Skarvheimen light Skarvheimen light

Fellestur

Fra dato
25. juli 2019 kl. 12:02
Til dato
28. juli 2019 kl. 23:00
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Fjelltur, Hyttetur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Finsehytta , Geiterygghytta , Iungsdalshytta
Turområde
Skarvheimen (se kart)
Turkode
12201
Dette arrangementet er over!

Dette er kanskje Skarvheimens flotteste område - med høstfarger i Iungsdalen og Hallingskarvet i vår umiddelbare nærhet. Kongshelleren ligger i et røft og steinete fjellterreng, en kontrast til den grønne Iungsdalen. Det er forholdsvis korte dagsmarsjer så vi tar oss god tid og bruker hele dagen. Siste dag går turen til Finse, med en avstikker opp til Sankt Pål med fantastisk utsikt mot Hardangerjøkulen.

Program:

Dag 1: Ankomst Iungsdalshytta, ca 4 km/1 t.
Oppmøte på Oslo S ved nedgangen til plattformen 20 minutter før avreise. Plattformen vil bli opplyst på tavlen i avgangshallen. Avreise med Bergenstoget kl. 12.02 til Ål, ankomst kl. 15.18. Videre med ekstrabuss fra Ål kl 15.20 til Tovika, ankomst ca kl.16.40.  Til fots langs nordsida av vannet over Tovikstangen, over Fossebrekka til Iungsdalshytta (1111 moh). Vi benytter kvelden til felles samling med presentasjon, informasjon om turen, gjennomgang av utstyr og etappene.

Dag 2: Iungsdalshytta - Kongshelleren (selvbetjent), ca 15 km/ca 5 t.
Vestover, inn i vestre Iungsdalen og videre opp lia. Vi krysser Skarvåne og videre opp op nordsiden av Gjendesbergi (1349 moh). Videre i et steinete parti, langs austre og vestre Volavatnet til Kongshelleren (1450 moh).

Dag 3: Kongshelleren - Geiterygghytta, ca 12 km/4-5 t.
Sørover vest for Langavatnet, inn i skaret mellom Kongshellernuten (1598) og Langvassnuten (1622 moh) før stien går videre sørvestover i lett terreng. Forbi fjellet Bolhovd, lett nedstigning i mykt terreng ned til stidelet mot Hallingskeid, videre noen hundre meter langs veien sørover til Geiterygghytta (1229 moh), 4 t.

Dag 4: Geiterygghytta - Finse - hjemreise, ca 15 km/5 t.
Langs Geitryggvatnet, så i jevn stigning ca 400 høydemeter opp fjellsida øst for Omnsvatnet og delvis på snøfonner opp på fjellplatået. Mulighet for en kort avstikker til toppen Sankt Pål (1695 moh) med vid utsikt mot Hurrungane i nord, Hardangerjøkulen i sør og Gaustatoppen i sørøst. Forbi Klemsbu og i noe steinete terreng videre ned til Finse (1222 moh).
Har man god tid før togavgang, anbefales en tur til Finsehytta for en smak fra microbryggeriet på hytta.
Avreise med tog fra Finse kl. 18.19 til Oslo S, ankomst kl 22.27 (kl. 23:00 på avgang 25/7 og 22/8)

Med forbehold om endring i programmet!

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen.  

Pris: 
Kr 3 420,- fra Ål/til Finse
Kr 4 801,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr 750,-. Bli medlem i DNT.
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Spesielt for denne turen: Ta med mat og drikke til første turdag.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

Gradering av turen: Blå
Sommerfjellet er vakkert, men selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier.  Pakk sekken riktig og smart.

Annet:  
Selvbetjent hytte = Hytta er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap.

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Skarvheimen-Aurlandsdalen 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.
Kart kan kjøpes i vårt Tursenter eller på Nettbutikken.

Les mer om hyttene her: 
Iungsdalshytta
Kongshelleren
Geiterygghytta

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les:
viktig informasjon fellesturer sommer

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i
"Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

This tour is in the central part of Skarvheimen, up and down trails, bridges and nice cabins. Enjoy the spectacular view in Skarvheimen. Kongshelleren is located in a rocky mountain, a contrast to the green Iungsdalen valley. There is relatively short distance between the cabins, but we will take it easy and spend the whole day out. The last day we might take a trip up to St.Pål with a wonderful view of the Hardanerjøkulen.

Tour Program:

Day 1: Arrival Iungsdalshytta, approx.4 km/1 hours.
Meeting point by the platform at the Oslo Central Station 20 minutes before departure. Look for the platform on the monitor. Departure with the train to Bergen at 12:02 arrival atat Ål 15:18. Extrabus from Ål 15:20 to Tovika, arr.approx. 16:40. A walk along the path to Iungsdalshytta (1111 m.a.s.l.). We use the evening to introducing each other, information about the tour and the equipments.

Dag 2: Iungsdalshytta - Kongshelleren (self-service cabin), approx. 15 km/5 hours.
We walk through vestre Iungsdalen, a rocky and rough terrain section, before walking alongside the western and eastern parts of the lake Volavatnet to Kongshelleren(1450 m.a.s.l.).  

Dag 3: Kongshelleren - Geiterygghytta, approx. 12 km/4 hours.
Into to vessel between Kongshellernuten (1598 m.a.s.l.) and Langvassnuten (1622 m.a.s.l.) , passing the mountain Bolhovd. Easy downhill into Rossdalen and up between the heights  (1355 and 1393) and on the gravel road to Geiterygghytta (1229 m.a.s.l.).

Dag 6: Geiterygghytta - Finse (return to Oslo), approx.15 km/5 hours.
Steady climb up a hillside, possible detour up to mountain Sankt Pål (1695 m.a.s.l.) with a beautiful view over Hurrungane, Hardangerjøkulen and Gaustatoppen. We continue down to Finsehytta Station(1222 m.a.s.l.). If early arrival at Finse we can take a short walk (400 meters) to the DNT-hut Finsehytta, where you can enjoy some localbrewed beer.
Train from Finse at 18:19 to Oslo Central Station, arr. 23:00

Programme subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and trail conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Price:
NOK 3 420,- from Ål/to Finse
NOK 4 801,- from/to Oslo
Addition for non-members: NOK 750,- Click here to become a DNT member
The tour package includes: accommodation, tour leader and all meals (breakfast, packed lunch / filling of thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day: dinner only, and last day: only breakfast + packed lunch/filling of thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Special for this tour:
Remember to take with you beverage and packet lunch for this first day.

Tour grading (blue)
Summer mountain is beautiful, but even the easiest hike can be challenging with challenging weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your back pack right and smart.

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need for cups, washtub,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Map and route descriptions:
The map Turkart Skarvheimen/Aurlandsdalen 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and royute descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Read more about the cabins here:
Iungsdalshytta
Kongshelleren
Geiterygghytta

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

General information:
Please read this information before booking: "Important information for summer tours".
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

 

Skarvheimen light

Dette er kanskje Skarvheimens flotteste område - med høstfarger i Iungsdalen og Hallingskarvet i vår umiddelbare nærhet. Kongshelleren ligger i et røft og steinete fjellterreng, en kontrast til den grønne Iungsdalen. Det ...

Kontaktinformasjon: