Årsmøte DNT Fjellsport Oslo 2019

Arrangement

Dato
6. mai kl. 16:55 - 21:15
Vanskelighetsgrad
Enkel  
Passer spesielt for
Fjellsportinteresserte
Turtyper
Arrangement, , Fjellsport, Samling
Arrangører
DNT fjellsport Oslo, DNT Oslo og Omegn
Turområde
Oslomarka, Telemark - Lifjell (se kart)
Dette arrangementet er over!

DNT Fjellsport Oslo inviterer til årsmøte, som avholdes i DNT Oslo og Omegn sine lokaler i Storgata 3, i det store møterommet i 3. etasje.

Ingen påmelding, men kom helst innen klokka 16.50. Det vil bli enkel serevring fra klokka 17.00

 

Årsmøtet begynner kl 18:00

Ferdig ca kl 19:30

Foredrag med polarguide og deltidseventyrer Stian "med sekken" Aadland om turglede fra ca kl 20:00

Dagsorden:

1. Åpning av møtet og godkjennelse av innkalling og dagsorden


2. Valg av møteleder


3. Valg av referent


4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen


5. Presentasjon av Årsberetning for DNT fjellsport Oslo 2017
Presentasjon av strategi for DNT fjellsport Oslo de kommende årene.
6. Informasjon om DNT fjellsport Oslos økonomi


7. Valg av representanter til styret
Det skal velges 3 representanter til styret. Valgkomiteens kandidater presenteres på årsmøte.
Kandidatene er:
- TBA

- TBA

- TBA


8. Valg av representanter til valgkomiteen
Det skal velges 1 medlem til valgkomiteen. Styrets innstilling presenteres på årsmøtet.
Kandidaten er TBA


9. Innkomne saker
Det hadde ikke komme inn saker til Årsmøtet innen fristen 7. mars 2018
Styret vil gi en redgjørelse om saken som ble tatt opp på Årsmøtet 2017 vedrørende kvaliteten
på boltene på klatreruter på Hægefjell i Nisseldal, Telemark.

 

Vel møtt til alle som føler Fjellet Kaller, og som er medlem av DNT Oslo og Omegn.

Årsmøte DNT Fjellsport Oslo 2019

DNT Fjellsport Oslo inviterer til årsmøte, som avholdes i DNT Oslo og Omegn sine lokaler i Storgata 3, i det store møterommet i 3. etasje. Ingen påmelding, men kom helst innen ...