Hardangervidda light Hardangervidda light

Fellestur

Fra dato
7. august 2019 kl. 08:25
Til dato
11. august 2019 kl. 19:05
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Fjelltur, Hyttetur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Krækkja
Turområde
Hardangervidda (se kart)
Turkode
12197
Dette arrangementet er over!

Turen går i åpent lende og i litt småkupert, lettere terreng i denne østlige delen av Hardangervidda. En ypperlig tur for de som for første gang skal gå fra hytte til hytte, men også for de som ønsker en tur hvor det ikke er så langt mellom hyttene. Andre dagen vil fotturen deles opp med båt over Halnefjorden. I godvær har man utsikt til Hallingskarvet, Hardangerjøkulen, Hårteigen og Gaustatoppen. 

Turprogram:

Dag 1: Ankomst Krækkja, ca 5 km/1-2 t.
Oppmøte på Oslo S ved nedgangen til plattformen til toget 20 minutter før avreise. Avreise med Bergenstoget kl. 08.25 til Geilo, ankomst 11.53. Buss fra Geilo kl. 12.00 til Fagerheim Fjellstugu, ankomst kl. 12.35. Langs østsiden av Storekrækkja (1151 moh) over Svonuten og videre til Krækkja (1161 moh). Vi benytter kvelden til felles samling med presentasjon, informasjon om turen, gjennomgang av utstyr og etappene.

Dag 2: Krækkja - Halne - Heinseter, ca 12 km/4-5 t.
Vi går sørvestover, opp gjennom et lite skar og på sommerbru over elva mellom Drageidfjorden og Storekrækkja og videre til stidelet til Kjeldebu. Opp i skaret vest for Halnekollen og ned et trangt gjel og videre ned til Halne fjellstove, ca 1,5 t. Vi tar båten over Halnefjorden kl 13.00 til Sleipa, ankomst ca 13.45. Videre følger vi stien opp over Selstjørnnutan, med flott utsikt, og ned til Heinseter (1095 moh).

Dag 3: Heinseter - Rauhelleren, ca 14 km/5 t.
Vi går retning sør via Geitsjøhovda til Rauhelleren (1221 moh), som ligger flott til i hjertet av Hardangervidda.

Dag 4: Rauhelleren - Stigstuv, ca 14 km/5 t.
Opp vest for Langesjønuten til stidele og videre nordøstover via Holmekjønnan Stigstuv (1245 moh) som ligger vakkert til på gressvoller.

Dag 5: Stigstuv - Tinnhølen - hjemreise, ca 6 km/2 t.
Sørvestover, sør for Endahæ (1302 moh), til Tinnhølen. Ekstrabuss fra Tinnhølen kl 13.40 til Haugastøl, ankomst ca kl 14.40. Tog fra Haugastøl kl 14.52 til Oslo S, ankomst kl 19.05.

Med forbehold om endring i programmet!

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Generell informasjon:

Pris:
Kr. 6 106,- fra Fagerheim/til Haugastøl
Kr. 7 579,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 750,-. Bli medlem i DNT.
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, transport på reisen, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Maks antall deltakere på denne turen: 12 stk

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Spesielt for denne turen:
Husk å ta med mat og drikke til første turdag.

Gradering av turen: Blå
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier.  Pakk sekken riktig og smart.

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Finse og Rauhelleren 1:50.000.
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.

Les mer om hyttene her: 
Krækkja
Heinseter
Rauhelleren
Stigstuv

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer
Kart kan kjøpes i vårt Tursenter eller på
Nettbutikken.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les:
viktig informasjon fellesturer sommer

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i
"Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

 

A great trip for "the first time walkers" from cabin to cabin or for those who want shorter distances between the cabins. The second day we take the boat over the Halnefjord. During this day, in nice weather, you will have a great view to Hallingskarvet, Hardangerjøkulen, Hårteigen and Gaustatoppen. 

Tour Program:

Day 1: Arrival Krækkja,  approx. 5 km/1-2 hours.
Meeting point by the platform at the Oslo central station 20 minutes before departure. Look for the platform on the monitor. Departure with the train to Bergen at 08:25, arrival at Geilo 11:53. Bus from Geilo 12:00 to Fagerheim, arr. 12:35. We walk on the east side of Storekrækkja (1151 m.a.s.l.) over Svonuten and further on to Krækkja (1161 m.a.s.l.).
We use the evening to introducing each other, information about the tour and the equipments.

Day 2: Krækkja - Halne - Heinseter, approx.12 km/4-5 hours
Southwest, through a small breeze and across the river between Drageidfjorden and Storekrækkja. Up west of Halnekollen and down to Halne Fjellstugu, approx. 1 hour. We take the boat over Halnefjorden at 12.00 to Sleipa, arrival at 12.30. We follow the trail above Selstjørnnutan, with great views, and down to Heinseter (1095 m.a.s.l.).

Day 3: Heinseter - Rauhelleren, approx 14 km/5 hours
We walk south via Geitsjøhovda to Rauhelleren (1221 m.a.s.l), locaded in the heart of Hardangervidda.

Day 4: Rauhelleren - Stigstuv, approx 12 km/4-5 hours
Up west of Langesjønuten and further north through the Holmekjønnan to Stigstuv (1245 m.a.s.l).

Day 5: Stigstuv - Tinnhølen - return to Oslo, approx. 6 km/2 hours
Southest, and south of Endahæ (1302 m.a.s.l.), toTinnhølen. Departure by ekstrabus from Tinnhølen 13.40 to Haugastøl, arr. approx. 14.40. Train from Haugastøl 14.52 to Oslo Central Station 19.05.

Programme subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and the trails conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Price:
NOK 6.106,- from Fagerheim/to Haugastøl
NOK 7.579,- from/to Oslo
Additional non-member price NOK 750,-. Sign up for DNT-membership.
The package includes: Accommodation, tour leader, all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner) except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.

Maximum participants on the trip: 12 ppl

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Special for this tour:
Remember to take with you beverage and packet lunch for this first day.

Tour grading: Blue
Summer mountain is beautiful, but even the easiest hike can be challenging with challenging weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

About the terrain:
Hardangervidda is Norway's biggest National Park and the largest high mountain plateau of Europe. The landscape of the Hardangervidda is characterised by barren, treeless moorland interrupted by numerous pools, lakes, rivers and streams. There are significant differences between the west side, which is dominated by rocky terrain and expanses of bare rock, and the east side, which is much flatter and more heavily vegetated.

Map and route descriptions:
The maps: Turkart Finse and Rauhelleren 1:50.000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.  

Read more about the cabins here: 
Krækkja

Heinseter
Rauhelleren
Stigstuv

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommended Summer Hiking gear list.  

Generel information:
Please read this information before booking: "Important information for summer tours"
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

Hardangervidda light

Turen går i åpent lende og i litt småkupert, lettere terreng i denne østlige delen av Hardangervidda. En ypperlig tur for de som for første gang skal gå fra hytte ...

Kontaktinformasjon: