Historisk vandrerute i Jotunheimen Historic hikingroute in Jotunheimen

Fellestur

Fra dato
22. juli kl. 08:00
Til dato
27. juli
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Hyttetilhytte, Turkatalog2019
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Fondsbu , Gjendebu , Gjendesheim
Turområde
Jotunheimen (se kart)
Turkode
12308

Jotunheimen er like populær idag som den gang de første vandrerne saumfarte dette området. Tettpakket med 2000-meters-topper og dype daler, masse vann og elver er det forståelig at vandrerne kommer tilbake igjen og igjen.

"Historisk Vandrerute" går i området som avgrenses av fjellsjøene Gjende og Bygdin og er den historiske "vuggen" til både Den Norske Turistforening og norsk fjellturisme. I dette området har en rekke pionérer innen friluftsliv, fjellsport, litteratur og musikk blitt inspirert - og selv satt sine spor. 

"Historisk vandrerute i Jotunheimen" er en noe krevende tur å gå. Høydeforskjellene på tre av etappene er store, og både Bukkelægeret og stigningen fra Gjende opp i Svartdalen bratte. Til gjengjeld får du noe av det flotteste fjellet kan by på av kontraster, frodighet og dyreliv.

På denne turen kan turleder fortelle spennende historier om klatrepionerene, hytter og ruter i Jotunheimen helt fra 1800-tallet. DNT ble stiftet i 1868 og har en svært interessant utvikling siden den gang.

Program

Dag 1: Ankomst Gjendesheim
Oppmøte ved plattformen på Oslo Bussterminal 20 minutter før avreise. Se på monitor for plattform. Avreise med Valdreseksperessen kl. 08.35 til Gjendesheim. Reisen til fjells var et eventyr i seg selv i riktig gamle dager. Nå går det raskere, men er fremdeles en reise med interessant kontraster. Etter middag samles vi i peisstua for gjennomgang av turen og for å bli bedre kjent.

Dag 2: Gjendesheim - Memurubu over Besseggen, ca 15 km/ca 6-7 timer.

Fra starten ved Gjendesheim - en av DNTs aller første hytter - begynner stigningen umiddelbart mot Veslefjellet på steintrapper anlagt av sherpaer fra Nepal for å dempe erosjonen langs stien. Etter turens lengste stigning på 800 høydemeter venter stikk motsatt stigningskurve og sannsynligvis enda høyere puls ned verdensikonet Besseggen - kåret til en av planetens 20 beste fotturer av National Geographic. De fleste fjellvandrere går Besseggen motsatt vei, og går dermed glipp av det fantastiske panoramaet som omgir deg hele veien ned Besseggen.Den siste lange unnabakken ned til Memurubu kan være krevende for knærne etter en lang dag.

Bagasjetransport med båten.

Dag 3: Memurubu - Gjendebu (990 moh) via Bukkelægret, ca 11 km/ca 5-7 timer

Fra Memurubu går det bratt opp - til du raskt er oppe på fjellplatået Memurutunga. Og for et skue det er her på en klarværsdag - uslåelig! Her går stien tett på et knippe svært fiskerike ørretvann. Snart går stien enda brattere ned igjen til Gjende ned Bukkelægeret - Gjende sin andre store kjendis nest etter Besseggen. I de bratteste partiene er det lagt ut kjetting og wire som gjør ferdselen sikrere. Vel framme på Gjendebu trår du bokstavelig talt inn i nasjonalromantikken. Her kan du fortsatt se kyr på saftig fjellbeite hele sommeren og glade geiter.

Gjendebu har sin helt spesielle historie, og her vil bestyrer fortelle om hyttas historie.

Bagasjetransport med båten.

Dag 4: Gjendebu - Torfinnsbu (990 moh) gjennom Svartdalen, ca 16 km/ca 6 timer

Raskt etter avgang fra Gjendebu starter den bratte stigningen opp i Svartdalen. Denne etappen tar deg fra Gjende over til Bygdin. Underveis er svimlende majestetiske Knutsholstind (2341 moh) din følgesvenn - i tindesportens ungdom ansett for å være Norges høyeste fjell. Men det er også flere 2000-metere å se på vandringen gjennom Svartdalen. Dagen avsluttes på Torfinnsbu ved Bygdins bredder - hytta som faktisk er delvis bygget av materialer fra Den Norske Turistforenings aller første hytte - Tvindehougen ved Tyin. Ingen annen DNT-hytte har lettere tilgang til flere 2000-meterstopper!

Dag 5: Torfinnsbu - Fondsbu (1.060 moh) - ny trasè, ca 19 km/ca 7 timer (evt. gammel rute: ca 24 km/8-9 timer)

Noen få kilometer etter å ha forlatt Torfinnsbu i retning Fondsbu er du inne i "Vinje-land". Den storslåtte skillingsvisa "Lenda frå Land" er lagt hit, og forteller om hesten som "brester men aldri han bognar".

Det er nå merket en helt ny trasè mellom Torfinnsbu og Fondsbu, og det er planen at vi skal gå denne. Fra Torfinnsbu følger vi den "gamle" ruta opp Langedalen og til Langedalsvatnet (1.513 moh). Fra Langedalsvatnet vil den nye ruta går i retning mot Bygdin (sør-vestover) og ned til Bygdin. Deretter følger den vannet under Galdeberget, og krysser Høystakka før den kommer inn på ordinær rute til Fondsbu. Vi vil være av de første som går denne ruta.

Bagasjetransport med båten for de som ønsker dette.

Alternativ til fotturen er å ta båten fra Torfinnsbu til Fondsbu.

Dag 5:  Hjemreise - Oslo
Vi tar oss tid til en lang og god frokost. Planen er nemlig å ta ærverdige M/B Bitihorn over Bygdin. "M/B Bitihorn" ble bygd og sjøsatt i 1912 og har gått i trafikk på Bygdin siden dengang. Kiosk ombord. Båtturen er vakker og tar 1t 45m.  Båten har avreise kl. 11.30 fra Eidsbugarden og bussen videre til Oslo går kl.14.20 fra Bygdin hotell. Ankomst Oslo kl. 18.55.

Mer informasjon om "Historisk vandrerute i Jotunheimen" finner du her: Historisk vandrerute i Jotunheimen"

Generell informasjon:

Med forbehold om endringer i program og rute. 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Pris:

Kr. 6.146,- fra/til Bygdin hotell
Kr. 7.168,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 750,-. Bli medlem i DNT.

Maks antall deltakere på turen: 16 (to turledere hvis full gruppe)

Turpakken inkluderer: Overnattinger, turleder, båttur,  alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos. Bagasjetransport. (Båtturen dag 5 er ikke inkludert i pakken og må betales av de som ønsker dette alternativet.)

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding

Gradering av turen: svart/rød (bratte og lange etapper)
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Jotunheimen Aust og Vest 1:50.000. Eller Cappelen Damm "Jotunheimen" 1:100 000/1:50 000. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.
 

Les mer om hyttene her:

Gjendesheim
Memurubu

Gjendebu
Torfinnsbu

Fondsbu

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer
NB! Vi gjør oppmerksom på at denne turen også er presentert i det engelske programmet.

 Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Annet:

Turen er presentert i vårt engelske program.

Muligheter for bagasjetransport på alle etapper unntatt dag 4 Gjendebu-Torfinnsbu. Bagasjetransport er inkludert. Husk å ta med en pakkepose som er godt merket med ditt navn og gjerne "DNT Oslo og Omegn - "Historisk Vandrerute i Jotunheimen".

NB: På denne turen vil det delta en fotograf  på oppdrag fra DNT. Fotografen skal ta bilder og film underveis på turen. Det som produseres av tekst og bilder skal brukes som innhold i DNTs egne kanaler. 
Om noen av deltagerne ikke ønsker å bli tatt bilder av eller intervjuet eller tatt bilder av vil vi selvfølgelig respektere dette. Da ber vi deg gi oss en melding om dette ved påmelding eller gi beskjed til en av turlederne.

Jotunheimen is as popular today as when the first hikers travelled this area. Beautiful nature, 2000-meter peaks and deep valleys, lots of water and rivers- it's understandable that the wanderers come back over and over again.

"Historic hikingroute in Jotunheimen" is in the area bounded by the lakes Gjende and Bygdin and is the historical "cradle" for both the Norwegian Tourist Association and Norwegian mountain tourism. In this area a number of pioneers in outdoor life, mountain sports, literature and music have been inspired - and even set their tracks.

"Historic hikingroute in Jotunheimen" is a challenging trip to go. The height differences on three of the stages are large, and both the Bukkelægeret and the uphill to Svartdalen are steep. In return, you'll get some of the most beautiful mountain can offer of contrasts, lushness and wildlife.

The tourleader will tell stories about culture, the first climbers, huts and routes from 18th century.

Program

Day 1: Arrival Gjendesheim

Meeting at Oslo Bus Terminal 20 minutes before departure. Look at the platform monitor. Departure with Valdresekspressen at. 08.35 to Gjendesheim. The journey to the mountains was an adventure in itself in the good old days. Now the journey gets faster, but is still a journey with interesting contrasts. After dinner we will have a meet n the fireplace for a review of the trip and to get better known.

Day 2: Gjendesheim - Memurubu over Besseggen, about 15 km / about 6-7 hours.

From the start at Gjendesheim - one of DNT's first cabins - the walk uphill begins immediately against Veslefjellet on stonestairs made by Nepal sherpa to curb the erosion along the path. After the longest climb, 800 meters, the opposite of the curve gives probably even higher pulse, the world-famous Besseggen - voted one of the planet's 20 best hikes by National Geographic. Most mountain hikers walk  Besseggen uphill. The last long downhill to Memurubu can be demanding for your knees after a long day. 

Day 3: Memurubu - Gjendebu (990 moh) via Bukkelægret, about 11 km / 5-7 hours

From Memurubu we will walk uphill - up to Memurutunga. A spectacular view - unbeatable! Here the trail goes close to small lakes. Soon the path goes even steeper back to Gjende - Bukkelægeret downhill. In the steepest parts, chains and wire have been laid, which makes the journey safer. Arrival Gjendebu you literally enter the national romance. Here you can still see cows and happy goats.

Day 4: Gjendebu - Torfinnsbu (990 moh) through Svartdalen, about 16 km / about 6 hours

Shortly after departure from Gjendebu, the steep uphill begins up to Svartdalen. This stage takes you from lake Gjende to lake Bygdin. Along the way, staggering majestic Knutsholstind (2341 moh) is your companion - in the youth sports youth considered to be Norway's highest mountain. But there are also more 2,000 meters to enjoy looking at on the trek through Svartdalen. The day ends at Torfinnsbu. No other DNT cabin has easier access to several 2000 meter stops!

Day 5: Torfinnsbu - Fondsbu (1,060 moh) - new route?

A few kilometers after leaving Torfinnsbu in the direction of Fondsbu you are in "Vinje land". The magnificent divorce "Lenda from Land" has been added here, telling the horse as "brester but never bows".

It is planned to mark a brand new route between Torfinnsbu and Fondsbu in the autumn-18 and spring -19, and the plan is that we will walk this one. From Torfinnsbu we follow the "old" route up the valley Langedalen and to lake Langedalsvatnet (1,513 moh). From Langedalsvatnet the new route will go towards Bygdin (south-west) and down to lake Bygdin. Then it follows the lake, crossing the river Høystakka before entering the regular route to Fondsbu. We will be the first to walk on this route if DNT has finished the job.

If the new route is not ready (weather conditions, a lot of water etc can prevent this) we will follow the old route. Then this day will be the longest trip and with a big difference in height you have a challenging day in front of you, also with  scree along the lake Uksedaltjernet. As you approach the historic Eidsbugarden and Fondsbu, you will enter an area with many cultural monuments and the hostess Solbjørg's enthusiastic welcome.

Bagagge transport by boat.

Alternative to the hike is to take the boat from Torfinnsbu to Fondsbu.

Day 5: Travelling - Fondsbu to Oslo
We enjoy a long and good breakfast. The plan is to take the boat M / B Bitihorn crossing Lake Bygdin. "M / B Bitihorn" was built and launched in 1912 and has been in traffic on Bygdin since then. Kiosk on board. The boattrip is beautiful and takes 1h 45m. The boat departs at. 11.30 from Fondsbu. The bus to Oslo leaves 14.45 from Bygdin hotel. Arrival Oslo at. 18.55.

General information:

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and road conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Price:

Nkr. 6.146, - from / to Bygdin hotel
Nkr. 7.168, - from / to Oslo

Maximum number of participants on the tour: 16 (two tour guides whose full group)

The tour package includes:
Accommodation, tour guide, boat trip, all meals (breakfast, lunch / dinner, usually three course dinner) except: First day only dinner, last day only breakfast + lunch / dinner. (Boat trip Day 5 is not included in the package and must be paid by those who wish this option.)

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Special for this tour:
Remember to take with you beverage and packet lunch for this first day.

Tour grading: Black (the route is steep up and down and the last day a long trip)
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Map and route descriptions:
The maps: Jotunheimen Aust and Jotunheimen Vest 1:50.000. Or Cappelen Damm "Jotunheimen" 1:100 000/1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purcase maps from our web-shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.  

Please read more about the cabins we will visit:

Gjendesheim
Memurubu

Gjendebu
Torfinnsbu

Fondsbu

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommended 
Summer Hiking gear list.  

Generel information:
Please read this information before booking:
"Important information for summer tours"
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions:
"General information".

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

Historisk vandrerute i Jotunheimen

Jotunheimen er like populær idag som den gang de første vandrerne saumfarte dette området. Tettpakket med 2000-meters-topper og dype daler, masse vann og elver er det forståelig at vandrerne kommer tilbake ...

Kontaktinformasjon: