Rondane-Dovrefjell, moskussafari og Snøhetta Rondane-Dovrefjell, musk-safari and Snøhetta

Fellestur

Fra dato
17. august 2019 kl. 07:13
Til dato
23. august 2019 kl. 15:03
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Sommer, Snøhetta, Hyttetilhytte, Fjelltur, 2019
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Grimsdalshytta , Snøheim
Turområde
Dovrefjell (se kart)
Turkode
12283
Dette arrangementet er over!

Bli med til fantastiske Dovrefjell,  som byr på rik flora og fauna, flotte moskus, villrein og vidt utslyn. De sjarmerende hyttene på Dovrefjell oser av kultur og nydelig mat.

Selvbetjeningshytta Reinheim er en opplevelse i seg selv, dit selv moskusen finner veien for å nyte lunsjpausen sin i lyngen utenfor døra. Dette er en tur som kan gi store opplevelser, og uansett mektig natur. Velkommen på tur i Dovre nasjonalpark.

Program:

Dag 1: Ankomst Grimsdalshytta
Pga. arbeider på jernbanen i sommer vil det bl BUSS FOR TOG på strekningen Oslo - Dombås. Bussen vil gå fra Oslo S kl 07.13 fra plattform 19. ( se monitor for plattform).  Oppmøte ved nedgang til perrongen ca 20 minutter før avgang. Videre med ekstrabuss kl 12.00 fra Dombås til Grimsdalshytta (1.000 moh). Allerede denne dagen får vi en fin tur i området rundt Grimsdalshytta - et nydelig kulturlandskap i Norges eldste seterdal. Etter middag samles vi i peisstua for velkomst og informasjon om turen.

Dag 2: Grimsdalshytta - Hageseter, ca 14km, ca 4-5t
Vi går nordover i Dovre Nasjonalpark og vi passerer Kringlehøa og Gråhøa før vi er på turens høyeste punkt, ca 1350 moh). Gauteåa vades før vi vandrer videre nedover til Hageseter. Og utsikten mot Snøhetta er upåklagelig. 

Dag 3: Hageseter-Kongsvold fjellstue, ca 22 km, ca 6-7 timer
Dagens tur går videre på T-merkede stier, forbi Hjerkinn Fjellstue, over passet mellom Herkinnshø*ene, ca 1.200 moh. Deretter bærer det utfor mot E6, der vi rett før veien tar av mot Knutshøa og får en motbakke igjen før nedstigningen til ærverdige Kongsvold Fjellstiue.

Dag 4: Kongsvold Fjellstue - Reinheim (selvbetjent) og Moskussafari ca 15 km/5 timer + moskussafari-tid.
Idag er dagen da vi skal på moskussafari, og i følge med moskus-guide går vi inn i vakre Stroplesjødalen der vi vet moskusen koser seg godt. Dette er stien mot Reinheim og vi får en spennende og annerledes turdag.  Hold kikkerten klar!

Dag 5: Reinheim - Snøheim 7 km, ca 2-3 t
Idag blir det nesten hviledag til Snøheim. En kort tur direkte til neste hytte og dermed muligheter for å ta en litt roligere morgen, eller ta en ekstra avstikker om været tillater det. Muligheter for å se moskus er fremdeles tilstedeværende i dag også.

Dag 6: Opphold Snøheim og bestigning av Snøhetta (2.286 moh)
Idag er dagen kommet for å bestige selveste Snøhetta. Toppen er virkelig en flott tur der den starter med bred og "kongelig" sti helt opp til foten av fjellet. Deretter noe stor ur før det slaker ut mot toppen igjen. Og for en utsikt! Nyt dagen. Vel ned ved hytta blir det middag. Så blir det hyggelig avslutningskveld med turgjengen.

Dag 7: Hjemreise
Etter  frokost tar vi skyttelbuss til Hjerkinn stasjon. Tog videre kl. 10.30 til Oslo S, ankomst kl. 15.03

Generell informasjon:

Med forbehold om endringer i program og rute. 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, værforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Pris:
kr 8.407,- fra Dombås/til Hjerkinn
kr 9.967,- fra/til Oslo

Ikke-medlemstillegg kr. 750,-. Bli medlem i DNT

Maks antall deltakere på denne turen: 12

Turpakken inkluderer: Overnattinger, turleder, moskusguide, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos . 

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

Gradering av turen: rød (denne turen har en lang etappe, samt en topptur til Snøhetta)
Sommerfjellet er vakkert, men selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Snø og dårlig vær kan skje også på sommeren. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Selvbetjeningshytter
Hytta er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap.

Kart og ruteinformasjon: 

Turkart Dovrefjell-Snøhetta og Rondane nord 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vårt Tursenter eller på Nettbutikken.

Les mer om hyttene her:

Grimsdalshytta
Hageseter
Reinheim
Snøheim

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur sommer" .

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i
"Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

 

Join the amazing Dovrefjell, which offers rich flora and fauna, home of the beautiful and mysterious musk ox, wild reindeer and a great view. The charming cabins at Dovrefjell offers great hospitality and serve delicious local food.

The self-service cabin Reinheim is an experience in itself. The musk ox finds its way to enjoy the lunch break outside the cabin. This is a trip that offers great experiences and  wonderful nature. Welcome on the trip to Dovre National Park.

Program:

Day 1: Arrival at Grimsdalshytta
NB! There will be Bus for the Train from Oslo Sentral Station at 07.13 to Dombås. Meeting point at by the platform 19 at Oslo Central Station about 20 minutes before departure.
Bus at 12.00 from Dombås to Grimsdalshytta (1,000 moh). This day we will have a nice trip in the area around Grimsdalshytta - a beautiful cultural landscape in Norway's oldest farming valley. After dinner we gather in front of the fireplace for welcome and information about the trip.

Day 2: Grimsdalshytta - Hageseter,  approx. 14km, approx. 4-5 hours

We walk north in Dovre National Park and pass Kringlehøa and Gråhøa before we arrive at the highest point of the trip, about 1350 meters above sea level. Gauteåa will be crossed before we walk further down to Hageseter. And the view towards Snøhetta is breathtaking

Day 3: Hageseter - Kongsvold Fjellstue, about 22 km, about 6-7 hours
T
oday's trip continues on T-marked trails,  we pass Hjerkinn Fjellstue, across the pass between Hjerkinnshøen, about 1200 above sea level. Then we head towards the E6, west of Knutshøa before we arrive at Kongsvold Fjellstue.

Day 4: Kongsvold Fjellstue - Reinheim (self-service) and Moscow safari,  about 15 km / 5 hours + musk ox safari 
Today is the day when we go on the musk ox safari! With our guide we enter the beautiful Stroplesjødalen, where we know the musk ox like to stay. This is the path to Reinheim and we will have an exciting and different day of hiking. Keep the binoculars ready!

Day 5: Reinheim - Snøheim, 7 km, about 2-3 hours
A short walk directly to Snøheim and the opportunity to have a slightly calmer morning. we might still see some musk ox also today. 

Day 6: Stay at Snøheim and a visit to Snøhetta (2,286 moh)
Today is the day to climb to Snøhetta. A great trip that starts with wide and "royal" paths all the way up to the foot of the mountain. Then we have to walk in quite demanding terrain with large rocks. On the top - what a view! Enjoy the day! Well back to Snøheim we will enjoy a well- deserved dinner together. A nice last evening with the tour-group.

Day 7: Travel 
After breakfast, we take a shuttlebus to Hjerkinn Station. Train from Hjerkinn at 10.30 to Oslo S, arrival at.15.03

General information:

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Price:
Nok 8.407,- from Dombås/toHjerkinn
Nok  9.967,- from/to Oslo

Addition for non-members: NOK 750,- Click here to become a DNT member

Maximum number of participants on this tour: 12 ppl.

The tour package includes: accommodation,  tour leader,  musk-guide, all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast + packed lunch / filling of Thermos.

Necessary special diet: Please give notice when you book your tour!

Tour grading(red)
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. There is a good chance for snow even in the summertime. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need with cups, washtub,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Map and route descriptions

The map Turkart Dovrefjell-Snøhetta and Rondane nord 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

Generel information:
Please read this information before booking:"Important information for summer tours".
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

Rondane-Dovrefjell, moskussafari og Snøhetta

Bli med til fantastiske Dovrefjell,  som byr på rik flora og fauna, flotte moskus, villrein og vidt utslyn. De sjarmerende hyttene på Dovrefjell oser av kultur og nydelig mat. Selvbetjeningshytta ...

Kontaktinformasjon: