Gjennom vakre Langsua Through beautiful Langsua

Fellestur

Fra dato
15. juli kl. 08:00
Til dato
19. juli kl. 15:30
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Jotunheimen, Sommertur, Langsua, Frahyttetilhytte, Guided
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Liomseter
Turområde
Jotunheimen, Langsua (Huldreheimen) (se kart)
Turkode
12271
Dette arrangementet har allerede startet!

Langsua fra vest mot øst er en fin variant i et område som enda ikke er oppdaget av massene. Her ligger selvbetjeningshyttene på rad og rekke, åpent landskap som gir deg pusterom, myke stier og en avslutning på Liomseter med full service. Ta turen og nyt vakre Langsua!

Program:

Dag 1 Ankomst Storeskag
Oppmøte på Oslo bussterminal 08.20. Valdresekspressen går 8.40 fra Oslo til Heggenes, ankomst kl 12.18. Videre med taxi/ekstrabuss kl. 12.20 helt inn til Storeskag. Vi spiser litt før vi tar en ettermiddagstur i område. Deilig med en luftetur etter en lang reise. Om kvelden blir det informasjon om turen og kos rundt peisen.

Dag 2 Storeskag - Skriurusten (1040 moh), ca 12 km/4 timer
Finfin tur over Skagsflye - åpent og flatt landskap på ca 1.100 moh. Deretter passerer vi Butindbue og går videre over Marsteinhøgda høyeste punkt på turen ca 1.340 moh. Deretter ned igjen på ca 1.100 høydemetere, kryssing Langsudalsbekken og ned til Skriurusten.

Dag 3 Skriurusten - Storkvolvbua, selvbetjent (1.200 moh), ca 16 km/5 timer

I dag tar vi turen rundt Nordre Langsua (ca 1.545 moh).Vesterheimshytta passeres på vei ned fra Hyllefjellet. Deretter snur vi nesen nordover igjen - forbi Langsuplassen og i flott terreng til Storkvolvbua. Ta gjerne en kveldstur opp til de vakre kulpene vest for Storkvolvbua. (Følg ruta mot Storhøliseter ca 4-500 metere og ta av når dere ser vannet. I andre enden av dette finner dere kulpene.)

Dag 4 Storkvolvbua - Liomseter - ca 16 km/5 timer

Det er to flotte turalternativer til Liomseter, den ene nord for Nonstjønnkampen og den andre sør for. Vi velger oss ruta sør for og følger ryggen sørover til Liomseter. Nydelig utsikt. Vel framme blir vi vartet opp med middag og mulighet for dusj. Vi prater om turen og hygger oss en siste kveld sammen.

Dag 5 Hjemreise fra Liomseter

Vi tar oss god tid til frokost før vi setter oss på ekstrabussen kl 10.00 til Lillehammer, ankomst ca kl 11.30. Videre med tog til Oslo kl 13.14 med ankomst Oslo S kl. 15.26.

Med forbehold om endring i programmet!

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Generell informasjon

Pris:
Kr. 4 171,- fra Heggenes/til Lillehammer
Kr. 5.098,- fra/til Oslo

Ikke-medlemstillegg kr. 750,-. Bli medlem i DNT.

Turpakken inkluderer: Transport fra Heggenes/til Lillehammer, overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Antall deltagere på turen: 10 stk

Gradering av turen (blå)

Kart og ruteinformasjon:
Topo 3000 Langsua nasjonalpark 1:50.000.
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.

Annet:
Selvbetjeningshytte = Hytta er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap.

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer
Kart kan kjøpes i vårt Tursenter eller på Nettbutikken.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer
NB! Vi gjør oppmerksom på at denne turen også er presentert i det engelske programmet.

 Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Denne turen er også representert i vårt engelske program.

Explore the magic area called Langsua National Park. Open plateaus, birchwood and gentle terrain. On this tour we go from the west to the east, visiting several self-served cabins. The last night we stay at the staffed DNT lodge; Liomseter. Enjoy!

Program: 

Day 1 Arrival Storeskag
Meeting point at Oslo Bus Terminal at the entrance to the platform, 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. Departure by Valdresekspressen at 08.40 to Heggenes arr.12.18. Extrabus to Storeskag. A short hike nearby. We use the evening to get to know each other, information about the tour and the equipment.

Day 2 Storeskag - Skriurusten (self-service) (1040 moh), aprox 12 km/4h
A nice hike today over Skagsflye, open and flat landscape aprox. 1100 m.a.s.l. Then we pass Butindbue and hike towards Marsteinhøgda, the highest point this stage, 1340 m.a.s.l. Down towards Skriurusten.

Day 3 Skriurusten - Storkvolvbua (self-service) (1.200 moh), aprox 16 km/5h
The hike goes around Nordre Langsua(1545m.a.s.l.), then we head north to Storkvolvbua. 

Day 4 Storkvolvbua - Liomseter - aprox 16 km/5h
Two alternatives on the way to Liomseter. One alternative goes north of Nonstjønnkampen, and the other, south. We choose the route that goes south to Liomseter. At the cabin we will be served dinner. 

Day 5 Departure from Liomseter

After a nice breakfast we will departure 10.00 by bus to Lillehammer, arr.approx.11:30. Train from Lillehammer at 13:14, arrival Oslo S at 15.26.

Program subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and the trails conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Price:
NOK. 4 171,- from Heggenes/to Lillehammer
NOK. 5.098,- from/to Oslo

Additional non-member price NOK 750,-. Sign up for DNT-membership.
The package includes: Accommodation, tour leader, all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner) except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.

Maximum number of participants: 10 ppl

Tour grading: (blue)

Map and route descriptions:
The map, Topo 3000 Langsua nasjonalpark 1:50.000.
Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

Generel information:
Please read this information before booking: "Important information for summer tours".
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Gjennom vakre Langsua

Langsua fra vest mot øst er en fin variant i et område som enda ikke er oppdaget av massene. Her ligger selvbetjeningshyttene på rad og rekke, åpent landskap som gir ...

Kontaktinformasjon: