Sommerturlederkurs DNT ung Oslo (16-30 år)

Kurs

Fra dato
8. juli kl. 08:00
Til dato
13. juli
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Ungdom
Turtyper
Kurs, Turlederkurs, Fjelltur, Turleder, Sommerturlederkurs
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, DNT ung Oslo
Turkode
12224
Dette arrangementet er over!

Har du lyst til å lede DNT-grupper i fjellet, lære mer om friluftsliv, øke din faglige innsikt, samt lære og tilegne deg gode ferdigheter i turledelse? Da er sommerturlederkurs hos DNT ung Oslo noe for deg!

Innhold

Sommerturleder er midterste nivået i turlederstigen til DNT, som er delt inn i tre nivåer - grunnleggende- sommer- og vinterturleder. En sommerturleder skal kunne fungere som turleder for grupper i høyfjellet på våren, sommeren og høsten. 

DNT ung Oslo arrangerer sommerturlederkurs spesielt rettet mot DNT ung-turledere, og for andre som ønsker et kurs med hakket spenstigere fokus og miljø, samt med en mer inngående tilnærming til en del av temaene.

Kurset vil ha med alle de ordinære temaer for sommerturlederkurs, men vil i tillegg ha fokus på ferdsel i bratt lende, vading av bekker/elver og nødovernatting utendørs i fjellet. Hovedfokus for kurset er orientering og turledelse, ved siden av en del andre sentrale temaer, som turplanlegging og risikovurdering, fjell og naturkunnskap, meterologi, fjellmedisin, bekledning og utstyrsbruk, DNT-kunnskap (bruk av hyttene, DNT ung og turledermiljøet) og mye, mye mer!

Kurset vil foregå i et fjellområde i Sør-Norge. Kurset består av til sammen åtte dager inkludert reisedager. Minst én natt vil tilbringes ute, resten av nettene innendørs på ubetjent, selvbetjent eller betjent hytte. Dagene på kurset brukes mest mulig utendørs med en del temagjennomganger på dagen og kvelden. Man er turleder i makkerpar, og har som regel turlederansvaret for gruppa omtrent en halv dag om gangen.

Sommerturlederkurset er et kurs hvor man vurderes av kursledere til bestått/ikke bestått ved kursets slutt. Kurset er en kombinasjon av kurs og testing/prøving. Vi skal ha trygge og gode læringsrammer, man skal ha tid og mulighet til å utvikle seg underveis, men man må ved kursets slutt inneha gode nok ferdigheter til å få bestått kurset. Dette skal kvalitetssikre at man etter bestått kurs trygt kan lede andre i fjellet som turleder for Den Norske Turistforening. De viktigste vurderingskriteriene er orientering, turledelse og personlige egenskaper/selvinnsikt.

Kurset gjennomføres tidlig på sommeren slik at du etter endt kurs har mulighet til å være med som turleder på en rekke turer, blant annet BaseCamp på Tungestølen. Sjekk ut turprogrammet og forhåndspåmeld deg gjerne som turleder!

Krav til deltagelse på kurset

 • Gjennomført DNT ambassadørkurs og grunnleggende turlederkurs
 • Gode kunnskaper om orientering og ferdsel i høyfjellet sommerstid
 • Erfaring fra turer over flere dager i høyfjellet
 • Medlemsskap i DNT
 • Minimum 16 år gammel

PS: Personer med befals- eller jegerbakgrunn fra Forsvaret og/eller med friluftslivsutdannelse kan søke om plass til tross for manglende turlederutdanning, og vurdering om opptak av disse vil bli tatt individuelt. 

Positivt for opptaket til sommerturlederkurset

 • Ønske og mål om å være en aktiv turleder for DNT
 • Erfaring fra turer til forskjellige årstider
 • Erfaring fra overnatting ute i telt, bivuakk og hytter
 • Erfaring fra turer over flere dager i fjellet
 • Ansvar for å organisere og gjennomføre turer til alle årstider.
 • Annen type ledererfaring

Det er samtidig verdt å merke seg at 1/3 av kursavgiften refunderes for de tre første turene dere leder for DNT ung Oslo. Det vil si at leder man 3 turer for DNT ung Oslo vil hele kursavgiften bli refundert.

Kurset har maksimalt plass til 12 deltagere. Søknadsfristen er 1. mai 2019! Se eget søknadsskjema og send det per mail til ung@dntoslo.no innen fristen. Til denne turen skjer påmelding kun etter godkjent søknad. Send derfor inn en søknad ved hjelp av søknadskjemaet under! Vi vil deretter melde godkjente søkere på fortløpende.

NB! Dersom du deltar på grunnleggende turlederkurs i løpet av mai måned vil vi oppfordre deg til å søke på sommerturlederkurset innen fristen likevel.

Eget deltagerbrev med all nødvendig info om begge kurshelgene og forberedelser tilsendes etter innvilget plass på kurset, blant annet med anbefalt transport (transport organiseres på egenhånd, og er ikke inkludert i kursavgiften)

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i programmet!

 

Generell informasjon

Søknadsfrist: 1. mai 2019. Søknad sendes til ung@dntoslo.no

Søknadsskjema sommerturlederkurs

Pris

Kroner 5000,-.

Prisen inkluderer overnatting og mat på betjente og selvbetjente hytter, samt instruktørkostnader for en uke. Voksentillegg kr. 500,-. Tillegg for andre medlemsforeninger enn DNT Oslo kr. 1500,-.

All transport tur/retur, samt aktuelle turkart er ikke inkludert.

Annet
Deltakere som blir tatt opp til kurset vil bli manuelt påmeldt av administrasjonen i DNT ung Oslo i samarbeid med kursledere og tilsendt faktura på mail. Kursledere vil sende et detaljert deltakerbrev til alle deltakere senest 2 uker før turstart.

Vilkår for deltakelse på fellesturer

Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Kontaktinformasjon: