Aurlandsdalen - Fra fjell til fjord Aurlandsdalen Historic Hiking Trail

Fellestur

Fra dato
21. juli 2019 kl. 12:02
Til dato
26. juli 2019 kl. 14:30
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Fjelltur, Sommer, Hyttetur, Aurlandsdalen, Historiskvandreruteaurlandsdalen, Guided
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Aurlandsdalen Turisthytte , Finsehytta , Geiterygghytta
Turområde
Hardangervidda, Skarvheimen (se kart)
Turkode
12212
Dette arrangementet er over!

Fra Finse går turen like øst for Sankt Pål, med storslagen utsikt, og videre til Geiterygghytta. Videre ned den trange og ville Aurlandsdalen, «dalen over alle daler», som er en av landets mest populære og omtalte fotturruter. Her vandrer en i kulturlandskap; stien følger gamle kløvstier og enkelte partier på brede hyller i fjellsiden, forbi nedlagte gårder og bosettinger. Det blir vestlandsnatur i fullt monn!

Historisk vandrerute
DNT og Riksantikvaren åpnet fire nye historiske vandreruter i løpet av sommeren 2018. Blant disse er den vakre ferdselsveien gjennom Aurlandsdalen i Sogn og Fjordane. Meld deg på en av Norges aller vakreste turer!

Program:

Dag 1 Ankomst Finsehytta, ca 400 m/10 min.
Oppmøte ved nedgangen til plattformen til toget på Oslo S 20 minutter før avreise. Se monitor i avgangshallen. Avreise med Bergenstoget fra Oslo S kl. 12.02 til Finse (1223 moh), ankomst kl. 16.19. Til fots til Finsehytta. Middag og sosialt samvær. Vi benytter kvelden til felles samling med presentasjon, informasjon om turen, gjennomgang av utstyr og etappene.

Dag 2: Finse - Geiteryggen, ca 15 km/5 t.
Fra Finsehytta går vi over jernbanen og videre opp til Klemsbu. Vi tar en avstikker til Sankt Pål (1695 moh) hvis godt vær. Bratt ned, øst for Omsvatnet og videre langs Geiteryggvatnet Geiterygghytta (1229 moh), 5 t.
Sankt Pål har har en fantastisk utsikt over Finse og Hardangerjøkulen (den sjette største isbreen på Norges fastland).  

Dag 3: Geiteryggen
Opphold på Geiterygghytta. Dagstur i området.

Dag 4: Geiteryggen - Aurlandsdalen Turisthytte Østerbø, ca 20 km/7 t.
På anleggsveien til stidelet mot Hallingskeid nordvest for hytta. På sti nordover, ned til Rossdøla og Breibakka. Vid utsikt over Steinbergdalen når man kommer inn i Stemmerdalen. På skrå ned dalsida  til Steinbergdalshytta. Et egnet sted for matpakkerast! Videre opp skråninga nord for hytta. Øyestølgrovi og Storagrovi krysses på helårsbruer. Bratt ned til Grøna, opp forbi Grønestøl og bratt ned til veien som følges det siste stykket til Aurlandsdalen Turisthytte Østerbø (820 moh), 7 t.

Dag 5: Aurlandsdalen Turisthytte Østerbø - Vassbygdi - Heimly Pensjonat, ca 15 km/6 t. 
Denne klassiske fotturen ned Aurlandsdalen er viden kjent. Aurlandsdalen representerer noe av det vakreste og mest storslagne i norsk natur. Stupbratte fjell kaster seg loddrett ned i dype elvegjel, og på toppene er det panoramautsikt. Små bekker og mektige fosser - nedlagte gårder og gamle støler. Sjelden flora med bl.a. Fjelldronningen, en av våre vakreste fjellblomster. Nesten 500 plantesorter finnes i dalen som er et eldorado for blomsterelskere. Aurlandsdalen byr på rike naturopplevelser. Det er en vandring gjennom natur og kultur. 6 t. Buss fra Vassbygdi kl. 16.40 til Aurland og videre til Flåm, ankomst kl. 17.10. Overnatting på Flåm Camping og Vandrarheim, med middag og frokost på Fretheim hotell. 

Dag 6: Hjemreise fra Flåm
Vi tar den berømte Flåmsbanen fra Flåm kl 08.35 til Myrdal. Videre med tog fra Myrdal kl.09.49  til Oslo S, ankomst kl 14.30.

Flåmsbana er en av verdens mest spektakulære togreiser - med panoramautsikt over noe av den villeste og mest storslåtte naturen i norsk fjordlandskap. Flåmsbana er en av de bratteste toglinjene i verden på vanlige togskinner. Togturen går gjennom fantastisk natur, forbi Rallarvegen, stupbratte fjellvegger, skummende fossefall og gjennom 20 tuneller. Reisen byr på så mange utsiktspunkter at mange føler for å reise flere ganger opp og ned mellom høyfjellet og fjorden! National Geographic Traveler Magazine har utnevnt Flåmsbana som en av topp 10 togreiser i Europa, mens Lonely Planet i 2014 har strukket seg enda lenger og kåret Flåmsbana til verdens beste togreise!

Med forbehold om endring i programmet

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Generell informasjon:

Pris:
Kr 6 300,- fra Finsehytta/til Flåm
Kr 8 353,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 750,-. Bli medlem i DNT.
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Maks antall deltakere: 12 stk

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Gradering av turen: Rød
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier.  Pakk sekken riktig og smart.

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Skarvheimen-Aurlandsdalen 1:50.000 eller turkart Aurlandsdalen 1:50.000.
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.
Kart kan kjøpes i vårt Turisenter eller på Nettbutikken.

På www.historiskevandreruter.no kan du «oppdage» vandrerutene etter hvert som de lanseres, planlegge turen og finne lenker til mye spennende historie.

Les mer om Historisk vandreruter: https://www.dnt.no/artikler/nyheter/12719-historisk-vandrerute-apner-i-aurlandsdalen/

Les mer om hyttene her: 
Finsehytta
Geiteryggen
Aurlandsdalen Turisthytte Østerbø
Heimly Pensjonat

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer

Viktig informasjon om fellesturer sommer
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer

 Vilkår for deltakelse på fellesturer
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

We travel from Finse towards Geiterygghytta, to explore the beautiful view from Sankt Pål. Then through the deep valleys of Aurlandsdalen, which is one of Norway's most popular and mentioned hiking tours. We will travel though cultural landscape, experience ancient forests, lodges and old abandoned farms. Beautiful! 

Historical hiking route

DNT and the National Heritage Office opened four new historic hiking routes during the summer of 2018. Among these are the beautiful route through the Aurlandsdalen in Sogn og Fjordane. Join one of Norway's most beautiful tours! 

Tour Program:

Day 1 Arrival Finsehytta, aprox. 400 m/10 minutes
Meeting point at Oslo Central railway station at the entrance to the platform, 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. Departure with the train to Bergen at 12:02, arrival at Finse (1223 m) 16:19. By foot to Finsehytta. We use the evening to introducing each other, information about the tour and the equipments.

Day 2: Finse - Geiterygghytta, aprox. 15 km/5 hours
From Finsehytta we walk towards Klemsbu, and take a detour up to Sankt Pål (1695 m.a.s.l.) if the weather is nice. Steep descent down to the lake Geiteryggvatnet before arriving Geiterygghytta (1229 m.a.s.l.). From Sankt Pål there is a wonderful view towards Finse and Hardangerjøkulen (the largest glacier on Norway's mainland). 

Day 3: Geiteryggen
Possible resting day, or a hike in the surrounding area. 

Day 4: Geiteryggen - Aurlandsdalen Turisthytte Østerbø, aprox. 20 km/7 hours
We follow the trail towards Hallingskeidet north of the cabin. When we reach the rivers Rossdøla and Breibakka we cross them using the summerbridges. Wide view over the valley Steinbergdalen, when entering the valley Stemmerdalen. Hilly terrain down towards Steinbergdalshytta. Rough and steep terrain down towards the road, which we will follow until we reach Aurlandsdalen Turisthytte Østerbø (820 m.a.s.l.). 

Day 5: Østerbø Turisthytte - Vassbygdi -  Heimly Pensjonat, aprox. 15 km/6 hours
This is one of Norway's most popular and mentioned hikes. Aurlandsdalen represents some of the most beautiful nature Norway has to offer. Steep mountains goes down to deep valleys. We pass abandoned farms, and mighty waterfalls. You can also experience almost 500 different plant species, a paradise for plant lovers. We arrive Vassbygdi. Bus from Vassbygdi 16:40 to Aurland and then to Flåm, arrival 17:10. Accommodation at Flåm Camping, dinner and breakfast at Fretheim Hotel nearby. 

Day 6: Return to Oslo
We take the famous Flåmsbanen by train from Flåm 08:35 to Myrdal. Train from Myrdal 09:49, arrival at Oslo S 14:30. Flåmsbanen is one of the steepest railroads in the world. We travel through beautiful nature, passing Rallarvegen, steep mountainsides, waterfalls and 20 tunnels. Lonely Planet announced Flåmsbanen the best trainride in the world in 2014! 

Program subject to alteration

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and skiing conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Price: 
NOK 6 300,- from Finse/to Flåm
NOK 8 353,- from/to Oslo
Additional non-member price NOK 750,-. Sign up for DNT-membership.
The package includes: Accommodation, tour leader, all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner) except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Tour grading: Red
Summer mountain is beautiful, but even the easiest hike can be challenging with challenging weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Map and route descriptions:
The map Skarvheimen - Aurlandsdalen 1:50 000 or Aurlandsdalen 1:50 000. 
Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and royute descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Read about the cabins here:
Finsehytta
Geiterygghytta
Aurlandsdalen Turisthytte Østerbø
Heimly Pensjonat

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommended Summer Hiking gear list.  

Generell information: Please read this information before booking: "Important information for summer tours"
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

Aurlandsdalen - Fra fjell til fjord

Fra Finse går turen like øst for Sankt Pål, med storslagen utsikt, og videre til Geiterygghytta. Videre ned den trange og ville Aurlandsdalen, «dalen over alle daler», som er en ...

Kontaktinformasjon: