Klassikeren i Femundsmarka Femundsmarka Classic

Fellestur

Fra dato
15. juli kl. 08:00
Til dato
20. juli kl. 18:00
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Fjelltur, Sommer, Summer, Mountain, Hyttetilhytte, Femundsmarka, Guided Tur, Unesco
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Svukuriset
Turområde
Femundsmarka (se kart)
Turkode
12272
Dette arrangementet har allerede startet!

Vertshuset Røros er første stopp, og vi besøker den gamle Bergstaden som er på UNESCOs liste over verdensarv. Deretter sørover inn i Femundsmarka, hvor vi bor både på selvbetjeningshytter og gamle fjellgårder. En eventyrlig villmark venter oss i Femundsmarka.

På denne turen dekker vi reisekostnadene en vei, fra Elgå til Oslo

Program:

Dag 1 Oppmøte Røros, Vertshuset Røros
Vi tar toget fra Oslo S kl 10.34 til Røros, ankomst 15.31 (togbytte på Hamar). Oppmøte ved nedgang til perrong ca 20 min før togavgang.  Vi rusler i samlet tropp opp til Vertshuset Røros før vi igjen tar turen ut i Bergstaden. Middag inntas på Vertshuset. Velkomst og informasjon om turen første kveld. 

Dag 2 Røros - Marenvollen (795 moh) (selvbetjent), ca 15 km/5-6 timer
Fra Røros over Skåkåsfjellet, i lett kupert terreng fram til Marenvollen.

Dag 3 Marenvollen - Ljøsnåvollen, ca 25 km/8-9 timer
Denne etappen er turens lengste. Den går på gode stier og passerer flere interessante plasser på vei mot Svartvika i sørenden av vannet Feragen. Deretter i fjellskog videre til den nydelige plassen Ljøsnåvollen. En god kveld og natt venter oss på denne private, betjente plassen.

Dag 4 Ljøsnåvollen - Røvollen, ca 22 km/7 timer
En  vakker tur. Vi går blant annet langs Muggsjøens hvite sandstrender og krysser Mugga sine tre løp (vades). Turen går delvis på smale grusrygger (eskere, som ble dannet under breen i siste istid). Vel framme på Røvollen tar vi av oss støvler og sekker og strekker oss ut, vel vitende om at middagen står for tur når det måtte passe deltakerne. Røvollen er en populær møteplass også for reinsdyra. Det anbefales å ta en tur ned til elva for et bad før middag.

Dag 5 Røvollen - Svukuriset, ca 17 km/6 timer
Nest siste etappe står for tur og denne gangen går vi igjen opp i åpent landskap. Store Svuku, små vann og gode stier ligger foran oss. Og Svukuriset, selvsagt. En avslutningsmiddag skal nytes og igjen håper vi på en sommerkveld som er varm og tørr slik at kveldskaffen kan nytes ute.

Dag 6 Svukuriset - Elgå, ca 8 km/3 timer - hjemreise
Frokosten tar vi oss god til i dag og nyter morgenstunden på tunet på Svukuriset. Vi starter dagens etappe gjennom fjellbjørkeskog i kupert og morsomt terreng. Over Gråvola får vi et siste overblikk over dagens etappe og store deler av Femundsmarka. Vi vandrer videre og får siste kilometer gjennom høyreist furuskog før vi ankommer Elgå ca kl. 12.30. Ekstrabuss til Oslo med ankomst bussterminalen i Oslo ca kl. 18.00

Vi tar forbehold om endringer i programmet!

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Generell informasjon:

Pris: 

kr 5.337,- fra Røros/til Elgå
kr 6.415,- fra/til Oslo

Ikke-medlemstillegg kr. 750,-. BLI MEDLEM I DNT.

Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Max antall deltagere: 14 stk

Les mer om hyttene her: 

Vertshuset Røros

Marenvollen

Ljøsnåvollen

Røvollen

Svukuriset

Annet:
Selvbetjeningshytte = Hytta er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Gradering av turen: rød
Sommerfjellet er vakkert, men selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Snø og dårlig vær kan skje også på sommeren. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer

Kart:

Turkartene: Røros - Feragen og Femunden nord 1:50 000. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Aktivitetsavdelingen på aktivitet@dntoslo.no 

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i
"Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

The Røros Inn is the first stop and we visit the old Bergstaden that is on UNESCO's list of world heritage sites .The arrival day we will have time to visit this unique little town with narrow streets and characteristic old wood houses. Over the next 6 days we will explore the deep forest of Femundsmarka. Accommodation in charming self service cabins and mountain farms. A ferry takes us across the Lake Femund, a unique area of natural beauty. 

On this trip, DNT Oslo covers the transportation fees the last day; from Elgå to Oslo

Program:

Day 1: Arrival Vertshuset Røros
Meeting point at Oslo Central railway station at the entrance to the platform, 20 minutes before departure. Look for the correct platform at the monitor. Departure by train to Røros, 10:34. Arrival at Røros, 15:30.  We walk together to Vertshuset Røros. Dinner Vertshuset.

Day 2: Røros - Marenvollen (795 m.a.s.l.) (Self-service cabin), aprox 15 km/5 hrs
From Røros over Skåkasfjellet, easy terrain to Marenvollen. 

Day 3: Marenvollen - Ljøsnåsvollen, aprox. 25 km/8 hrs
The longest hike of our trip. Easy terrain towards Svartvika, and then through a mountain forrest to beautiful Ljøsnåsvollen. 

Day 4: Ljøsnåsvollen - Røvollen, (self service cabin) aprox. 22 km/7 hrs
A beautiful hike through hilly terrain. We pass white sandy beaches, and wade through the river Mugga. When we get to Røvollen, there might be some reindeers there to greet us. For those who want to, they can enjoy a swim in the nearby river.  

Day 5: Røvollen - Svukuriset, aprox 17 km/6 hrs
We follow the trail in wide open spaces, and pass the lake Store Svuku and small charming lakes. Our last night together at Svukuriset, hopefully the weather is nice so we can enjoy our evening coffee outside. 

Day 6: Svukuriset - Elgå, aprox 8 km
Our last hike starts through a birchwoodforrest. Up towards Gråvola, where we get a good view over Femundsmarka, and the last part through a grand pineforrest, before reaching Elgå. We will take an extra bus to Oslo. Arrival at Oslo Bus Terminal aprox. 18.00. The bus from Elgå to Oslo will be free for the participants.

Programme subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and the trails conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Price: 
NOK 5.337,- from Røros/to Elgå
NOK 6.415,- from/to Oslo
Additional non-member price NOK 750,-. Sign up for DNT-membership.
The package includes: Accommodation, tour leader, all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner) except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.

Maximum number of participants: 14 ppl

Read more about the cabins here:

Vertshuset Røros

Marenvollen

Ljøsnåvollen

Røvollen

Svukuriset

Tour grading(red)
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. There is a good chance for snow even in the summertime. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Map and route descriptions:
The maps: Røros - Feragen 1:50 000 and Femunden nord 1:50 000.
Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

Generel information:
Please read this information before booking:"Important information for summer tours".
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Klassikeren i Femundsmarka

Vertshuset Røros er første stopp, og vi besøker den gamle Bergstaden som er på UNESCOs liste over verdensarv. Deretter sørover inn i Femundsmarka, hvor vi bor både på selvbetjeningshytter og ...

Kontaktinformasjon: