Alvdal Vestfjell med en smak av Rondane Alvdal Vestfjell with a touch of Rondane

Fellestur

Fra dato
7. juli kl. 08:02
Til dato
12. juli kl. 20:04
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, , Fottur, Hyttetilhytte, Fjelltur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Bjørnhollia , Rondvassbu
Turområde
Alvdal Vestfjell , Lillehammer-Rondane (se kart)
Turkode
12311
Dette arrangementet er over!

Alvdal Vestfjell og Rondane i èn pakke! En smakfull tur med nydelige stier og hytter, god variasjon med vakker bjørkeskog og høye 2000-meter-topper. Fem flotte hytter med hvert sitt særpreg setter stemningen etter endte dagsturer.

Program:

Dag 1: Ankomst Storgrytdalseter, fra Atnsjøen, ca. 12 km, ca 4t
Oppmøte på Oslo S ved nedgangen til plattformen 20 minutter før avreise. Plattformen vil bli opplyst på tavla i avgangshallen. Avreise med toget kl. 08.02 til Ringebu, videre reise med buss kl. 11.05 til Atnsjøen, ankomst ca kl. 12:10. Vi følger stien til selvbetjente Storgrytdalseter(850 moh) hvor vi overnatter. Husk å ta med mat og drikke til første turdag.

Dag 2: Storgrytdalseter - Korsberghytta, ca 10 km ,ca 3-4t
Vi følger Kvislåbekken i slak oppoverbakke. Vi kan skue Sølnsjøkrabbane og Sølnsjøhøa på vei til Korsberghytta (1250 moh).

Dag 3: Korsberghytta - Breisjøseter, ca 13 km, ca 4-5t
Dagen starter i retning nord, før vi sakte men sikkert vender retningen sørvestover mot Store Sølnkletten og Breisjøseter (955 moh). 

Dag 4: Breisjøseter - Bjørnhollia, ca 21 km, ca 7 timer.
Opp til foten av Breidsjøkinna, og innover mot gravskardet. Vi går øst for Straumbukampen, og ned til Straumbu. Videre opp åpen og fin bjørk- og furuskog med Rondanes topper midt i mot. Bjørnhollia er viden kjent for sin lune atmosfære og deilige mat. Denne er etappen er såpass lang at den er gradert krevende (rød).

Dag 5: Bjørnhollia - Rondvassbu, ca 14 km/ca 5 timer
Vi går Illmanndalen til Rondvassbu, en slak og lettgått tur. Gruppens siste kveld sammen og vi ser fram til siste måltid i fjellet for denne gang.

Dag 6: Rondvassbu - Spranget, ca 6 km/2 hrs
Vi følger stien som går parallelt med grusveien til Spranget. Der står taxi og tar oss med ned til Otta. Deretter tog fra Otta stasjon kl 16.27 med ankomst Oslo S kl. 20.04.

Vi tar forbehold om endring i programmet! 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Gennerell informasjon:

Pris:
Kr. 5 157,- fra Ringebu/ til Otta
Kr. 6 368,- fra/til Oslo.
Ikke-medlemstillegg kr. 750,-. Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Max. antall deltakere på turen: 12

Gradering av turen: blå
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Selvbetjeningshytte = Hytta er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

Kart og ruteinformasjon:
Topo 3000 Alvdal Vestfjell 1: 50 000 og Turkart Rondane Sør 1:50 000.
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vårt Tursenter eller på Nettbutikken.

Les mer om hyttene her:
Storgrytdalseter
Korsberghytta
Breisjøseter
Bjørnhollia

Rondvassbu

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer .

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur sommer".

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

 

 

Alvdal Vestfjell and Rondane combined! A trip with nice trails and cozy cabins, a good variety of beautiful forests and 2000-meter peaks. Five cabins with their distinctive character. Look forward to join this trip.

Program:

Day 1: Arrival Storgrytdalseter (self-service cabin), from Lake Atns, about 12 km/ 4hrs
Meeting point at Oslo Central Station on the decline to the platform 20 minutes before departure. The platform will be on the board in the departure hall. Departure by train at. 07.50 to Ringebu, further travel by bus to Atnsjøen at 11.05, arrival approx. 12:10. We follow the trail to the Storgrytdalseter (850 moh) where we stay overnight. Remember to bring food and drink to the first day of your trip.

Day 2: Storgrytdalseter - Korsberghytta, about 10 km/3-4 hrs
We follow the Kvistlåbekken . We can see Sølnsjøkrabbane and Sølnsjøhøa on our way to Korsberghytta (1250 moh).

Day 3: Korsberghytta - Breisjøseter, about 13 km/4-5hrs
The day starts in the direction North, before we slowly turn South towards Big Sølnkletten and Breisjøseter Touristcabin (955 moh).

Day 4: Breisjøseter - Bjørnhollia, about 21 km/7 hrs.
We go east of Straumbukampen, and down to Straumbu. Open and nice forest with a great view to alle the summits in Rondane. Bjørnhollia is well known for its warm atmosphere and delicious food.

Day 5: Bjørnhollia - Rondvassbu (1,173 moh), about 14 km/5 hrs
We hike Illmanndalen to Rondvassbu, a nice and easy walk. Last mountain-dinner together at Rondvassbu.

Dag 6: Rondvassbu - Spranget, about 6 km/2 hrs
We will follow the trail to Spranget. Taxi to Otta station. Train from Otta station at 16.30. Arrival Oslo Central Station at. 20.04.

We reserve the right to change the program!

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather, etc. is not included in time spent on the trip.

General Information:

Price
Kr. 5 157,- from Ringebu/ to Otta
Kr. 6 368,- from/to Oslo.
Additional non-member price NOK 750,-. Sign up for DNT-membership.
The package includes: Accommodation, tour leaders, all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner) except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.

Maximum participants on the trip: 12 ppl

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Tour grading: Blue
Summer mountain is beautiful, but even the easiest hike can be challenging with challenging weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your back pack right and smart.

Miscellaneous:
Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need for cups, washtub,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Map and route descriptions:
The maps: Topo 3000 Alvdal Vestfjell 1: 50 000 and Turkart Rondane Sør 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.  

Read more about the cabins here:
Storgrytdalseter
Korsberghytta
Breisjøseter
Bjørnhollia

Rondvassbu

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommended Summer Hiking gear list.  

Generel information:
Please read this information before booking: "Important information for summer tours"
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

Alvdal Vestfjell med en smak av Rondane

Alvdal Vestfjell og Rondane i èn pakke! En smakfull tur med nydelige stier og hytter, god variasjon med vakker bjørkeskog og høye 2000-meter-topper. Fem flotte hytter med hvert sitt særpreg ...

Kontaktinformasjon: