Jotunheimens perler The highlights of Jotunheimen

Fellestur

Fra dato
31. juli 2019 kl. 08:35
Til dato
4. august 2019 kl. 22:10
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Guided, Galdhøpiggen, Fjelltur, Jotunheimen, Besseggen, Sommer
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Glitterheim
Turområde
Jotunheimen (se kart)
Turkode
12264
Dette arrangementet er over!

Her finnes høydepunkter som perler på en snor. Breturen opp Styggebreen til Galdhøpiggen, til topps på Glittertind og siste dagen over den kjente Besseggen. Turen er en klassiker og en av de aller mest populære, men dette er også en tur som krever god kondisjon. 

PROGRAM

Dag1: Ankomst Juvasshytta
Oppmøte ved plattformen på Oslo Bussterminal 20 minutter før avreise. Se på monitor for plattform. Avreise med Valdreseksperessen kl. 08.35 til Lom, ankomst kl. 14.40. Guidet omvisning på Norsk Fjellmuseum i Lom fra kl 15:00. Museet har en ny utstilling, "Bergtatt", som tar for seg blant annet DNT's historie i Jotunheimen, fjellturismen, fjellhistorien og mere. Videre med ekstrabuss fra fjellmuseet kl. 16.20 til Juvasshytta (1841 moh), ankomst kl. 17.20.

Dag2: Juvasshytta - Spiterstulen, ca. 12 km, ca 7t
Med brefører over Styggebreen til Galdhøpiggen (2469 moh) og deretter ned til Spiterstulen (1106 moh). Mye ur og noen snøflekker på stien ned fra Galdhøpiggen. Spiterstulen har svømmebasseng og sauna som byr på deilig avslappning.

Dag3: Spiterstulen - Glitterheim, ca. 15 km, 9 t
Hvis godvær er med oss; over Glittertind (2452 moh) og ned til Glitterheim (1390 moh). Mye ur og noen snøflekker på stien over toppen. Om været skulle være dårlig ; går vi via Skautflya (ca 6 t).

Dag4: Glitterheim - Memurubu, ca. 21 km, ca 7t
Gjennom Hestlægerskaret, videre forbi Russvatn og bratt ned til Memurubu (984 moh) som ligger vakkert til ved vannet Gjende.

Dag5: Hjemreise fra Memurubu - Gjendesheim, 15 km, ca 6t
Vi går den mest klassiske ruta i dette området; over Besseggen til Gjendesheim (984 moh).
Noen luftige partier og stien går for det meste i ur. Sekken kan sendes med båten fra Memurubu til Gjendesheim. Avreise med Valdresekspressen fra Gjendesheim kl. 17.30 til Oslo Bussterminal, ankomst kl. 22:10.

Generell informasjon:

Med forbehold om endringer i program og rute. 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Pris:
Kr 6.055,- fra Lom/til Gjendesheim
Kr 7.322,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 750,-. Bli medlem i DNT. 
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, breføring, museum, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos. Husk nistepakke første dag. 

Antall deltagere på turen: 14 stk

Gradering av turen: rød
Sommerfjellet er vakkert, men selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Snø og dårlig vær kan skje også på sommeren. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Jotunheimen Aust og Jotunheimen Vest 1:50.000.
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.

Les mer om hyttene vi besøker her:

Juvasshytta

Spiterstulen

Glitterheim

Memurubu

Gjendesheim

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer
Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer
NB! Vi gjør oppmerksom på at denne turen også er presentert i det engelske programmet.

 Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

This tour is a must for experienced hikers who want to explore the highest mountain massif of Norway. The highlights of the tour will be to climb the two highest summits in Norway; Galdhøpiggen (2469 m.a.s.l.) and Glittertind (2452 m.a.s.l.). On the way to Spiterstulen, a guided glacier team takes us across Stygghøbreen and up to Galdhøpiggen. The last day we will walk over Besseggen, one of Norway's most popular hikes.  

PROGRAM

Day1: Arrival Juvasshytta
Meeting point by the plattform at the Oslo Bus Terminal 20 minutes before departure. Look for the platform on the monitor. Departure 08.35 by bus, Valdresekspressen, from Oslo Bus Terminal to Lom, arrival 14.40. We will have a guided tour at the Norwegian Mountain Museum in Lom at 15:00. Extra bus to the cabin Juvasshytta (1841 m.a.s.l.), arrival 17.20.

Day2: Juvasshytta - Spiterstulen, 12 km, approx 7h
With a local guide we cross the glacier Styggebreen to Galdhøpiggen (2469 m.a.s.l.), the highest summit in Norway. Rocky terrain and some snow on the trail down to Spiterstulen (1106 m.a.s.l.). The lodge has swimmingpool and sauna. Total elevation +600, - 1300.

Day3: Spiterstulen - Glitterheim, approx 15 km, approx 9h
In good weather  we can experience a spectacular traverse of Glittertind (2452 m.a.s.l.), the 2nd highest summit in Norway. Rocky terrain and some snow over the summit. Down to the lodge Glitterheim (1390 m.a.s.l.). Elevation +1350, - 1100. In bad weather we take the route via Skautflya.

Day4: Glitterheim -Memurubu, approx 21 km, approx 7h
Through the pass “Hestlægerskaret”, along the lake Russvatnet (1175 m.a.s.l.) and steep down to the lodge Memurubu (984 m.a.s.l.), which is situated along the beautiful lake Gjende.

Day 5: Memurubu - Gjendesheim, approx 14 km, approx 8h
Steep up from Memurubu and across the famous Besseggen ridge, up to Veslfjellet (1722 m.a.s.l.) and down to the lodge Gjendesheim (984 m.a.sl.). Scree and some steep parts. The rucksack can be sent by the ferry to Gjendesheim. Departure by bus 17.30 to Oslo Bus Terminal, arrival 22:10.

General information:

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks and weather conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Prices:

NOK 6.055,- from Lom/to Gjendesheim
NOK 7.322,- from/to Oslo


Additional non-member price NOK 750,-. Sign up for DNT-membership.
The tour package includes: accommodation, tour leader, museumvisit, glacier guiding and all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast + packed lunch / filling of thermos. Remember to bring a lunchpacket the first day.

Maximum number of participants: 14 ppl.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Please read more about the cabins here:

Juvasshytta

Spiterstulen

Glitterheim

Memurubu

Gjendesheim

Tour grading(red)
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. There is a good chance for snow even in the summertime. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your back pack right and smart.

Map and route descriptions:
The map Jotunheimen Aust 1:50 000 and Jotunheimen Vest 1:50 000.
Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

General information:
Please read this information before booking:"Important information for summer tours".
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Jotunheimens perler

Her finnes høydepunkter som perler på en snor. Breturen opp Styggebreen til Galdhøpiggen, til topps på Glittertind og siste dagen over den kjente Besseggen. Turen er en klassiker og en ...

Kontaktinformasjon: