Tafjordfjellas perler Pearls of Tafjord mountains

Fellestur

Fra dato
22. juli kl. 08:00
Til dato
27. juli
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Hyttetilhytte
Arrangør
DNT Oslo og Omegn
Turområde
Tafjordfjella (se kart)
Turkode
12203

Tafjordfjella er det største fotturområdet på Sunnmøre. Her er naturen variert med bratte vestlandsfjell i vest og slakere fjell i øst og rent viddepreg i sørøst.

Hyttene til Ålesund og Sunnmøre Turistforening er romslige og nydelig plassert i terrenget. Vi får også med oss noe av krigshistorien fra 2.verdenskrig ved besøk av Fieldfarehytta, som ligger fantastisk plassert i fjellveggen en kort avstikker fra Veltdalshytta. Kombinasjonen selvbetjeningshytter, betjente Reindalsseter (DNT) og hotell er interessant i et fjellområde som mange mener er det flotteste å vandre i.

Program

Dag 1: Ankomst Pyttbua (1.161 moh) (selvbetjent), ca 10 km/3 timer 
Avreise med Trondheimstoget kl. 08.02 til Dombås og videre taxi til Tunga. Ankomst ca kl. 13.30. Til fots på vei og sti langs Puttåa opp til Pyttbua. Vi ordner oss til på hytta og lager maten sammen. Kvelden brukes til informasjon om resten av turen og til å bli kjent med hverandre.

Dag 2: Pyttbua - Veltdalshytta 1.180 moh) (selvbetjent), ca 12 km/4 timer
På bru over Puttåa sør for hytta. Opp dalsida mot sør og over ryggen og forbi Radkovatnet. Sørvesterover langs foten av Karihøa og over Kariløyfte. Deretter bratt ned fra Veltløyfte til Veltdalshytta. Nok en kveld vi kan lage den middagen vi ønsker. Og før kvelden er omme tar vi turen innom krigskvarteret til Kompani LInge fra 2.verdenskrig -  Fieldfarehytta, ca 15 minutters gange fra Veltdalshytta.

Dag 3: Veltdalshytta - Reindalseter (710 moh), ca 12 km/4 timer
En flott fottur ned vakre Veltdalen venter oss i dag. Målet er Reindalseter - en nydelig, betjent hytte. Her kan vi se fram til å få servert deilig middag og frokost.

Dag 4: Reindalseter - Danskehytta, (1.450 moh) (selvbetjent), ca 14 km/5-6 timer
Dagen starter med god oppstigning - først til Daumålsvatnet (1.306 moh), deretter opp til ca 1.560 moh før vi vandrer ned til demingen ved Heimste Vikvatnet. Hytta ligger høyt i et goldt, men vakkert fjellandskap.Siste mulighet til å lage middagen sammen.

Dag 5: Danskehytta - Grotli hotell (900 moh) ca 12 km/4 timer
Siste vandredag går i slak nedstigning mot Strynsfjellet og Grotli Hotell, som byr på gamle tømmervegger og peiskos. Denne kvelden skal middagen smake ekstra godt! Og vi gleder oss til å tenke tilbake på de gåtte dagene.

Dag 6:  Hjemreise - Oslo
Vi tar oss tid til en lang og god frokost og en rusletur i område - fint mot Skridulaupen. Avreise med buss VY146 kl 13.20 fra Grotli til Oslo bussterminal, ankomst kl. 20.30.

Generell informasjon:

Med forbehold om endringer i program og rute. 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og andre forhold, ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Pris:
Kr. 4.788,- fra Dombås/til Grotli
Kr. 6.538,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 750,-. Bli medlem i DNT.

Turpakken inkluderer: Overnattinger, 1 turleder,  alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Maks antall deltakere på denne turen: 11

Gradering av turen: rød 
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Selvbetjeningshytte = Hytta er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap. Hyttene driftes av Ålesund og Sunnmøre Turistforening. 

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Tafjordfjella 1:50.000.
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.

Les mer om hyttene her:

Pyttbua
Veltdalshytta
Fieldfarehytta
Reindalseter
Danskehytta
Grotli høyfjellshotell

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår
pakkeliste sommer
Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer
NB! Vi gjør oppmerksom på at denne turen også er presentert i det engelske programmet.

 Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

Tafjordfjella is the largest hiking area in Sunnmøre. Here, nature is wild and varied. 

The cabins of Ålesund and Sunnmøre Tourist Association are spacious and beautifully located in the terrain. We also get some of the war history from World War II when we visit Fieldfarecabin which is spectaculary located, a short distance from Veltdalshytta. The combination of self-servicecabins, serviced Reindalsseter (DNT) and hotel is interesting in a mountain area, which many think is the nicest mountain-hiking-area

Program

Day 1: Arrival Pyttbua (1,161 moh) (self-service), about 10 km / 3 hours

Departure with train from Oslo S at 08.02 to Dombås and further taxi to Tunga. Arrival approx. 13:30. On foot on the way and path along Puttåa up to Pyttbua. We settle into the cabin and cook the food together. In the evening the tourleader will informate about the rest of the trip.

Day 2: Pyttbua - Veltdalshytta 1.180 moh) (self-service), about 12 km / 4 hours

On bridge crossing Puttåa south of Pyttbua. Up the valley side to the south and over the back and past the Radkovatnet. Soutt-east to Karihøa and above Kariløyfte. Then steep down from Veltløyfte to Veltdalshytta. After self-made dinner we will visit Fieldfarehytta,, about 15 minutes walk from Veltdalshytta.

Day 3: Veltdalshytta - Reindalseter (710 moh), about 12 km / 4 hours

A great hike down the beautiful Veltdalen is what we will experience today. The goal is Reindalseter - a beautiful, staffed cabin. Here we can look forward to be served delicious dinner and breakfast.

Day 4: Reindalseter - Danskehytta, (1,450 moh) (self-service), about 14 km / 5-6 hours

The day starts with a walk uphill - first to Daumålsvatnet (1,306 moh), then up to approximately 1,560 moh,  before we walk down to the dam at Heimste Vikvatnet. Again we will cook dinner together - the last night at a selv-service-hut on this tour.

Day 5: Danskehytta - Grotli hotel (900 moh) about 12 km / 4 hours 

Last day of this hikingtour is a nice and easy trip downhill to Strynefjellet and Grotli Hotell. This evening, dinner should taste extra good! Hopefully we have had a memorable trip through the beautiful mountains of Tafjord.

Day 6: Traveling - Oslo

This morning we can enjoy the breakfast and do what we want. Maybe you prefer a short trip towards Skridulaupen before busdeparture. Departure by bus VY146 at 13.20 from Grotli. Arrival Oslo Bus Terminal at. 20:30.

General information:

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and road conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.


Prices
DNT members: 4.788,- NOK from Dombås/to Grotli
DNT members: 6.538 ,- NOK from/to Oslo.
Addition for non-members: NOK 750,- Click here to become a DNT member

Maximum number of participants on this tour: 11

The tour package includes: accommodation, one tourleader,  all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast + packed lunch / filling of Thermos.

Necessary special diet: Please give notice when you book your tour!

Tour grading: length red/terrain red
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need with cups, washtub,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Map and route descriptions

The map Tafjordfjella 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Please read more about the cabins we will visit:

Pyttbua
Veltdalshytta
Fieldfarehytta
Reindalseter
Danskehytta
Grotli høyfjellshotell

What to bring
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommended Summer Hiking gear list.  

Generel information:
Please read this information before booking: "Important information for summer tours"
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Terms and conditions for tour participation

When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

 

 

 

Tafjordfjellas perler

Tafjordfjella er det største fotturområdet på Sunnmøre. Her er naturen variert med bratte vestlandsfjell i vest og slakere fjell i øst og rent viddepreg i sørøst. Hyttene til Ålesund og ...

Kontaktinformasjon: