mæl 
NOK 10.192,- from/to Oslo
Addition for non-members: NOK 800,- Click here to become a DNT member

Maximum nunber of participants on this tour: 12

The tour package includes: accommodation, two tour leader, all meals (breakfast, packed lunch / filling of thermos and normally three-courses dinner (some times two-courses), with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast and packed lunch/filling of thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Special for this tour:
Remember to bring beverage and lunch packet for the first day.

Tour grading: length red/terrain blue
Winter mountains are beautiful but unstable. Even the easiest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing team spirit and good stories. In the mountains one goes outside groomed slopes. Pack your back pack right, not too heavy. 

What to bring

All of our guided tours in the winter mountain, demands mountain touring skis and boots-> https://english.dnt.no/choosing-ski-gear/
Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel. Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Map and route descriptions:
The maps Skarverennet 1:50 000, Rauhelleren 1:50 000, Hardangervidda Øst (DNT Telemark) 1:60 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Please read more about the cabins we will visit:
Krækkja
Tuva
Rauhelleren
Lågaros
Mårbu
Kalhovd Turisthytte

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need with cups, washtub,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Important information about our guided winter tours

Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours . If you are unsure of the experience required for this trip, please contact info@dntoslo.no

Terms and conditions for tour participation

When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ or contact us at info@dntoslo.no

Klassikeren Hardangervidda øst

På denne turen får du virkelig følelsen av å være på en høyfjellsvidde. Hardangervidda nasjonalpark er et paradis og ferdes på ski over. Her er ingen bratte bakker som skal ...