Klassikeren på Hardangervidda Hardangervidda Classic

Fellestur

Fra dato
5. august kl. 15:32
Til dato
10. august kl. 15:30
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, , Fjelltur, Hyttetur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Finsehytta , Krækkja
Turområde
Hardangervidda, Skarvheimen (se kart)
Turkode
12216
Dette arrangementet er over!

Turen går på den østlige delen av Hardangervidda og har en fantastisk utsikt. På deler av turen vil det åpenbare seg flere landemerker, som f.eks. Hallingskarvet, Hårteigen og Gaustatoppen. Terrenget er småkupert uten bratte stigninger og ingen luftige partier. For å korte ned en av dagsetappene, blir det båttur over Halnefjorden. Alle hyttene betjente, så litt luksus kan man unne seg i ferien.

Program:  

Dag 1: Ankomst Finsehytta.
Oppmøte på Oslo Sentralbanestasjon 20 minutter før avreise ved nedgangen til plattformen for toget. Se monitor i avgangshallen. Avreise med Bergenstoget fra Oslo S kl. 15.32 til Finse, ankomst 19.57.  Vel fremme venter ferdig middag, som vi nyter i felleskap. Resten av kvelden benyttes til til felles samling med presentasjon, informasjon om turen, gjennomgang av utstyr og de neste etappene.

Dag 2: Finsehytta - Krækkja, ca 24 km/8 t.
På turen har du mektige Hallingskarvet hele tiden på venstre hånd, og på høyre har du Hardangerjøkulen og ikke minst hele den store vidda, Nord-Europas største høyfjellsplatå.

Dag 3: Krækkja - Halnefjorden - Rauhelleren, ca 15 km/5-6 t.
I småkupert terreng ut fra Krækkja fortsetter vi ned til Halne Fjellstove, ca 1,5 t. Båt fra Halne kl 10.00, en nydelig tur over Halnefjorden, ca 40 min. og videre til fots over Skyttarbudalen og på vestsiden av Tormodsbrotet (1325 moh) og ned til Rauhelleren  (1221 moh).

Dag 4: Rauhelleren - Mårbu, ca 20 km/6-7 t.
Over Djupa på helårsbro og videre sørøstover til bru mellom Reinavatnet og Festningstjønne (1175 moh) og opp sør for Krossvasshovda (1380 moh) Reinvassdalen, Grøntjønndalen og sør for Kosadalsbrotet til Mårbu (1130 moh).

Dag 5: Mårbu - Kalhovd, ca 19 km/6-7 t.
Fra Mårbu fortsetter stien sørøstover i til dels myrete partier mot Syvra (må steingåes eller vades ved stor vannføring). Stien fortsetter opp lia mot Syvrenuten (1362 moh) på østsiden av denne mot Oppnestjønni og Uppnesåi (som steingåes eller vades ved stor vannføring). Stien fortsetter over Mårsbrotet (1340 moh) mot Vestre Flottetjønn og videre ned lia mot Kalhovd (1100 moh), 6 t.

Dag 6: Hjemreise
Avreise med ekstrabuss fra Kalhovd kl 10.45 (08.45 på avgang 5/8) til Mæl. Buss NW185 fra Mæl kl 12.12 ( kl 10.12) til Notodden og videre med buss VY1 til Oslo Bussterminal, ankomst kl 15.30 (13.30)

Med forbehold om endring i programmet!

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Generell informasjon:

Pris:
Kr 6.293,- fra Finse/til Mæl
Kr 7 588,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 750,-. Bli medlem i DNT.
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Antall deltagere: 12 stk

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Spesielt for denne turen:
Husk å ta med mat og drikke til første turdag.

Gradering av turen: Rød
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier.  Pakk sekken riktig og smart.

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Skarverennet 1:50 000 og Hardangervidda øst (Ustadoset-Rjukan) 1:60 000. Eller Cappelen Damm Hardangervidda 1:100 000. 

Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.

Les mer om hyttene her: 
Finsehytta
Krækkja
Rauhelleren
Mårbu
Kalhovd

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer
Kart kan kjøpes i vårt Tursenter eller på
Nettbutikken.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les:
viktig informasjon fellesturer sommer

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i
"Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

 

Across Hardangervidda we will hike the eastern parts of Hardangervidda and enjoy the beautiful view it has to offer. During the hike we will pass several landmarks, such as Hardangerjøkulen, Hallingskarvet, Hårteigen and Gaustatoppen. The terrain is hilly without steep climbs and no open sections. A ferry will take us across the Halnefjorden. Accommodation will be in staffed lodges. 

Tour Program:

Day 1: Arrival Finsehytta.
Meeting point at Oslo Central railway station at the entrance to the platform, 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. Departure by train to Bergen at 15.32, arrival at Finse 19:57. We enjoy dinner together and use the evening to get to know each other, get information about the tour and the equipment.

Day 2: Finsehytta - Krækkja, aprox. 24 km/8 hours.
On our hike to Krækkja you will have the great Hallingskarvet on your left, and to the right you have Hardangerjøkulen. 

Day 3: Krækkja - Halnefjorden - Rauhelleren, aprox. 15 km/5-6 hours
In hilly terrain from Krækkja we walk towards Halne Fjellstove, aprox. 1-2 hours, where the boat will take us across Halnefjorden (aprox. 40 minutes), and follow the trail over Skyttarbudalen and on the west side av Tormondsbrotet (1325 m.a.s.l.) and down to Rauhelleren (1221 m.a.s.l.). 

Day 4: Rauhelleren - Mårbu, aprox.20 km/6-7 hours.
We cross the river Djupa by bridge, southeast to bridge between Reinavatnet og Festningstjønne (1175 m.a.s.l.). Up south of Krossvasshovda (1380 m.a.sl.), Reinvassdalen, Grønttjønndalen and south of Kosdalsbrotet to Mårbu (1130 m.a.s.l.).

Day 5: Mårbu - Kalhovd, aprox. 19 km/6-7 hours.
From Mårbu the trail goes on marshy parts to Syvra. The trail continues east of Syvrenuten (1362 m.a.s.l.) and over Mårsbrotet (1340 m.a.s.l.), towards Flottetjønn and down to Kalhovd (1100 m.a.s.l.). 

Day 6: Return to Oslo
After a nice breakfast, we departure from Kalhovd withextra bus at 10:45 (dep.5.august at 08:45) to Mæl, change bus NW185 to Notodden and buss VY1 from Notodden to Oslo Bus Terminal, arrival 15:30 (13:30)

Program is subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and trail conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

General information:

Price:
NOK 6.293,- from Finse/to Mæl
NOK 7 588,- from/to Oslo
Additional non-member price NOK 750,-. Sign up for DNT-membership.
The package includes: Accommodation, tour leader, all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner) except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.

Number of participants: 12 ppl

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Special for this tour:
Remember to take with you beverage and packet lunch for this first day.

Tour grading: Red
Summer mountain is beautiful, but even the easiest hike can be challenging with challenging weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

About the terrain:
Hardangervidda is Norway's biggest National Park and the largest high mountain plateau of Europe. The landscape of the Hardangervidda is characterised by barren, treeless moorland interrupted by numerous pools, lakes, rivers and streams. The east side is much flatter and more heavily vegetated.

Map and route descriptions:
Skarverennet 1:50 000 and Hardangervidda øst (Ustadoset-Rjukan) 1:60 000. EOr Cappelen Damm Hardangervidda 1:100 000. 
Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and royute descriptions. You can purcase maps from our web.shop  or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Read about the cabins here: 
Finsehytta

Krækkja
Rauhelleren
Mårbu
Kalhovd

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list 

Generel information:
Please read this information before booking: "Important information for summer tours".
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

Klassikeren på Hardangervidda

Turen går på den østlige delen av Hardangervidda og har en fantastisk utsikt. På deler av turen vil det åpenbare seg flere landemerker, som f.eks. Hallingskarvet, Hårteigen og Gaustatoppen. Terrenget er ...

Kontaktinformasjon: