Trekanten i Langsua 55+ The Jotunheim trail through Langsua

Fellestur

Fra dato
9. september kl. 08:02
Til dato
13. september kl. 15:03
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Voksne, Seniorer
Turtyper
Fellestur, Fottur, Hyttetur, Ukestur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Liomseter
Turområde
Jotunheimen, Langsua (Huldreheimen) , Lillehammer-Rondane (se kart)
Turkode
12368

Bli med til Langsua, også kalt Jotunheimens forgård! Her finner vi idyllisk lavfjellslandskap med vidt utsyn til Jotunheimen og Rondane. Liker du stier i åpen og trivelig fjellbjørkeskog, sildrende bekker og deilig lyng? Da er dette turen for deg. Vi bor på den flotte betjente DNThytta Liomseter og selvbetjeningshyttene Haldorbu og Storkvelvbu. Det blir flotte turer ispedd gode pauser og naturfilosofiske betraktninger. 

Program

Dag 1: Ankomst Liomseter (915 moh)
Oppmøte på Oslo S ved nedgangen til plattformen ca. 20 minutter før avreise. Se på monitorene i avgangshallen for å finne ut hvilken plattform toget går fra. Tog fra Oslo S  R10 kl. 08.34 til Lillehammer. Videre med ekstrabuss kl. 10.40 til Liomseter, ankomst ca. kl. 12.40. Vi rekker tur i området rundt Liomseter før middag. Om kvelden blir det en kort presentasjon og informasjon om turen/dagene videre.

Dag 2: Liomseter - Haldorbu, selvbetjent (1025 moh), ca. 16 km
Turen går gjennom setergrenda og på sti over Liomseterbekken og Vakkerlibekken. Opp gjennom bjørkelia til snaufjellet nord for Skeidkampen til stidelet til Langsubua vest for Brennfjelldokka. Mot sør ned til Fossbekkbua (allmenningshytte) og vestover. På helårsklopp over Sandbekken og til stidelet til Skriurusten nordøst for hytta. Herfra rett ned til Haldorbu.

Dag 3: Haldorbu - Storkvolvbu ,selvbetjent (1200 moh), ca. 14 km
Turen går nordover og opp på snaufjellet, forbi stidelet til Liomseter, videre til Langsubua (åpen allmenningshytte) og nytt stidele til Liomseter. Videre forbi Fatkvolvbua (allmenningshytte) på vestsiden av Fatkvolven. Opp fra kvolven og videre nordover, forbi nok et stidele til Liomseter, så på østsiden av Vietjønna til stidele mot Skriurusten. Herfra nedover og østover til hytta.

Dag 4: Storkvolvbu - Liomseter, ca. 16 km
Del av Jotunheimstien. Opp vestover til stidelet mot Skriurusten, så sørover på østsida av Vietjønnet. Forbi stidelet mot Langsubua og Haldorbu. Etterhvert dreier stien mot øst over Nonstjønnengene og videre over Vakkerlifjellet og ned gjennom bjørkeskogen. Over Liumsæterbekken og inn på vei gjennom sætergrenda til hytta.

Dag 5: Hjemreise Liomseter - Oslo
Etter frokost pakker vi sekkene våre for siste gang på denne turen. Ekstrabuss fra Liomseter kl. 10.00 til Lillehammer. Videre med tog kl. 12.50 til Oslo S, ankomst ca. kl. 15.03. 

Vi tar forbehold om endringer i programmet!

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen.

Generell informasjon

Pris:  
Kr. 5341,- fra/til Lillehammer
Kr. 6206,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 750,-. Bli medlem i DNT. 
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos. 

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Gradering av turen: blå
Sommerfjellet er vakkert, men selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Snø og dårlig vær kan skje også på sommeren. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Annet: Ta med lakenpose. Ta med matpakke til reisedagen. 

Selvbetjeningshytter
Hytta er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap.

Kart og ruteinformasjon: 
Turkart Langsua nasjonalpark 1:50 000.
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.

Les mer om hyttene her: 
Liomseter
Haldorbu
Storkvolvbu

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer
Kart kan kjøpes i vårt Tursenter eller på Nettbutikken.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge"

Ofte stilte spørsmålse vår faq om fellesturer

Jotunheimstien is the trail going from Oslo to Gjendesheim. We have chosen the most spectacular part of this route. Great variations and charming cabins are distinctive for this hike. Liomseter is the starting point in Langsua. Along the route we will stay in small, charming self-service cabins. Gjendesheim in Jotunheimen will be the final stop, where we can enjoy the view of the Jotunheimen mountains and the wonderful blue Lake Gjende.
THIS TOUR WILL BE OPEN FOR BOOKING JANUARY 15th AT 12.00!
 

Program: 

Day 1: Arrival Liomseter (915 m.a.s.l.)
Meeting point at Oslo Central railway station at the entrance to the platform, 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. Departure by train to Lillehammer, 14:02. By bus from Lillehammer, 16:10 to Liomseter. 

Day 2: Liomseter - Storkvolvbua (1200 m.a.s.l.) (Self-service cabin), aprox. 16 km/5 hrs
North into easy terrain to Storkvolvbua. 

Day 3: Storkvolvbua - Storhøliseter (980 m.a.s.l.) (self-service cabin), aprox. 14 km/4-5 hrs
We follow the trail Jotunheimstien to the old mountain farm Storhøliseter. 

Day 4: Storhøliseter -Oskampen (1175 m.a.s.l.) (Self-service cabin), aprox 13 km/4-5 hrs
We travel west in easy terrain towards Oskampen.

Day 5: Oskampen - Sikkilsdalseter (1006 m.a.s.l.), aprox. 11 km/4 hrs
Open and easy terrain to Sikkilsdalseter. 

Day 6: Sikkilsdalseter - Gjendesheim (994 m.a.s.l.), aprox 17 km/6 hrs
Two possible routes, depending on the weather. The trail over the ridge between Sikkilsdalshornet and Sikkidalshø (1778 m.a.s.l.) and down to Gjendesheim, 6 hrs. Or follow the trail alongside the lake Sikkilsdalsvatnet. We enjoy a 3-course dinner the last evening together at Gjendesheim. 

Day 7: Departure from Gjendesheim
Departure by bus 10.18 from Gjendesheim, Valdresekspressen, through Fagernes to Oslo Bus Terminal, arrival 14.55. 

Programme is subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and the trails conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Price: 

NOK 6 154 ,- from Lillehammer/to Gjendesheim
NOK 7 062,- from/to Oslo
Additional non-member price NOK 750,-. Sign up for DNT-membership.

The package includes: Accommodation, tour leader, all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner) except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.Remember to bring a lunchpacket the first day. 

Number og participants: 12 ppl.

Please read more about the cabins here:

Liomseter

Storkvolvbua

Storhøiliseter

Oskampen

Sikkilsdalseter

Gjendesheim

Tour grading: Blue
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. There is a good chance for snow even in the summertime. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Map and route descriptions:
The map Jotunheimen Aust 1:50 000 and Jotunheimen Vest 1:50 000.
Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

Generel information:
Please read this information before booking:"Important information for summer tours".
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

Trekanten i Langsua 55+

Bli med til Langsua, også kalt Jotunheimens forgård! Her finner vi idyllisk lavfjellslandskap med vidt utsyn til Jotunheimen og Rondane. Liker du stier i åpen og trivelig fjellbjørkeskog, sildrende bekker ...

Kontaktinformasjon: