Gjennom Dovre og Rondane Through Dovre and Rondane

Fellestur

Fra dato
30. juni kl. 08:02
Til dato
8. juli kl. 15:03
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Dovrefjell, Hyttetilhytte, Rondane
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Bjørnhollia , Grimsdalshytta , Rondvassbu , Snøheim
Turområde
Dovrefjell (se kart)
Turkode
12213

Opplev det imponerende Snøhetta-massivet, som rager over fjellviddene på Dovrefjell, og overgangen til Rondane, via vakre seterdaler og inn blant ville fjell. Denne forlengede ukesturen byr på fantastiske fjell i Dovre nasjonalpark og Rondane nasjonalpark. Dyrelivet er rikt, og det er ikke umulig å se både moskus, reinsdyr og andre vakre dyr her oppe.

Program:
Dag 1: Ankomst Snøheim (1.474 moh)
Oppmøte Oslo S ca 20 min før avreisetid i avgangshallen ved nedgang til plattformene. Tog fra Oslo S kl. 08.02 til Hjerkinn.  
Skyttelbuss fra Hjerkinnhus kl. 13.00 til Snøheim. Kort tur i området. Etter middag samles vi i den koselige peisestua til informasjon om turen og presentasjon.

Dag 2: Snøheim - Snøhetta (2.286 moh) - Reinheim (selvbetjent)
Turen direkte til Reinheim er ca 5 km lang, men vi satser på en skikkelig fin topptur til selveste Snøhetta,  og da blir det noen høydemetre og kilometre lengre, ca 12 km. Vel framme på Reinheim lager vi middag sammen. Kanskje får vi se moskusen tusle på tunet rundt hytta.

Dag 3: Reinheim - Kongsvold, ca 15 km, ca 5t
Turen ned Stroplsjødalen er frodig og vid, og vi er moskusens dal. Dagens tur avsluttes på Kongsvold Fjellstue (900 moh), et historisk hotell med egen jernbanestasjon. Her nyter vi middag og frokost og samles til informasjon om neste dag.

Dag 4: Kongsvold - Hjerkinn fjellstue, ca 12 km, ca 4-h
En fin tur over passet øst for Hjerkinnshøe (1.288 moh) og ned til vakre Hjerkinn fjellstue (960 moh) som ligger ved gamle kongevei.

Dag 5: Hjerkinn fjellstue - Grimsdalshytta, ca 15 km, ca 5t
En herlig fjelltur denne dagen, slakt oppover til rett under Steinbuhøe (1.354 moh) før vi kommer ned i den ville, trange dalen langs Tverråe. Vi "lander" plutselig på tunet til idylliske Grimsdalshytta. Igjen blir vi servert 3-retters middag før vi kan sette oss på tunet eller i peisstua og skue utover den flotte kulturdalen Grimsdalshytta ligger i.

Dag 6: Grimsdalshytta - Øvre Dørålseter, ca 16 km, ca 5-6t
Vi vandrer oppover vest for Gravhøtangen og får et flott skue over mot Dørålglupen. Vi vandrer videre ned til Haverdalen og krysser elva før oppstigning mot Dørålglupen starter. Oppstigningen til glupen er ganske bratt, og selveste Dørålglupen er kjent for sine store blokker og sitt trange pass. Spennende terreng og det beste av alt; utsikten mot Rondeslottet og omkringliggende majesteter. En flott etappe med mye innhold. På Øvre Dørålseter blir vi innlosjert av bestyrer og får oss en velfortjent middag. Utsikten fra terrassen på Øvre Dørålseter er nydelig!

Dag 7: Øvre Dørålseter - Bjørnhollia, ca 22 km, ca 7-8t
Denne turen går gjennom Langglupdalen, med alle rondene  (over 2.000 moh alle sammen) rundt oss på alle kanter. Langglupbekken krysses ca 5 km før Bjørnhollia og det er store muligheter for et bad. Bjørnhollia liggert vakkert til med Musvolltjønna rett nedenfor. Her skal vi nyte kvelden, med nydelig mat og deilig landskap.

Dag 8: Bjørnhollia - Rondvassbu, ca 13 km, ca 4-5t
Nest siste etappe går gjennom Illmanndalen, med trygge Storronden (2.138 moh)  i nord. Vi inntar en 3-retters avslutningsmiddag og nyter siste kveld sammen i Rondane.

Dag 9: Rondvassbu - Spranget, ca 6 km - Hjemreise 
På hver vår sykkel fra Rondvassbu, trår vi nedover til Spranget. Det går unna i full fart om vi vil, men vi anbefaler stopper og sakte fart for å få med den flotte utsikten mot Jotunheimen og tilbake mot alle rondene. Fra Spranget tar vi buss til Otta kl. 10.45, og videre med tog til Oslo kl.11.29. Ankomst Oslo Sentralstasjon kl. 15.03. 

Med forbehold om endringer i programmet.

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Generell informasjon:

Pris:
Kr    9 959,- fra Hjerkinn/til Otta
Kr  11 463,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 750,-. Bli medlem i DNT.
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, sykkel, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Gradering av turen: rød
Sommerfjellet er vakkert, men selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Snø og dårlig vær kan skje også på sommeren. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Selvbetjeningshytte = Hytta er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap.

Kart og ruteinformasjon: 

Turkart Rondane nord 1:50 000 og Dovrefjell-Snøhetta 1:50 000.
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.

Les mer om hyttene her: 
Snøheim
Reinheim
Kongsvold
Hjerkinn fjellstue
Grimsdalshytta
Øvre Dørålseter
Bjørnhollia
Rondvassbu

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer
Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer
NB! Vi gjør oppmerksom på at denne turen også er presentert i det engelske programmet.

 Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

Experience the impressive Snøhetta massif, with its beautiful mountain valleys, peaks, and nice cabins. This tour offers breathtaking mountains in Dovre National Park and Rondane National Park. Wildlife is abundant, and we might even get to see both musk,reindeer and other beautiful animals during the tour.

Program:

Day 1: Arrival Snøheim (1.474 m.a.s.l.)
Meeting point at Oslo Central railway station at the entrance at the platform, 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. The train departs at 08:02 o'clock. Bus from Hjerkinnhus 13:00 to Snøheim. 

Day 2: Snøheim - Snøhetta (2.286 m.a.s.l.) - Reinheim (self-service cabin), aprox. 12 km
We hope for good weather conditions, as we hike over Snøhetta (2286 m.a.s.l.) on the way to Reinheim. 

Day 3: Reinheim - Kongsvold, aprox. 15 km, aprox 5h
We follow the trail through Stroplsjødalen and reach Kongsvold Fjellstue (900 m.a.s.l.). If we are lucky we might get to see some muskoxes.

Day 4: Kongsvold - Hjerkinn fjellstue, aprox. 17 km, aprox 5-6h
Easy terrain across Hjerkinnshøe (1288 m.a.s.l.), before reaching Hjerkinn fjellstue (960 m.a.s.l.).

Day 5: Hjerkinn fjellstue - Grimsdalshytta, aprox. 15 km, aprox 5h
Traveling through easy terrain up to Steinbuhøe (1354 m.a.s.l.). We walk alongside the river Tverråe through a narrow valley, before we suddenly arrive at Grimsdalshytta. 

Day 6: Grimsdalshytta - Øvre Dørålseter, aprox. 16km, aprox 5-6h
The trail takes us up west of Gravhøtangen, before we go down to the valley Haverdalen, and begin our ascent to Dørålglupen. The ascent is steep, and we walk through several narrow pass. During the hike we experience the beautiful view towards Rondeslottet. We continue to Øvre Dørålseter, where a 3-course dinner awaits us. 

Day 7: Øvre Dørålseter - Bjørnhollia, aprox. 22 km, aprox 7-8h
We travel through Langglupdalen. 5 km before reaching Bjørnhollia, we pass a small river, Langglupbekken, where those who want to, can go swimming. 

Day 8: Bjørnhollia - Rondvassbu, aprox. 13 km, aprox 4-5h
Hilly terrain through Illmanndalen, with a wonderful view towards Storronden (2138 m.a.s.l.), in the north. We reach Rondvassbu, and enjoy our last night together. 

Day 9: Rondvassbu - Spranget, aprox. 6 km - Departure
We use bicycles to get down to Spranget. If you want to, you can go as fast as you can, but we recommend to slow it down to enjoy the beautiful view Jotunheimen. By bus from Spranget to Otta at 10.45, then the train to from Otta to Oslo Sentras Station at 11.29, arrival 15.03. (This train will stop at Oslo Airport Gardermoen 14.32.)

Program subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and skiing conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Prices:

NOK   9 959,- from Hjerkinn/to Otta
NOK 11 463,- from/to Oslo.
Additional non-member price NOK 750,-. Sign up for DNT-membership.
The tour package includes: accommodation, tour leader, all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast and packed lunch / filling of Thermos . 

Tour grading(red)
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. There is a good chance for snow even in the summertime. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Miscellaneous:
(selfservice) = self-service cabin

Map and route descriptions:
The maps: Dovrefjell-Snøhetta 1:50000 and Rondane nord 1:50 000.

Read more about the cabins here:
Snøheim
Reinheim
Kongsvold
Hjerkinn fjellstue
Grimsdalshytta
Øvre Dørålseter
Bjørnhollia
Rondvassbu

Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

Generel information:
Please read this information before booking:"Important information for summer tours".
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

Gjennom Dovre og Rondane

Opplev det imponerende Snøhetta-massivet, som rager over fjellviddene på Dovrefjell, og overgangen til Rondane, via vakre seterdaler og inn blant ville fjell. Denne forlengede ukesturen byr på fantastiske fjell i ...