Klassikeren i Breheimen Breheimen Classic

Fellestur

Fra dato
24. juli kl. 09:30
Til dato
28. juli kl. 22:04
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Breheimen, Hyttetilhytte
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Nørdstedalseter , Sota Sæter
Turområde
Breheimen med Jostedalsbreen (se kart)
Turkode
12215

Breheimen forbinder de fleste med høye fjell, mange breer, høye topper og ulendt terreng. Og det er jo ganske riktig! Kontraster på rekke og rad. Vi kan også legge til at det er godt T-merkede ruter mellom alle DNT-hyttene i Breheimen og et område man kan ferdes i uten å gå i kø. Hele turen avsluttes med en spektakulær sykkeltur ned Fortunsdalen...... om du tør:) Har du nå noen grunn til ikke å bli med på denne turen i fantastiske Breheimen?!

PROGRAM:

Dag 1 Ankomst Sota Sæter
Vi tar buss fra Oslo Bussterminal kl. 09.30 (NX146 Stryn/Måløy-ekspressen) til Bismo. Videre med ekstrabuss fra Bismo kl 16.35 til Sota Sæter, ankomst ca kl 17.30. Vel framme på hytta blir det presentasjon av deltakere og turledere, gjennomgang og informasjon om fellesturen.

Dag 2 Sota Sæter - Sprongdalshytta (selvbetjent), ca 18 km, ca 7t
Fra frodige Sota Sæter går vi på sti gjennom flott furuskog opp til vakre Mysubytta som ligger rett over tregrensa. Deretter innover og oppover til 1.280 moh.

Dag 3 Sprongdalshytta - Arentzbu (selvbetjent), ca 14 km, ca 7-8t
Etter en natt i høyden bærer det noen høydemetre nedover igjen. Arentzbu (880 moh) ligger i frodig, åpent landskap med Harbardsbreen mot nordøst og Spørteggbreen i sørvest. 

Dag 4 Arentzbu - Nørdstedalseter, ca 17 km, ca 6-7t
Denne turen starter rolig før den bærer bratt opp Oksli. Ca 250 høydemetre gjøres unna opp Oksli og vi går videre østover til Leirvatnet der elva krysses på bro. Etter å ha passert Gravdalsvatnet får vi en bratt nedstigning til Fivelmyrane før vi tar siste strekk inn til Nørdstedalseter. På Nørdstedalseter blir vi tatt godt i mot av våre flotte bestyrere og rigger oss til på en av de koselige sovesalene i hovedbygningen.

Dag 5 Nørdstedalseter til Fortun på sykkel - Fuglesteg (630 moh)
Det er helt utrolig at noen har lagt en vei fra Fortun på ca 20 moh og rett opp dalen opp til Nørdstedalseter som ligger på 937 moh. Denne turen tar vi rett og slett nedover på sykler lånt fra Nørdstedalseter. For en avslutning på turen! Vi sykler ut tidlig denne dagen og får samtidig en tur opp til fantastiske Fuglesteg. Fortun-Fuglesteg t/r, ca 9 km.
Buss fra Fortun kafe kl 15.05 via Lom til Otta, ankomst 18.25. Tog fra Otta kl 18.38 til Oslo S, ankomst kl 22.04.

Med forbehold om endring i programmet!

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Generell informasjon:

Pris:
Kr 4 500,- fra Bismo/til Fortun
Kr 6 077,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 750,-. Bli medlem i DNT.
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, sykkel siste dag, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos. 

Gradering av turen: rød
Sommerfjellet er vakkert, men selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Snø og dårlig vær kan skje også på sommeren. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Sykkelhjelm får du også lånt på Nørdstedalseter.
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.
Selvbetjeningshytte = Hytta er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap.

Kart og ruteinformasjon: 
Turkart Breheimen 1:100 000, som dekker hele turen. Topo 3000 Breheimen nasjonalpark 1:50 000, dekker hele turen minus stien opp til Fuglesteg.
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.
Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Les mer om hyttene her: 
Sota Sæter
Sprongdalshytta (selvbetjent),
Arentzbu (selvbetjent)
Nørdstedalseter
Fuglesteg

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer
Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer
NB! Vi gjør oppmerksom på at denne turen også er presentert i det engelske programmet.

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Join us on our tour to Breheimen! This mountain area can offer high mountains, many glaciers, scree, green valleys and hilly terrain. Far from civilization, there is a good chance you wont meet anybody while hiking here. On the last day we ride bicycles down the Fortundal-valley, a very spectacular ride through this narrow valley. If you have a lot of hiking experience, this tour should be on your to-do list! 

PROGRAM:

Day 1 Arrival Sota Sæter
Bus from Oslo Bussterminal at. 09.30 (NX146 Stryn/Måløy-ekspressen) to Bismo. Extrabus from Bismo at 16.35 to Sota Sæter, arrival aprox. at 17.30. On the cabin we will have dinner and presentation of the tour. 

Day 2 Sota Sæter - Sprongdalshytta, aprox. 18 km, aprox. 7h
From the lush Sota Sæter we follow a trail throug pinewood, up to Mysubytta. We continue on the waymarked route to Sprongdalshytta (1280m.a.s.l.), in scree and hilly terrain. 

Day 3 Sprongdalshytta - Arentzbu, aprox. 14 km, aprox. 7-8h
After spending the night in high altitude, its time to come climb down. Arentzbu lies in beautiful green terrain at 880 meters above sea level. Steep up from Sprongdalshytta, through scree and hilly terrain, before the trail goes down to Arentzbu. 

Day 4 Arentzbu - Nørdstedalseter, aprox. 17 km, aprox 6-7h
Following the trail along Rausdalsvatnet, before the steep climb up Oksli. We continue east toward Leirvatnet, crossing the river on a bridge. After passing Gravdalsvatnet, the trail goes steep down to Fivelmyrane, before walking the last part on a gravelroad. The hosts at Nørdstedalseter welcomes us to their wonderful cabin.  

Day 5 Nørdstedalseter - Fortun (with bikes) - Fuglesteg (630 masl
It's quite breathtaking that someone decided to produce a road through the valley Fortundalen. We borrow bikes from Nørdstedalseter, and make our way down to Skjolden. We might have the time to hike up to Fuglesteg. Bus from Fortun Kafe at 15.05 via Lom to Otta, arrival 18.25. Train from Otta at 18.38, arrival Oslo Central Station at 22.04. 

Programme subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and skiing conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Price:
NOK 4 500,- from Bismo /to Fortun
NOK 6 077,- from/to Oslo
Additional non-member price NOK 750,-. Sign up for DNT-membership.
The package includes: Accommodation, tour leader, bicycle last day, all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner) except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Tour grading(red)
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. There is a good chance for snow even in the summertime. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Miscellaneous:
(selfservice) = self-service cabin

Map and route descriptions:
Turkart Breheimen 1:100 000 (covers the whole route). Topo 3000 Breheimen nasjonalpark 1:50 000 (covers most of the route, but not the last trail to Fuglesteg).

Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Read more about the cabins here: 
Sota Sæter
Sprongdalshytta (self-service cabin),
Arentzbu (self-service cabin)
Nørdstedalseter
Fuglesteg

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

Generel information:
Please read this information before booking:"Important information for summer tours".
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

Klassikeren i Breheimen

Breheimen forbinder de fleste med høye fjell, mange breer, høye topper og ulendt terreng. Og det er jo ganske riktig! Kontraster på rekke og rad. Vi kan også legge til ...

Kontaktinformasjon: