Hardangervidda nord Hardangervidda north

Fellestur

Fra dato
5. mars kl. 08:25
Til dato
8. mars
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Skitur, Fjelltur, Hyttetur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Krækkja
Turområde
Hardangervidda (se kart)
Turkode
12486
Dette arrangementet er over!

En klassisk skitur på vakre og stemningsfulle Hardangervidda. Den kvistede ruta vi skal gå er lagt i et nydelig skiområde uten de altfor store utfordringene terrengsmessig.

Begge reisedager får vi også benyttet til skiturer, så det blir maks utnyttelse av alle dagene. Hardangervidda nasjonalparks enorme platå ligger sør for oss, men vi er så vidt innom når vi besøker Krækkja Turisthytte.

Etter hver dagstur kommer vi fram til en ny, betjent hytte, der vi kan slappe av i peisestua og nyte dagens middag. Frokosten står klar om morgenen og vi kan glede oss til dagens etappe mot neste turmål.  Turlederne trives på Hardangervidda og ser alltid fram til skiturene på dette unike fjellplatået.

Program:

Dag 1: Ankomst Hakkesetstølen (1.050 moh).
Oppmøte på Oslo S ved nedgangen til plattformen 20 minutter før avreise. Plattformen vil bli opplyst på tavla i avgangshallen. Avreise med Bergensbanen kl. 08.25 til Geilo, ankomst kl. 11.53 og videre med ekstrabuss fra Geilo kl. 12.00 til Hakkesetstølen, ankomst ca. 12.15.  Resten av dagen bruker vi på ski området rundt Hakkesetstølen. Etter middag samles vi til informasjon om turen og til å bli bedre kjent med hverandre.

Dag 2: Hakkesetstølen - Tuva (1.200 moh), ca 14 km/5 t.
På ski vestover og inn mot magiske Hardangervidda. Etter dagens skitur tas vi imot av 4.generasjon på Tuva og rigger oss til i matsalen og peisstua denne kvelden.

Dag 3: Tuva - Krækkja (1.160 moh), ca 17 km/6 t.
Herlige vidder og et fantastisk rundskue. Med Hardangerjøkulen i vest og Hallingskarvet i nord ferdes vi i populær rute mot Krækkja. Nytt vertskap står for varme i stua og mat på bordet.

Dag 4: Krækkja - Fagerheim (1.163 moh), hjemreise, ca 5 km/1,5 t.
Etter en lang og rolig frokost går vi over Storekrækkja til Fagerheim. Ekstrabuss fra Fagerheim kl 14.00 til Geilo. Tog fra Geilo kl.15.16 med ankomst Oslo S kl. 19.05

Med forbehold om endring i programmet.

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Generell informasjon: 

Pris:
Kr. 4.600,- fra/til Geilo
Kr. 5.877,- fra/til Oslo

Ikke-medlemstillegg: kr 800,-.
Klikk her for å bli medlem av DNT.

Turpakken inkluderer: overnatting, 2 turledere, alle måltider (frokost, niste/termos og vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos.

Max antall deltakere på denne turen: 12

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Gradering av turen: lengde rød/terreng blå (gradering på turen er satt til blå, selv om dag 3 er lenger enn 15 km)
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Fjellski med stålkanter må benyttes. Pakk sekken riktig og smart.

Utstyr:
Alle våre skiturer i fjellet krever fjellski og støvler. Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår
pakkeliste vinter .

Alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer. Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Annet:
Turlederne behersker norsk og engelsk

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Skarverennet 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken 

Les mer om hyttene her:
Hakkesetstølen
Tuva
Krækkja

Viktig informasjon om fellesturer vinter:
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur vinter".

Vilkår for deltakelse på fellesturer:

Vilkår for deltakelse på fellestur - Les denne.

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret: info@dntoslo.no 

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

A classic ski trip on beautiful and atmospheric Hardangervidda.

Beautiful surroundings and lighter terrain make this a great trip for those who want to ski without facing too many challenges along the way. Wonderful days of skiing and cozy staffed cabins, will make this a memorable experience. Hardangervidda nationalparks huge plateau is south of our route, but we will make it a visit when we reach Krækkja.

Welcome to this wonderful trip!

Program:

Day 1: Arrival Hakketstølen (1.050 masl)
Attendance at Oslo S on the entrance to the platform 20 minutes before departure. The platform will be illuminated on the board in the departure hall. Departure with Bergensbanen at. 08.25 to Geilo, arrival 11.53 and further by extra bus from Geilo at 12:00 to Hakkesetstølen, arrival approx 12.15. We eat dinner together and gather in front of the fireplace to go through the route, exchange experiences and plan for the following days.

Day 2: Hakkesetstølen - Tuva (1.200 moh), about 14 km / 5 h.
Skiing westward and towards the magic Hardangervidda. 

Day 3: Tuva - Krækkja (1.160 moh), about 17 km / 6 h.
We pass through lovely white terrain in beautiful settings.

Day 4: Krækkja - Fagerheim (1.163 moh), return trip, about 5 km / 1.5 h.
Over the water Storekrækkja to Fagerheim. Extra bus from Fagerheim at 14:00 to Geilo. Train from Geilo at 15:16 with arrival Oslo S at. 19:05. 

Please note that the program is subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and road conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

General information:

Prices
NOK 4.600 from/to Geilo
NOK 5.877 from/to Oslo
 
Addition for non-members: NOK 800,- Click here to become a DNT member

Maximum number of participants on this tour: 12 ppl.

The tour package includes: accommodation, two winter tour leaders and all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast + packed lunch / filling of Thermos.

Necessary special diet: Please give notice when you book your tour!

Tour grading: length red/terrain blue 
Winter mountains are beautiful, but can be very unstable. Even the easiest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. Make sure you bring the correct equipment and be well prepared for the trip. That way you will get the best experience and create unforgettable memories. In the mountains we goe outside groomed slopes. Mountain skis with steel edges must be used. Pack your backpack right, not too heavy.

What to bring
Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel. Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Map and route descriptions

The map Turkart Skarverennet 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Please read more about the cabins we will visit:
Hakkesetstølen
Tuva
Krækkja

Important information about our guided winter tours

Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours . If you are unsure of the experience required for this trip, please contact info@dntoslo.no

Terms and conditions for tour participation

When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ or contact us at info@dntoslo.no

Hardangervidda nord

En klassisk skitur på vakre og stemningsfulle Hardangervidda. Den kvistede ruta vi skal gå er lagt i et nydelig skiområde uten de altfor store utfordringene terrengsmessig. Begge reisedager får vi også ...

Kontaktinformasjon: