MASSIV IV - Hardangervidda (sommer) MASSIV IV - Hardangervidda (summer)

Fellestur

Fra dato
20. juli 2019 kl. 12:00
Til dato
27. juli 2019
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Summer, Hyttetilhytte, Massiv, Hardangervidda
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Finsehytta , Krækkja , Litlos , Sandhaug
Turområde
Hardangervidda (se kart)
Turkode
12134
Dette arrangementet er over!

Dette er en praktfull tur og den er åpen for alle som har en drøm om å gå Hardangervidda nord til sør. Frihetsfølelsen er stor der man vandrer i åpent landskap på gode, T-merkede stier.

Vestvidda er mer kupert enn østvidda, og toppen Hårteigen (1.690 moh), kalt "Veiviseren i Vest",  følger med oss på "reisen". En nydelig tur som anbefales på det varmeste! Denne turen er også siste etappe på langruta MASSIV.

Program

Dag 1: Ankomst Finsehytta (1.223 moh) ca 400 m fra togstasjonen
Avreise med tog fra Oslo S kl. 12.02 til Finse, ankomst kl 16.19. 400 meter til fots (på grusvei) til Finsehytta.  Vi samles i en av stuene for velkomst og presentasjon. Middag og informasjon om turen.

Dag 2: Finse - Krækkja (1.161 moh) ca 24 km/ca 8 timer
En fin tur sørover og øst for Hardangerjøkulen.

Dag 3: Krækkja - Stigstuv  (1.245 moh) ca 20 km/ca 7 timer
Sørøstover i åpent landskap til Stigstuv. Stigstuv turisthytte er privat og er av de triveligste generasjonshyttene på vidda.

Dag 4: Stigstuv -  Sandhaug (1.250 moh) ca 21 km/ca 7 timer
Vi går østover til Sandhaug, en perle midt på vidda.

Dag 5: Sandhaug - Litlos, (1.180 moh)  ca 25 km/ca 8-9 timer
Via Besså og videre i lettkupert terreng til Litlos - som ligger på kanten av Hardangervidda.  Området er kjent for sin rike flora og bitevillige fisk. Her er vi langt unna sivilisasjonen!

Dag 6: Litlos - Hellevassbu  (1.167 moh) (selvbetjent), ca 16 km/ca 5-6 timer
I kupert terreng og bratt ned Buadalen til Hellevassbu.

Dag 7: Hellevassbu - Haukeliseter (1.000 moh) ca 21 km/ca 7 timer
Gjennom Sudskar, videre i kupert terreng ned til Haukeliseter. Haukeliseter tilhører Stavanger Turistforeningen og ligger flott til. Å nyte middag og frokost med utsikt videre sørover gjennom panoramavinduene er lett, men fort gjort å drømme seg på tur videre sørover.

Dag 8: Hjemreise fra Haukeliseter
Med Haukelisekspressen fra Haukeliseter kl. 12.30 til Bussterminalen Oslo, ankomst kl 18.20.

Generell informasjon:

Med forbehold om endringer i program og rute. 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, værforhold ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Pris: 

Kr. 7.762,- fra Finse/til Haukeliseter
Kr. 9.099,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 750,-. Bli medlem i DNT.

Maks antall deltakere på denne turen: 12

Turpakken inkluderer
Overnattinger, turledere, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Gradering av turen: lengde rød/terreng blå
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Selvbetjeningshytte
Hytta er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap.

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Topo 3000 Haukelifjell, Finse, Eidfjord og Hardangervidda Vest. Alle fire kart i målestokk 1:50 000. Eventuelt Hardangervidda vest 1:100 000.
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.
Kart kan kjøpes i vårt Turisenter eller på Nettbutikken.

Les mer om hyttene her:
Finsehytta
Krækkja
Stigstuv
Sandhaug
Litlos
Hellevassbu
Haukeliseter

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår
pakkeliste sommer

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les:
viktig informasjon fellesturer sommer

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

The last stage of the longroute MASSIV. A wonderful tour in the beautiful Hardangervidda National Park.Typical for this area is wide open mountain plateaus. We can see the mountain Hårteigen from towering over the landscape, guiding us over the plateau. 

Program

Day 1: Arrival Finsehytta, approx 400m from the train station
Meeting point at Oslo Central railway station at the entrance to the platform, 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. Departure by train to Bergen at 12:02, arrival at Finse 16.19. We use the evening to get to know each other, information about the tour and the equipment.

Day 2: Finse - Krækkja, approx 24 km/8h
Todays hike goes on the south side of the glacier Hardangerjøkulen, then we turn east towards Krækkja (1161 ma.s.l.).

Day 3: Krækkja - Stigstuv, approx 20 km/7h
Southeast towards the cabin Stigstuv (1245 m.a.s.l.).

Dag 4: Stigstuv - Sandhaug, approx 23 km/7h
We head east to Sandhaug(1250 m.a.s.l.).

Dag 5: Sandhaug - Litlos, approx 25 km/8-9h
We pass the cabin Besså and further on through hilly terrain to Litlos(1180 m.a.s.l.).

Dag 6: Litlos - Hellevassbu (self-service), approx 16 km/5-6h
We follow the trail in hilly terrain and steep down the valley Buadalen to Hellevassbu (1167 m.a.s.l.).

Dag 7: Hellevassbu - Haukeliseter, approx 21 km/7h
Through Sudskar, further on in hilly terrain down to Haukeliseter (1000 m.a.s.l.).

Dag 8: Hjemreise fra Haukeliseter
Departure by bus from Haukeliseter at 12.30, arrival Oslo Bus terminal at 18.20.

General information:

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and trail conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Price:
NOK 7.762,- from Finse/to Haukeliseter
NOK  9.099,- from/to Oslo
Additional non-member price NOK 750,-. Sign up for DNT-membership.

Maximum participants on this tour: 12

The package includes: Accommodation, tour leaders, all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner) except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Tour grading: length black/terrain blue
Summer mountain is beautiful, but even the easiest hike can be challenging with challenging weather - includes snow. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

About the terrain:
Hardangervidda is Norway's biggest National Park and the largest high mountain plateau of Europe. The landscape of the Hardangervidda is characterised by barren, treeless moorland interrupted by numerous pools, lakes, rivers and streams. There are significant differences between the west side, which is dominated by rocky terrain and expanses of bare rock, and the east side, which is much flatter and more heavily vegetated.

Self-service cabins:
The cabin's facilities are equipped with everything you need with cups, washtub,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Map and route descriptions:
The maps: Topo 3000 Haukelifjell, Finse, Eidfjord og Hardangervidda Vest. All 1:50 000. Or Hardangervidda vest 1:100 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and royute descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.  

Please read more about the cabins we will visit:

Finsehytta
Krækkja
Stigstuv
Sandhaug
Litlos
Hellevassbu
Haukeliseter
 

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommended 
Summer Hiking gear list.  

Generel information:
Please read this information before booking:
"Important information for summer tours"

Terms and conditions for tour participation

When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

 

MASSIV IV - Hardangervidda (sommer)

Dette er en praktfull tur og den er åpen for alle som har en drøm om å gå Hardangervidda nord til sør. Frihetsfølelsen er stor der man vandrer i åpent ...

Kontaktinformasjon: