Jotunheimen Vest Jotunheimen West

Fellestur

Fra dato
7. august kl. 08:35
Til dato
12. august kl. 16:50
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Jotunheimen, Fannaråken, Hyttetilhytte, Fjelltur, Guided Tur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Fannaråkhytta , Skogadalsbøen
Turområde
Breheimen med Jostedalsbreen (se kart)
Turkode
12265
Dette arrangementet er over!

Vilt og vakkert – steinur og grønne partier. Her får Jotunheimen vist sitt mangfold av natur. Det er først og fremst variasjonene som gjør områdene så fascinerende. Det blir turer på bre og overnatting på Norges høyestbeliggende betjente hytte; Fannaråkhytta (2068 moh). Ferden ned den ville Utladalen fører til perlen av en hytte, Skogadalsbøen. 

Velkommen på tur i vakre Jotunheimen!

Program:

Dag 1: Ankomst Sognefjellshytta
Oppmøte på Oslo Bussterminal 20 minutter før avreise. Se monitor i avgangshallen. Avreise med Valdresekspressen fra Oslo S kl. 08.35 til Lom, ankomst 14:40. Guidet omvisning på Norsk Fjellmuseum i Lom. Museet har en ny utstilling, "Bergtatt", som tar for seg blant annet DNT's historie i Jotunheimen, fjellturismen, fjellhistorien og mere. Videre med buss til Sognefjellshytta, ankomst kl.17.30. 

Dag 2: Sognefjellshytta- Fannaråken, ca 10 km, ca 5-6t
På turen til Fannaråkhytta får du både med deg en bretur og besøk på DNTs høyest liggende hytte. Fannaråkbreen er dekket av snø, men under overflaten beveger ismassene seg, slik at det er nødvendig å gå i tau med fører. Dette er litt utfordrende for deg med høydeskrekk, men førerne er trygge og behjelpelige. Så er det bare å håpe på godvær når turen går videre oppover på den bare fjellryggen til Fannaråkhytta – herfra er utsikten helt rå i godvær. Man ser rett over til Skagastølsryggen med Store Skagastølstind som den høyeste toppen.

Dag 3: Fannaråken- Skogadalsbøen, ca. 12 km, ca 5-6t. 
Bratt ned fra Fannaråken på sørsiden av breen. Videre ned gjennom Keiserpasset til Skogadalsbøen (833 moh). Total 1200 høydemetre nedover, mesteparten på stein.).

Dag 4: Skogadalsbøen - Olavsbu (selvbetjent), ca. 17-19 km, 6-7t
Vi avgjør kvelden i forveien om vi går Skogadalen eller Raudddalen til Olavsbu . Stiene møtes ved Raudalsvatnet og inn til Olavsbu (1440 moh.).

Dag 5: Olavsbu - Leirvassbu, ca 10 km, ca 3-4t
Vi går fra Olavsbu over Rauddalsbandet, og videre forbi nedre og øvre Høgvagltjønnen. Vi ankommer Leirvassbu (1400 moh) og nyter et bedre måltid. 

Dag 6: Hjemreise til Oslo
Etter frokost reiser vi avgårde med buss kl. 09:30 fra Leirvassbu, ankomst Oslo kl. 16:55.

Generell informasjon:

Med forbehold om endringer i program og rute. 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Pris:
Kr 6 209,- fra Sognefjellhytta/til Leirvassbu
Kr 7 696,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 750,-. Bli medlem i DNT. 
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos. Husk nistepakke første dagen!

Antall deltagere på turen: 12 stk

Gradering av turen: rød
Sommerfjellet er vakkert, men selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Snø og dårlig vær kan skje også på sommeren. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Jotunheimen vest 1:50.000.
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.

Les mer om hyttene her:

Sognefjellshytta

Fannaråkhytta

Skogadalsbøen

Olavsbu


Selvbetjeningshytte = Hytta er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap.

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer
Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer
NB! Vi gjør oppmerksom på at denne turen også er presentert i det engelske programmet.

 Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

Wild and beautiful Jotunheimen. We will experience the diverse nature that Jotunheimen has to offer. What makes this area so beautiful is the wonderful variations. We will cross the glacier Fannaråkbreen and spend a night at Norway's highest staffed cabin, Fannaråkhytta (2065 m.a.s.l.). The trail down the valley Utladalen, will lead us to the wonderful cabin Skogedalsbøen.

PROGRAM

Day 1: Arrival Sognefjellshytta 
Meeting point by the platform at the Oslo bus terminal 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. Departure by bus 08:35, Valdresekspressen to Lom, arrival 14:40. Visit of the Norwegian Mountain Museum in Lom. Shuttle bus to Sognefjellshytta, arrival 17:30.

Day 2: Sognefjellshytta- Fannråken, approx. 10 km, approx. 5-6h.
We will cross the glacier Fannaråkbreen, with a guide who will bring us safe over the glacier. For those who are afraid of heights it can be challenging, but the guides are safe and helpful. The hike continues over the ridge to Fannaråkhytta (2065 m.a.s.l.), which is Norway's highest staffed cabin. On clear days we can enjoy the wonderful towards Skagastølsryggen with Store Skagastøltind as the highest peak. 

Day 3: Fannaråken - Skogadalsbøen, approx. 13 km, approx. 5h
Steep down from Fannaråkhytta. Further on through Keiserpasset and Skogadalsbøen (833 m.a.s.l.). Scree and rocky terrain. 

Day 4: Skogadalsbøen - Olavsbu (self-service cabin), approx. 17-19 km,approx. 6-7h
The night before we decide which one out of two possible routes alternatives, either through Skogadalen or Rauddalen to Olavsbu. The trails meet at Raudalsvatnet before the last part of the hike to Olavsbu (1140 m.a.s.l.).

Day 5: Olavsbu - Leirvassbu, approx. 10km, approx. 3-4h
From Olavsbu we hike over Rauddalsbandet, we pass the lakes nedre and øvre Høgvagltjønna. Arrival Leirvassbu (1400 m.a.s.l.), where we enjoy a nice, last meal together. 

Day 6: Return to Oslo
Departure by bus at 09:30 from Leirvassbu, arrival Oslo at 16:55. 

General information:

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather, trails and other conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Prices:
NOK 6 209,- from Sognefjellhytta/to Leirvassbu
NOK 7 696,- from /to Oslo
Addition for non-members: NOK 750,- Click here to become a DNT member
The tour package includes: accommodation, winter tour leader, hot tub and all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast + packed lunch / filling of Thermos. Remember to bring a lunchpacket the first day. 

Maximum participants: 12 ppl.

Tour grading(red)
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Necessary special diet: Please give notice when you book your tour!

Map and route descriptions:
The map Jotunheimen Vest 1:50 000 .
Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and royute descriptions. You can purchase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

Generel information:
Please read this information before booking: "Important information for summer tours".
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Jotunheimen Vest

Vilt og vakkert – steinur og grønne partier. Her får Jotunheimen vist sitt mangfold av natur. Det er først og fremst variasjonene som gjør områdene så fascinerende. Det blir turer på bre ...

Kontaktinformasjon: