SAGA I - Lillehammer-Rondane (sommer) SAGA I Lillehammer-Rondane (summer)

Fellestur

Fra dato
29. juni kl. 07:30
Til dato
7. juli
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Hyttetilhytte, Rondane, Ringebufjellet, Saga
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Bjørnhollia , Rondvassbu
Turområde
Lillehammer-Rondane, Rondane (se kart)
Turkode
12135

SAGA I er første etappe av SAGA og strekker seg fra Lillehammer til Rondane. Ruta byr på mykt og lettgått terreng, mange flotte selvbetjeningshytter og nydelig utsikt nordover mot  Rondane.

I 9 dager skal vi ut å gå på denne første delen av SAGA og de som ønsker å fortsette helt til Dovre kan bli med på "SAGA II Rondane-Dovre" (turnr 12136).

SAGA er DNT Oslo og Omegns langrute fra Lillehammer til Snøhetta. 220 km over Ringebufjell, gjennom Rondane og Dovrefjell. Alt på Turistforeningens merkede stier, med overnatting på betjente og ubetjente hytter. Fra Birkebeinernes flukt med Håkon Håkonsson lengst sør på ruta, til eventyrlige Snøhetta i nord. Fra Peer Gynt og Dovregubben i Rondeslottet, til “Enig og tro til Dovre faller”. 

Er du klar for å skape din SAGA?

Program

Dag 1: Ankomst Lillehammer -Hornsjø høyfjellshotell, ca 15 km, ca 4-5 t
Oppmøte på Oslo Sentralstasjon 20 minutter før avreise. Se monitor i avgangshallen for plattform. Avreise fra Oslo S kl. 07.34 , fra Oslo Lufthavn kl. 07.59 med tog til Lillehammer, ankomst kl 09.37. Videre med buss til Nordseter. Til fots til Hornsjø. 

Dag 2: Hornsjø - Djupslia (selvbetjent), ca 20km, ca 6-7t
Etter et behagelig opphold på Hornsjø, går turen mot Djupslia (950moh).

Dag 3: Djupslia - Vetåbu (selvbetjent), ca 17km, ca 5-6t
Retning nord, over fjellet Åstkyrkja,over myr og tjønn til Vetåbua (925 moh).

Dag 4: Vetåbua - Jammerdalsbu (selvbetjent), ca 21km, ca 6-7t
Vi fortsetter ferden på Ringebufjellet, mot Jammerdalsbu (1130 moh).

Dag 5: Jammerdalsbu - Gråhøgdbu (selvbetjent), ca 18km, ca 5-6t
Nå beveger vi oss inn på Venabygdsfjellet, over myr og tjern til Gråhøgdbu (1135 moh).

Dag 6: Gråhøgdbu - Eldåbu (selvbetjent), ca 18km, ca 6-7t
Vi går på vestsiden av Muen, og følger Fylkesvei 27 et lite stykke, før vi tar til vest fra veien videre på t-merket sti. Vi går imellom Ramstindan i sør, og store Ramshøgda i nord, før vi etterhvert ankommer Eldåbu (1005 moh). 

Dag 7: Eldåbu - Bjørnhollia, ca 16km, ca 5-6t
Nordover, med Vulufjellet vest for stien. Vi ankommer Bjønrhollia (914 moh) og nyter en deilig dusj og tre-retters middag.  

Dag 8: Bjørnhollia - Rondvassbu, ca 14 km, ca 4 timer.
Avhengig av vær og form går vi enten over Vinjeronden og Rondeslottet, eller gjennom Illmannsdalen til Rondvassbu (1173 moh). Turens siste dagsmarsj. Vi får en siste kveld med turgjengen og mimrer fra dagene som ligger bak oss.

Dag 9: Rondvassbu - Spranget, ca 6 km -  Hjemreise
Idag tar vi sykler ned til Spranget, det går som en lek i slak utfor. Deretter buss ned til Otta st. Da får vi toget som går kl. 11.29 fra Otta til Oslo Ankomst Oslo S kl. 15.03.
 

Les mer detaljert rutebeskrivelse til SAGA her

Generell informasjon:

Med forbehold om endringer i program og rute. 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Pris:
DNT-medlemmer kr 6.750,- fra Lillehammer/til Otta
DNT-medlemmer kr 7.992,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 750,-. Bli medlem i DNT.

Maks antall deltakere på denne turen: 10

Turpakken inkluderer: Overnattinger, en turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Gradering av turen: rød (etappene hver for seg er lettgåtte, men turen går over flere dager uten opphold, derfor høyere gradering)
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.


Selvbetjeningshytte = Hytta er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap.

Kart og ruteinformasjon: 
Turkart 1:50000: Øyer-Lillehammer, Ringebu og Rondane sør. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Les mer om hyttene her:
Hornsjø høyfjellshotell
Djupslia
Vetåbu

Jammerdalsbu
Gråhøgdbu
Eldåbu
Bjørnhollia
Rondvassbu

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur sommer" .

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge" .

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

"SAGA I" is the first stage of the long route SAGA. It starts from Lillehammer and ends in Rondane. The route offers soft and easy terrain, many beautiful self-service cottages and beautiful views north towards Rondane. For 9 days we will walk on this first part of SAGA, and those who wish to continue all the way to Dovre can join "SAGA II Rondane-Dovre" (trip 12136).

SAGA is DNT’s Oslo longroute from Lillehammer to Snøhetta. 220 km over Ringebufjellet, through Rondane and Dovrefjell. We follow DNT’s waymarked routes, with accommodation in both staffed and self-service cabins. From the birkebeiners escape with Håkon Håkonsson south in Lillehammer, to the majestic Snøhetta in the north. Fairytales like Peer Gynt and Dovregubben in Rondeslottet. On this tour you are moving through hsitoric and legendary grounds.

Program

Day 1: Arrival Lillehammer - Hornsjø, aprox. 15km, aprox. 4-5h
Meeting point at Oslo Central Station at the entrance at the platform, 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. The train departs at at 07:34, from Oslo Airport at 07.59, arrival Lillehammer at 09.37. Bus to Nordseter. We walk to Hornsjø for our first overnight stay. Remember to bring a lunch for the first day. 

Day 2: Hornsjø - Djupsli (self-service cabin), aprox. 20km, aprox. 6-7h
After a pleasent stay at Hornsjø, we hike towards Djupslia (950m.a.s.l.)

Day 3: Djupslia - Vetåbu (self-service cabin), aprox. 17km, aprox. 5-6h
Turning north, over the mountain Åstkyrkja, passing through marsh and ponds to Vetåbua (925 m.a.s.l.). 

Day 4: Vetåbua - Jammerdalsbu (self-service cabins), aprox. 21km, aprox. 6-7h
Our journey continues on Ringebufjellet, towards Jammerdalsbu (1130 m.a.s.l.). 

Day 5: Jammerdalsbu - Gråhøgdbu (self-service cabin), aprox. 18km, aprox. 5-6h
Through marsh and ponds over Venabygdsfjellet, until we arrive Gråhøgdbu (1135 m.a.s.l.). 

Day 6: Gråhøgdbu - Eldåbu (self-service cabins), aprox. 18km, aprox. 6-7h
We walk the trail on the westside of Muen, and follow the mainroad a few km, before we turn west on waymarked trails. Passing through Ramstindan in the south and Store Ramshøgda in the north, before we arrive Eldåbu (1005 m.a.s.l.)

Day 7: Eldåbu - Bjørnhollia, aprox. 16km, aprox. 5-6h
The trail heads north, passing Vulufjellet on the westside of the trail. We arrive Bjørnhollia (914 m.a.s.l.) and enjoy a shower and three-course dinner. 

Day 8: Bjørnhollia - Rondvassbu, aprox14 km through Illmanndalen
Depending on the shape and weather, we can choose from two alternative routes. One route is over the mountains Vinjeronden (2045 m.a.s.l.) and Rondeslottet (2178 m.a.s.l.), and the other goes through the valley Illmannsdalen to Rondvassbu (1173 m.a.s.l.). 

Day 9: Rondvassbu - Spranget, 6 km. 
Today we will use bikes to Spranget. Easy downhill, 6 km. Bus from Spranget to Otta st. Then we get the train at 11.29 from Otta to Oslo S. Arrival Oslo at 15.03.

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and road conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

General information:

Prices:

NOK   6.750,- from Lillehammer/to Otta
NOK  7.992,- from/to Oslo.
Addition for non-members: NOK 750,- Click here to become a DNT member<

The tour package includes: accommodation, tour leader, all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast and packed lunch / filling of Thermos . 

Max numbers of participants on this tour: 10

Tour grading: red
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need with cups, washtub,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Map and route descriptions:
Turkart 1:50000: Øyer-Lillehammer, Ringebu and Rondane sør.
Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and royute descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Read more about the cabins:

Hornsjø 
Djupslia
Vetåbu

Jammerdalsbu
Gråhøgdbu
Eldåbu
Bjørnhollia
Rondvassbu

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

Generel information:
Please read this information before booking: "Important information for summer tours".
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

SAGA I - Lillehammer-Rondane (sommer)

SAGA I er første etappe av SAGA og strekker seg fra Lillehammer til Rondane. Ruta byr på mykt og lettgått terreng, mange flotte selvbetjeningshytter og nydelig utsikt nordover mot  Rondane. I ...

Kontaktinformasjon: