I hjertet av Jotunheimen In the heart of Jotunheimen

Fellestur

Fra dato
12. august kl. 08:00
Til dato
16. august kl. 22:10
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Jotunheimen, Hyttetilhytte, Tour, Fjelltur, Guided, Mountain
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Gjendebu
Turområde
Jotunheimen (se kart)
Turkode
12266

Opplev hjertet av Jotunheimen og bli med igjennom dype daler, ved høye fjell, vakre hytter og praktfullt landskap! Dette er Jotunheimen i et nøtteskall. På oppholdsdagen er det mange spennende topper å velge imellom. Kanskje det blir en tur til Gjendetunga? 

PROGRAM:

Dag 1: Ankomst Leirvassbu
Oppmøte ved plattformen på Bussterminalen 20 minutter før avreise. Se på monitor for plattform. Avreise med buss kl 13.05 til Leirvassbu, ankomst kl 18.00.
På Leirvassbu blir det middag og sosial samling. 

Dag 2: Leirvassbu - Olavsbu (selvbetjent), ca 11km, 4t
Vi går mot Kyrkja(2032moh.), men passerer den bare på stien. Vi fortsetter mot Øvre- og Nedre høglvagltjønnen, før vi følger stien sørvest mot Raudalsbandet, og ankommer etterhvert til Olavsbu(1440moh). 

Dag 3: Olavsbu - Gjendebu, ca 16km, ca 5-6t
Stien går nedenfor og langs Raudalseggjen og inn Raudalen. Nå bærer det nedover, vi kommer til stikrysset ved Tungepiggan og fortsetter til Gjendebu(990moh.)

Dag 4: Opphold Gjendebu
Vi tar en dagstur i området, og ser an vær og form! 

Dag 5: Gjendebu - Torfinnsbu, ca 14km, ca 5t - Oslo
Bratt opp Svartdalen, gjennom dalen og inn til Torfinnsdalen til den selvbetjente hytta Torfinnsbu. Båt derifra kl 16.30 til Bygdin, ankomst kl 17.15, videre med buss fra Bygdin (Valdresekspressen) kl. 17.50 til Oslo Bussterminal, ankomst kl. 22:10.

Vi tar forbehold om endringer i programmet!

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Generell informasjon

Pris:
Kr 4 381,- fra Leirvassbu /til Bygdin
Kr 5 689,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 750,-. Bli medlem i DNT.

Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, båt, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos. Husk nistepakke første dag. 

Antall deltagere: 12 stk

Les mer om hyttene vi besøker her:

Leirvassbu

Olavsbu

Gjendebu

Torfinnsbu

Gradering av turen: rød
Sommerfjellet er vakkert, men selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Snø og dårlig vær kan skje også på sommeren. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Jotunheimen Aust og Vest 1:50.000. Eller Cappelen Damm Jotunheimen 1:100 000.
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer
Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer
NB! Vi gjør oppmerksom på at denne turen også er presentert i det engelske programmet.

 Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

The trail goes through valleys, passing beautiful, high mountains. Hilly terrain, beautiful cabins, wonderful landscape sums up this tour. In just a few days you will experience the heart of Jotunheimen, and this will be a tour you won't forget.  

PROGRAM

Day 1: Arrival Leirvassbu
Meeting point at Oslo Bus Terminal at the platform 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. Departure 13.05 with bus to Leirvassbu(1400m.a.s.l.), arrival aprox. at 18.00. Dinner and social gathering. 

Day 2: Leirvassbu - Olavsbu(selfserved), aprox. 11km, aprox. 4h
We walk towards Kyrkja(2032m.a.s.l.), but walk right past it towards the lakes Øvre - og Nedrehøglvagltjønnen. Continue on the trail southwest towards Raudalsbander, and arrive at Olavsbu(1140m.a.s.l.)

Day 3: Olavsbu - Gjendebu, aprox. 16km, aprox. 5-6h
The trail follows the mountain ridge Raudalseggjen and into Raudalen. Then the trail starts to descend, eventually we reach a crossroad by Tungepiggan, and continue towards Gjendebu(990m.a.s.l.)

Day 4: Stay at Gjendebu
A tour in the Gjendebu area. We will choose todays route depending on the weather. 

Day 5: Gjendebu - Torfinnsbu. app 14 km, 5 hours - Oslo
Steep up Svartdale, through the valley in to Torfinnsdalen to the self-served cabin Torfinnsbu. Boat from there to Bygdin.Departure by bus from Bygdin 17.50, to Oslo Bus Terminal, arrival at 22.10.

Programme is subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and the trails conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Price:
NOK 4 381,- from Leirvassbu /to Bygdin
NOK 5 689,- from/to Oslo
Additional non-member price NOK 750,-. Sign up for DNT-membership.
The package includes: Accommodation, tour leader, all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner) except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.Remember to bring a lunchpacket the first day. 

Maximum number of participants: 12 ppl

Read more about the cabins here:

Leirvassbu

Olavsbu

Gjendebu

Torfinnsbu

 

Tour grading(red)
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. There is a good chance for snow even in the summertime. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your back pack right and smart.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Map and route descriptions:
The map Jotunheimen Aust 1:50 000 and Jotunheimen Vest 1:50 000. Or Cappelen Damm Jotunheimen 1:100 000.
Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring:
Due to safety we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

General information:
Please read this information before booking:"Important information for summer tours".
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

I hjertet av Jotunheimen

Opplev hjertet av Jotunheimen og bli med igjennom dype daler, ved høye fjell, vakre hytter og praktfullt landskap! Dette er Jotunheimen i et nøtteskall. På oppholdsdagen er det mange spennende topper ...

Kontaktinformasjon: